Меню сайта

Аналіз коштів Державного бюджету та цільових фондів у складі коштів Пенсійного фонду

Рис 2.3.1 Динаміка росту доходів та коштів Державного бюджету Пенсійного фонду Київського району м. Одеси

Фінансування Фонду соціального страхування від нещасних випадків здійснюється за рахунок:

внесків роботодавців (для підприємства - з віднесенням на валові витрати виробництва, для бюджетних установ та організацій - з асигнувань, виділених на їх утримання та забезпечення);

прибутку від розміщення тимчасово-вільних коштів Фонду на депозитних рахунках;

штрафних санкцій за порушення законодавства з безпеки праці;

добровільних внесків та інших пожертвувань.

Страхові тарифи диференційовані по групах галузей економіки (видах робіт) залежно від класу професійного ризику виробництва і їх розмір встановлюється законом. Наймані працівники не здійснюють відрахувань у фонд соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві

Розміри страхових внесків страхувальників обчислюються:

для роботодавців - у відсотках до сум фактичних виплат на оплату праці найманих працівників від 0,2 до 13,8 %;

для добровільно застрахованих осіб - у відсотках до мінімальної заробітної плати.

Використовуються кошти Фонду на такі цілі:

виплату пенсій по інвалідності;

виплати пенсій у зв'язку з втратою годувальника; виплати втраченого заробітку;

виплату одноразової допомоги потерпілому і членам сім'ї потерпілого;

фінансування витрат на медичну і соціальну допомогу потерпілим.

Доходів від Фонду сприяння зайнятості населення у 2009 році не було, у 2010 році вони склали 6291 грн.

Надходження від Фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання у 2009 році зменшилися у порівнянні з 2008 роком у два рази, у 2010 році по відношенню до 2009 року надходження збільшилися до рівня 2008 року.

Таблиця № 2.3.2. Стан виконання бюджету Пенсійного фонду Київського району м. Одеси за доходами у 2008-2010 рр., млн. грн

Джерела доходів

2008

2009

2010

Затверджено

Виконано

% виконання

Затверджено

Виконано

% виконання

Затверджено

Виконано

% виконання

Власні доходи ПФУ

475, 4

477,5

100,4

282, 8

257,3

90,9

316,6

311, 3

98,3

Кошти державного бюджету

55,2

82,7

149,8

85,7

169, 8

198,1

0,96

331,4

245,2

Кошти державних цільових фондів

0,2

0,03

15,0

0,9

0

0,78

0,06

7,6

ФСС від нещасних випадків

0,3

0,2

66,7

0,8

0,1

12,5

1, 0

0,2

20,0

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Земельне оподаткування в Україні
Курсова робота присвячена теоретичному осмисленню актуальної проблеми у сфері земельного оподаткування, а також обґрунтовані шляхи її практичного розв’язання, виконані на основі ретельно проведеного аналізу статистичного матеріалу. Актуальність теми дослідження. В умовах формування в У ...

Аналіз напрямів використання коштів зведеного бюджету Закарпатської області
Разом із здобуттям незалежності перед Україною постало важливе завдання - створення власної фінансової і бюджетної систем, а в даний час - їх подальше вдосконалення. Вирішення цього завдання вимагає переосмислення природи бюджету взагалі і місцевих бюджетів зокрема, визначення їх місця і ...