Меню сайта

Роль та місце Пенсійного фонду в фінансовій системі України

Незважаючи на досить значні внески до Пенсійного фонду України (ПФУ), коштів катастрофічне не вистачає. Для покриття дефіциту ПФУ протягом 2010 року з державного бюджету надійшло 64 086,5 млн. грн.

З високою часткою впевненості можна стверджувати, що дефіциту ПФУ не уникнути й тому доведеться, як і в попередні роки, покривати його за рахунок внутрішніх ресурсів і коштів державного бюджету. При цьому слід ураховувати, що рівень пенсій має зростати, оскільки їх середній розмір у 2010 році становив 1092,35 грн. на місяць, у тому чисті пенсій за віком - 1039,6 грн. Отже, розмір пенсій державної солідарної системи залишається низьким і потребує перегляду з тим, щоб кожен пенсіонер мав гідні умови життя.

Накопичувальна системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування в Україні мала запрацювати ще у 2007 році. На жаль, цього не сталося, хоча необхідну нормативно-законодавчу базу сформовано ще декілька років, тому з прийняттям Верховною Радою України Закону "Про недержавне пенсійне забезпечення" від 09.07.2003 № 1057-ІV [3], в якому визначено три види фондів: відкритий пенсійний фонд, учасниками якого можуть бути будь-які фізичні особи, корпоративний пенсійний фонд, засновником якого є юридична особа - роботодавець декілька юридичних осіб-роботодавців, і професійний пенсійний фонд, засновником якого можуть бути об'єднання юридичних осіб - роботодавців, об'єднання фізичних осіб.

Недержавні пенсійні фонди - третій рівень пенсійної системи. Відомо, шо умови життя працівника після виходу на пенсію залежать від її рівня. У 2010 році середній розмір місячної пенсії за віком становив 1039,6 грн., за інвалідністю - 848,8 грн., а середній розмір заробітної плати дорівнював 2239 грн., що на 20,0 відсотків перевищує відповідний показник у 2009 році. При цьому зазначимо, що жодна країна, навіть найзаможніша, не в змозі забезпечити виплату пенсії своїм громадянам на рівні середньомісячної заробітної плати, не говорячи вже про постсоціалістичні країни, до яких належить і Україна.

З виходом працівника на пенсію його місячний дохід становить 30 % заробітної плати. Забезпечити собі нормальні житлово-побутові умови за рахунок мізерної пенсії пересічному пенсіонеру дуже важко. Саме тому певна частина працівників, починаючи, як правило, з 30-річного віку, не покладаючись на державу, починають відраховувати частину свого заробітку до недержавного пенсійного фонду.

Розбудова системи недержавного пенсійного забезпечення, яка є складовою частиною пенсійної системи України, здійснюється з 2004 року після прийняття Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення”.

Загальна кількість офіційно зареєстрованих недержавних пенсійних фондів (далі - НПФ) у 2010 року зменшилась на 3,7% у порівнянні з 2009 роком та становить 104 НПФ.

Вартість активів 10 найбільших фондів складає 817,65 млн. грн., або 83% від вартості активів усіх недержавних пенсійних фондів. Кількість фондів, у яких вартість активів перевищує 10 млн. грн. у 2010 року залишилась незмінною та складає 15.

Кількість банків-зберігачів становить 122.

Станом на 31.12.2010 року кількість вкладників - 52311 осіб, з яких 2331 вкладники, або 4,46% - юридичні особи, на яких припадає 803,1 млн. грн., а 49980 вкладників, або 95,54% - фізичні особи.

Великі підприємства, які виступили засновниками та учасниками НПФ залишаються незмінними: ВАТ Укртелеком, ВАТ Стирол, Державне підприємство "Укрпошта”, Відкрите акціонерне товариство "Запорізький завод високовольтної апаратури”.

Серед банків: Національний банк України, Укрексімбанк.

Недержавне пенсійне забезпечення здійснюється шляхом укладання пенсійного контракту між пенсійним фондом і його вкладником. У 2008 році кількість фізичних і юридичних вкладників у НПФ становила 482 тис. осіб, у тому числі 2306 юридичних осіб, пенсійні внески яких становили 582,9 млн. грн. Серед учасників НПФ найбільшу частку становить населення м. Києва - 42.4 тис. осіб. Зазначимо також, що, наприклад, у Польщі кількість платників на сьогодні становить 4,1 млн. осіб, а сума внесків до пенсійних фондів - 531,3 млрд. злотих.

Великий вплив на динаміку приросту пенсійних внесків мають КНПФ Національного банку України та Непідприємницьке товариство Відкритий недержавний пенсійний фонд "Перший національний відкритий пенсійний фонд”.

Середній сукупний пенсійний внесок з розрахунку на одного учасника НПФ за 2010 рік склав 338,52 грн. і зменшився проти аналогічного показника за 2009 рік на 5,79%.

Пенсійні виплати станом на кінець 2010 року склали 126,9 млн. грн., станом на кінець 2008 року пенсійні виплати складали 27,3 млн. грн.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Дохідна частина бюджету (на прикладі міста Львова)
Із визнанням України країною з ринковою економікою суттєво зростає необхідність інтегрування фінансових інститутів місцевого самоврядування у світогосподарський комплекс міжнародного економічного співробітництва і з цією метою прийняття низки рішень, що передбачають реформування бюджетної ...

Роль кредиту в діяльності підприємства
Комерційний кредит - історично перша форма кредитних відносин. Практика відстроченого платежу в обмін на негайно одержувані товари існувала ще на ранніх стадіях розвитку товарного обміну. Комерційний кредит (продаж товарів з відстрочкою платежу) виник й утвердився внаслідок сталого не ...