Меню сайта

Практична частина

Задача 1

Визначити величину фінансових ресурсів підприємства у вигляді чистого прибутку за звітний період та суму централізованих фінансових ресурсів, які повинні спрямовуватись підприємством у бюджет у вигляді податку на прибуток.

Вихідні дані для розрахунку:

· Дохід від реалізації продукції - 17,9 тис. грн.

· Інші операційні доходи - 2,4 тис. грн.

· Отримано безповоротну фінансову допомогу - 5,7 тис. грн.

· Виробничі витрати - 13,1 тис. грн.

· Сплачено штрафів за порушення умов угоди - 2,1 тис. грн.

· Сплачено дивіденди акціонерам - 1,1 тис. грн.

· Витрати пов’язані з реалізацією продукції - 4,5 тис. грн.

· Доходи від участі в спільних підприємствах - 3,2 тис. грн.

· Витрати на соціальний розвиток - 1,1 тис. грн.

) Визначаємо дохід підприємства:

Д = 17,9 + 2,4 + 5,7 +3,2 = 29,2 тис. грн.

) Визначаємо витрати підприємства:

В = 13,1 +4,5 = 17,6 тис. грн.

) Визначаємо прибуток підприємства:

П = Д - В

П = 29,2 - 17,6 = 11,6

) Визначаємо податок на прибуток:

ПП = П * 0,21

ПП = 11,6 * 0,21 = 2,436 тис. грн.

) Визначаємо чистий прибуток:

ЧП = П - ПП

ЧП = 11,6 - 2,436 = 9,164 тис. грн.

Ц.Ф.Р = 2,436 тис. грн.

Відповідь. Величина фінансових ресурсів підприємства у вигляді чистого прибутку становить 9,164 тис. грн. Сума централізованих фінансових ресурсів, які повинні спрямовуватись підприємством у бюджет у вигляді податку на прибуток становить 2,436 тис. грн.

Задача 2

На основі наведених даних визначити суму податків і зборів, що сплатить підприємство до бюджету та державних цільових фондів за рік.

Вихідні дані для розрахунку:

· Витрачено на придбання сировини (з ПДВ) - 8,6 тис грн.

· Витрачено на придбання матеріалів (без ПДВ) - 3,6 тис. грн.

· Нараховано ЗП - 12,5 тис. грн.

· Балансова вартість автомобіля - 54,6 тис. грн.

· Площа земельної ділянки, що перебуває в користуванні - 0,6 га.

· Виручка від реалізації продукції (з ПДВ) - 267,5 тис. грн.

Додаткові дані:

· Об’єм циліндра двигуна - 3600 см3.

· Кількість населення - 15 тис. грн.

) Матеріальні витрати дорівнюють:

МВ = 8,6 - (8,6 / 6) + 3,6 = 10,77 тис. грн.

) Заробітна плата становить:

ЗП = 12,5 тис. грн.

) Відрахування на соціальні заходи:

ВСЗ = 4,6 тис. грн.

) Амортизаційні відрахування:

АВ = 54,6 * 0,2 = 10,92 тис. грн.

) Інші витрати:

І = 1,98 + 7,2 = 9,18 / 47,97

ТП = 55 * 3600 / 100 = 1,98 тис. грн.

ЗП = 1,2 * 6000 = 7,2 тис. грн.

) Д = 267,5 - (267,5 / 6) = 222,9 тис. грн.

) П = 222,9 - 47,97 = 174,93 тис. грн.

) ПП = 174,93 * 0,21 = 36,74 тис. грн.

) ПДВ = 44,58 - 1,43 = 43,15

Відповідь. Підприємство сплатить:

Відрахування на соціальне страхування - 4,6 тис. грн.

Податок на прибуток - 36,74 тис. грн.

Земельний податок - 7,2 тис. грн.

Сума ПДВ - 43,15 тис. грн.

Податок при першій реєстрації транспортного засобу - 1,98 тис. грн.

Задача 3

Визначити суму дивідендів, яку слід виплатити власникам простих і привілейованих акцій.

Вихідні дані для розрахунку:

· Кількість випущених акцій - 67 тис. грн.

· Акціонерний капітал - 1340 тис. грн.

· Кумулятивні привілейовані акції - 6,7 тис. грн.

· Фіксований дивіденд по привілейованих акціях - 9%.

· Період попередньої несплати - 1 рік

· Прибуток за звітний період - 48,9 тис. грн.

· Доля прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів - 80%.

) Визначаємо номінальну ціну акцій:

Цн = 1340 / 67 = 20 грн.

) Визначаємо масу дивідендів, тобто скільки гривень може бути витрачено на виплату дивідендів:

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Дефіцит бюджету та його вплив на економічний розвиток
Стан бюджетної системи можна назвати найважливішим критерієм економічної ситуації в країні, а однією з найважливіших функцій бюджету є регулювання економіки. Адже закладені в ньому параметри визначають наявність інвестиційних стимулів і потенціалу вкладень, рівень соціального захисту гро ...

Антикризове фінансове управління на підприємстві (на прикладі приватної виробничо-комерційної фірми Адлер)
Актуальність теми дослідження. На сьогоднішній день кризові явища в економіці не є чимось незвичайним. Криза не є більше наслідком прояву локальних управлінських помилок або фінансових складнощів. Сучасні економічні реалії ставлять у складне становище всіх учасників світової економіки. В ...