Меню сайта

Організаційно-економічна характеристика СТОВ «Старокотельнянське», як бази дослідження

СТОВ «Старокотельнянське» є юридичною особою відповідно до чинного законодавства України. ТОВ створено в процесі реорганізації та є юридичним правонаступником колективного сільськогосподарського підприємства (КСП) «Старокотельнянське».

Юридична адреса СТОВ «Старокотельнянське»: 13413, Житомирська обл., Андрушівський р-н, с. Стара Котельня, пл. Леніна, 1

В якості юридичної особи СТОВ має майно, відокремлене від майна Учасників СТОВ та будь-якої третьої особи, має право від свого імені набувати майнових та немайнових прав і нести обов’язки.

СТОВ має печатку із своєю назвою, форма якої затверджується Зборами Учасників, самостійний баланс, рахунки в установах банків, знаки для товарів та послуг, бланки, штампи та інші необхідні для здійснення своєї діяльності реквізити.

Основною ціллю діяльності СТОВ є отримання прибутку.

Предметом діяльності СТОВ є:

- виробництво сільськогосподарської продукції;

- переробка і реалізація виробленої Товариством продукції;

надання всіх послуг та виконання всіх видів діяльності, безпосередньо пов'язаних з вищенаведеним переліком предмету діяльності СТОВ;

ведення лісового господарства та його переробки та проведення іншої господарської, комерційної та фінансової діяльності, що не заборонена ТОВ відповідно до чинного законодавства України.

СТОВ володіє земельною ділянкою одержаною в порядку правонаступництва від КСП пропорційно до кількості земельних часток (паїв), внесених Учасниками СТОВ.

Фінансовий рік СТОВ збігається з календарним роком і становить період від 1 січня до 31 грудня поточного календарного року включно.

СТОВ «Старокотельнянське» має не дуже складну організаційну структуру, яка представлена на рис. 2.1.

Вищим органом управління ТОВ є Збори Учасників. Учасники несуть остаточну відповідальність за прийняті рішення щодо діяльності ТОВ.

Кожний Учасник ТОВ має право на участь у Зборах Учасників або особисто, або через свого представника.

Рис. 2.1. Організаційна структура управління підприємства

Для керівництва повсякденною господарською діяльністю СТОВ, а також виконання рішень Зборів Учасників створюється виконавчий орган: одноособовий - (Директор), який призначається Зборами Учасників або колегіальний (Дирекція). Дирекцію очолює Генеральний Директор. Членами дирекції можуть бути як Учасники СТОВ, так і особи, які не є Учасниками ТОВ.

Дія контролю за діяльністю Дирекції Збори Учасників утворюють Ревізійну Комісію. Ревізійна Комісія обирається з числа Учасників СТОВ у кількості не менше 3 (трьох) осіб терміном на 3 (три) роки. Члени Дирекції не можуть бути членами Ревізійної Комісії.

Ревізійна Комісія має повноваження на перевірку фінансової та господарської діяльності Дирекції на підставі вимог статуту, за дорученням Зборів Учасників, з власної ініціативи або на вимогу будь-кого з Учасників СТОВ. Посадові особи СТОВ (у тому числі - і члени Дирекції) зобов'язані надавати Ревізійній Комісії всі необхідні їй матеріали, бухгалтерські та інші документи й особисті пояснення.

СТОВ «Старокотельнянське» займається виробництвом сільськогосподарської продукції (рослинництво), а також виготовленням продукції тваринництва. Характеристика об’єктів господарювання підприємства за останні три роки приведено в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1.

Характеристика об’єктів господарської діяльності підприємства

Види продукції

Од. вим.

Обсяги господарювання

Відхилення 2011 до 2009

2009рік

2010рік

2011рік

+, -

%

1. Зернові, в т.ч.:

Тис. грн.

574,5

602,4

659,6

85,1

14,8

- пшениця;

Тис. грн.

223,4

217,8

206,8

-16,6

-7,4

- жито;

Тис. грн.

158,1

153,4

182

23,9

15,1

- кукуруза

Тис. грн.

105,6

130,7

138,2

32,6

30,9

- овес

Тис. грн.

87,4

100,5

132,6

45,2

51,7

2. Льон-насіння

Тис. грн.

137,4

115,7

92,5

-44,9

-32,7

3. Картопля

Тис. грн.

221,9

250,1

235,6

13,7

6,2

4. Льонотреста

Тис. грн.

1,1

0,9

2,5

1,4

127,3

5. Хміль

Тис. грн.

56,7

55,4

63,9

7,2

12,7

6. Худоба, в т.ч.:

Тис. грн.

613,5

621,4

656,7

43,2

7,0

- велика рогата худоба;

Тис. грн.

326,1

310,7

295,8

-30,3

-9,3

- свині

Тис. грн.

287,4

310,7

360,9

73,5

25,6

7. Молоко

Тис. грн.

104,4

99,8

120,9

16,5

15,8

Всього

Тис. грн.

1709,5

1745,7

1831,7

122,2

7,1

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Фінансування санації за рахунок зовнішніх джерел
У процесі становлення ринкових відносин в Україні всі ланки фінансової системи опинилися у глибокій кризі. На межі банкрутства перебуває сьогодні багато підприємств, які не мають змоги вчасно виконувати свої зовнішні та внутрішні зобов’язання. Існування будь-якої незамкнутої системи пере ...

Оцінювання імовірності банкрутства підприємства в системі управління фінансовою діяльністю (на прикладі ПАТ Могилів-Подільський завод газового устаткування та приладів)
В умовах сучасної економіки України банкрутство вітчизняних підприємств є істотною проблемою. Воно призводить до істотних негативних наслідків окремого суб'єкта господарювання через збитковість підприємства, затримку чи невиплату заробітної плати робітникам, втрату робочих місць у випадк ...