Меню сайта

Аналіз структури власних коштів Пенсійного фонду

В цілому, виходячи із законодавчо встановлених напрямків надходження коштів до Пенсійного фонду, джерела формування його бюджету можна систематизувати таким чином:

власні кошти Пенсійного фонду України;

кошти Державного бюджету України;

кошти державних позабюджетних цільових фондів.

Власні доходи Пенсійного фонду у 2008, 2009 і 2010 роках становили, відповідно, 477,5 млн. грн., 257,3 млн. грн., і 311,3 млн. грн., і формувалися за рахунок страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, страхових внесків фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності, надходжень від спрощеної системи оподаткування, коштів підприємств на відшкодування видатків на виплату пільгових пенсій, інших надходжень (табл.2.2.1).

Таблиця № 2.2.1. Склад і структура власних надходжень бюджету Пенсійного фонду Київського району м. Одеси, млн. грн.

Показники

2008

2009

2010

Зміна до попереднього року

(+, - )

у сумі

у %

1. Страхові внески страхувальників:

а) у сумі

238,8

227,3

271, 6

-11,15

44,3

95,1

119,5

б) до власних доходів

50,0

88,3

87,3

38,3

-1,0

176,6

98,9

2. Утримання страхових внесків із застрахованих осіб:

а) у сумі

212,6

15, 2

18,2

-197,4

3,0

7,15

119,7

б) до власних доходів

44.5

5,92

5,83

-38,58

-0,09

13,3

98,4

3. Страхові внески від фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності та осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, займаються адвокатською, нотаріальною роботою, пов'язаною з отриманням доходу:

а) у сумі

13,6

1 281,7

1 243,4

1268,1

-38,3

9424,2

97,0

б) до власних доходів

2,84

0,49

0,39

-2,35

-0,1

17,2

79,5

4. Частина фіксованого податку фізичної особи - суб"єкта підприємницької діяльності

а) у сумі

0,8

0,6

1, 5

-0,2

0,9

75,0

250,0

б) до власних доходів

0,17

0,002

0,48

-0,168

0,478

1,17

24000,0

5. Частина єдиного податку фізичної особи - суб"єкта підприємницької діяльності:

а) у сумі

0,01

10,9

16,5

10,89

5,6

109000,0

151,3

б) до власних доходів

2,33

4,23

5,29

1,9

1,06

181,5

125,0

6. Страхові внески від добровільної участі у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування:

а) у сумі

0,4

0,4

0,5

0

0,1

1,0

125,0

б) до власних доходів

0,08

0,14

0,15

0,06

0,01

175,0

107,1

7. Відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій:

а) у сумі

9, 1

1 288, 5

1 680,7

1279,4

392,2

14159,3

130,4

б) до власних доходів

1,91

0,50

0,53

-1,41

0,03

26,1

106,0

8. Відшкодування коштів за регресними вимогами:

а) у сумі

0,6

-

-

-0,6

-

-100,0

-

б) до власних доходів

0,13

-

-

-0,13

-

-100,0

-

9. Відшкодування різниці у розмірі пенсії призначеної науковим працівникам державних небюджетних підприємств та недержавних наукових установ відповідно до ЗУ'Про наукову та науково-технічну діяльність" та сумою пенсій призн. до інших законодавчих актів

а) у сумі

1,1

0,02

0,007

-1,08

-0,013

1,8

35,0

б) до власних доходів

0,22

0,006

0,002

-0,21

-0,004

2,7

33,3

10. Кошти банку за користування тимчасово вільними коштами Фонду:

а) у сумі

-

0,1

0,07

0,1

0,06

100,0

70,0

б) до власних доходів

-

4,81

0.02

4,81

-4,79

100,0

0,4

11. Інші кошти

а) у сумі

0,03

0,6

0,01

0,57

-0,59

2000,0

1,6

б) до власних доходів

0,005

0,02

0,014

4,0

-0,006

400,0

1,5

Власні надходження

477,5

257,3

311,3

-220,2

54,0

53,8

120,9

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Механізм оподаткування банків (за матеріалами Вінницької філії ПАТ Кредитпромбанк)
На сьогодні існує необхідність у формуванні вітчизняної системи податкового менеджменту банку, удосконаленні його інструментарію, що забезпечить нарощення конкурентних переваг та ефективне функціонування банку. Проблеми функціонування системи оподаткування, питання податкового планува ...

Державний бюджет та державний борг в Україні
Актуальність даної теми полягає в тому, що зараз в Україні гостро стоїть питання про державне фінансування. Зараз окрім того, що існує значний брак коштів у державному бюджеті, Україна має досить великий державний борг. Сучасний розвиток України показує, що саме державний бюджет потребує ...