Меню сайта

Практична частина

Задача 1

Визначити величину фінансових ресурсів підприємства у вигляді чистого прибутку за звітний період та суму централізованих фінансових ресурсів, які повинні спрямовуватись підприємством у бюджет у вигляді податку на прибуток.

Вихідні дані для розрахунку:

· Дохід від реалізації продукції - 17,9 тис. грн.

· Інші операційні доходи - 2,4 тис. грн.

· Отримано безповоротну фінансову допомогу - 5,7 тис. грн.

· Виробничі витрати - 13,1 тис. грн.

· Сплачено штрафів за порушення умов угоди - 2,1 тис. грн.

· Сплачено дивіденди акціонерам - 1,1 тис. грн.

· Витрати пов’язані з реалізацією продукції - 4,5 тис. грн.

· Доходи від участі в спільних підприємствах - 3,2 тис. грн.

· Витрати на соціальний розвиток - 1,1 тис. грн.

) Визначаємо дохід підприємства:

Д = 17,9 + 2,4 + 5,7 +3,2 = 29,2 тис. грн.

) Визначаємо витрати підприємства:

В = 13,1 +4,5 = 17,6 тис. грн.

) Визначаємо прибуток підприємства:

П = Д - В

П = 29,2 - 17,6 = 11,6

) Визначаємо податок на прибуток:

ПП = П * 0,21

ПП = 11,6 * 0,21 = 2,436 тис. грн.

) Визначаємо чистий прибуток:

ЧП = П - ПП

ЧП = 11,6 - 2,436 = 9,164 тис. грн.

Ц.Ф.Р = 2,436 тис. грн.

Відповідь. Величина фінансових ресурсів підприємства у вигляді чистого прибутку становить 9,164 тис. грн. Сума централізованих фінансових ресурсів, які повинні спрямовуватись підприємством у бюджет у вигляді податку на прибуток становить 2,436 тис. грн.

Задача 2

На основі наведених даних визначити суму податків і зборів, що сплатить підприємство до бюджету та державних цільових фондів за рік.

Вихідні дані для розрахунку:

· Витрачено на придбання сировини (з ПДВ) - 8,6 тис грн.

· Витрачено на придбання матеріалів (без ПДВ) - 3,6 тис. грн.

· Нараховано ЗП - 12,5 тис. грн.

· Балансова вартість автомобіля - 54,6 тис. грн.

· Площа земельної ділянки, що перебуває в користуванні - 0,6 га.

· Виручка від реалізації продукції (з ПДВ) - 267,5 тис. грн.

Додаткові дані:

· Об’єм циліндра двигуна - 3600 см3.

· Кількість населення - 15 тис. грн.

) Матеріальні витрати дорівнюють:

МВ = 8,6 - (8,6 / 6) + 3,6 = 10,77 тис. грн.

) Заробітна плата становить:

ЗП = 12,5 тис. грн.

) Відрахування на соціальні заходи:

ВСЗ = 4,6 тис. грн.

) Амортизаційні відрахування:

АВ = 54,6 * 0,2 = 10,92 тис. грн.

) Інші витрати:

І = 1,98 + 7,2 = 9,18 / 47,97

ТП = 55 * 3600 / 100 = 1,98 тис. грн.

ЗП = 1,2 * 6000 = 7,2 тис. грн.

) Д = 267,5 - (267,5 / 6) = 222,9 тис. грн.

) П = 222,9 - 47,97 = 174,93 тис. грн.

) ПП = 174,93 * 0,21 = 36,74 тис. грн.

) ПДВ = 44,58 - 1,43 = 43,15

Відповідь. Підприємство сплатить:

Відрахування на соціальне страхування - 4,6 тис. грн.

Податок на прибуток - 36,74 тис. грн.

Земельний податок - 7,2 тис. грн.

Сума ПДВ - 43,15 тис. грн.

Податок при першій реєстрації транспортного засобу - 1,98 тис. грн.

Задача 3

Визначити суму дивідендів, яку слід виплатити власникам простих і привілейованих акцій.

Вихідні дані для розрахунку:

· Кількість випущених акцій - 67 тис. грн.

· Акціонерний капітал - 1340 тис. грн.

· Кумулятивні привілейовані акції - 6,7 тис. грн.

· Фіксований дивіденд по привілейованих акціях - 9%.

· Період попередньої несплати - 1 рік

· Прибуток за звітний період - 48,9 тис. грн.

· Доля прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів - 80%.

) Визначаємо номінальну ціну акцій:

Цн = 1340 / 67 = 20 грн.

) Визначаємо масу дивідендів, тобто скільки гривень може бути витрачено на виплату дивідендів:

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Робота Управління статистики в Сумській області
Звіт по переддипломній практиці містить характеристику управління статистики в Сумській області вцілому та відділу статистики фінансів, опис специфіки його роботи. Під час проходження практики в фінансовому статистичному відділі я ознайомилась з основами фінансової звітності підприємств, ...

Облік фінансових результатів підприємства та оцінка інвестиційної привабливості підприємств агропромислового комплексу (на матеріалах Агрофірми Маяк)
облік фінансовий оздоровлення Функціонування України як незалежної самостійної держави стало початком бурхливих змін у соціально-економічному житті країни. У цих умовах перебудову господарської діяльності підприємств спрямовано на оволодіння механізмом ринкових відносин і поставлено н ...