Меню сайта

Міжнародний досвід сучасних систем пенсійного страхування в зарубіжних країнах та проблеми реформування пенсійної системи в Україні

Значні поточні зобов'язання ПФУ сьогодні виконуються - за рахунок інших видатків держави й держбюджету, що зменшує до мінімуму залишки "вільних коштів" країни та її здатність до фінансового регулювання і стимулювання економіки, у тому числі в умовах виходу з кризи. Соціологічні опитування свідчать, що абсолютна більшість населення країни не задоволена існуючою пенсійною системою.

Отже, на сьогодні основними завданнями державної політики у сфері пенсійного забезпечення, на нашу думку, мають бути такі:

. Продовжити реформування солідарної системи загальнообов'язкового пенсійного страхування в напрямі забезпечення її фінансової стійкості й соціальної справедливості. Для цього потрібно:

· запровадити єдині для всіх громадян правила пенсійного забезпечення виключно за рахунок страхових внесків. Існуючі нині пільгові пенсійні режими відрегулювати окремим законом, де передбачити виплату надбавок до пенсії лише за рахунок роботодавців через професійні й корпоративні пенсійні фонди;

· з метою відновлення належного рівня солідарності поколінь за прикладом інших країн розпочати поступове підвищення пенсійного віку громадян, що потребує серйозної роз'яснювальної роботи серед населення;

· зміцнити стійкість і фінансову передбачуваність солідарної системи, для чого проект бюджету ПФУ розробляти разом із проектом державного бюджету в рамках балансу суспільних фінансових ресурсів країни. Верховна Рада України має затверджувати бюджет ПФУ одночасно з державним бюджетом на відповідний рік (сьогодні бюджет Фонду затверджує уряд, до того ж, часто з великим запізненням);

· розробити й запровадити програму реальної легалізації доходів населення з метою розширення бази нарахування страхових внесків;

· забезпечити прозорість солідарної системи й механізмів управління нею.

2. Запровадити накопичувальну систему загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Це може стати ключовим заходом, який сприятиме виведенню країни на новий рівень економічного розвитку, оздоровленню фінансової ситуації, підвищенню рівня соціального захисту громадян. Зокрема, грамотне введення накопичувальної пенсійної системи може бути каталізатором таких позитивних зрушень:

· поява у країні довгострокових інвестиційних ресурсів, акумульованих накопичувальною пенсійною системою, які використовуватимуться на фінансування розвитку економічної й соціальної інфраструктури країни, на подолання фінансової кризи;

· зниження вартості фінансових ресурсів, виникнення зацікавленості вітчизняних інвесторів у розширенні внутрішніх запозичень шляхом випуску вітчизняних боргових цінних паперів (державних, муніципальних і корпоративних облігацій) та здійснення ІРО на українському ринку капіталу;

· підвищення рівня соціального захисту населення завдяки безпосередній участі громадян у накопичувальних пенсійних програмах, оскільки система накопичувального пенсійного забезпечення базується на індивідуальних рахунках учасників і створює умови для сприйняття громадянами внесків як персональних заощаджень, що будуть їм повернуті після досягнення ними пенсійного віку;

Перейти на сторінку: 7 8 9 10 11 12 13

Читайте більше

Соціальний захист населення та його фінансове забезпечення
На сучасному етапі економічного та соціально-політичного розвитку забезпечення належного функціонування системи соціального захисту населення країни входить до першочергових завдань держави. Адже в умовах, ще не сформованої ринкової економіки, відсутності стабільного економічного зростан ...

Діагностика фінансово-економічного потенціалу підприємства
У нестабільному зовнішньому середовищі підприємства повинні спрямовувати свої зусилля на утримання конкурентної позиції на ринку. За таких умов вони змушені постійно шукати нові, більш ефективні методи господарювання, відшукувати наявні резерви розвитку, знаходити нові ринки збуту власної ...