Меню сайта

Міжнародний досвід сучасних систем пенсійного страхування в зарубіжних країнах та проблеми реформування пенсійної системи в Україні

Система недержавного пенсійного забезпечення представлена ринком послуг недержавних пенсійних фондів (далі - НПФ), що почали діяти у 2005 році після набрання чинності Законом України "Про недержавне пенсійне забезпечення". Поряд із НПФ на цьому ринку діють: компанії, які надають фондам послуги адміністратора, компанії з управління активами НПФ та банки, що надають послуги зберігачів активів НПФ.

Активи НПФ щороку зростають. Вартість активів 10 найбільших фондів складає 817,65 млн. грн., або 83% від вартості активів усіх недержавних пенсійних фондів. Кількість фондів, у яких вартість активів перевищує 10 млн. грн. у 2010 року залишилась незмінною та складає 15.

Загальна кількість офіційно зареєстрованих недержавних пенсійних фондів (далі - НПФ) у 2010 року зменшилась на 3,7% у порівнянні з 2009 роком та становить 104 НПФ.

В системі недержавних пенсійних фондів за шість років функціонування накопичено майже 858 млн. грн., що становить менше 1% річних обсягів бюджету Пенсійного фонду України.

Кількість адміністраторів, які мають ліцензію з адміністрування НПФ у 2010 році зменшилась на 15,6% у порівнянні з 2009 роком та становить 32.

Кількість банків-зберігачів становить 122.

Станом на 31.12.2010 року кількість вкладників - 52311 осіб, з яких 2331 вкладники, або 4,46% - юридичні особи, на яких припадає 803,1 млн. грн., а 49980 вкладників, або 95,54% - фізичні особи.

Великі підприємства, які виступили засновниками та учасниками НПФ залишаються незмінними: ВАТ Укртелеком, ВАТ Стирол, Державне підприємство "Укрпошта”, Відкрите акціонерне товариство "Запорізький завод високовольтної апаратури”.

Серед банків: Національний банк України, Укрексімбанк.

Недержавне пенсійне забезпечення здійснюється шляхом укладання пенсійного контракту між пенсійним фондом і його вкладником. У 2008 році кількість фізичних і юридичних вкладників у НПФ становила 482 тис. осіб, у тому числі 2306 юридичних осіб, пенсійні внески яких становили 582,9 млн. грн. Серед учасників НПФ найбільшу частку становить населення м. Києва - 42.4 тис. осіб. Зазначимо також, що, наприклад, у Польщі кількість платників на сьогодні становить 4,1 млн. осіб, а сума внесків до пенсійних фондів - 531,3 млрд. злотих.

Одним із основних якісних показників, які характеризують систему недержавного пенсійного забезпечення, є сплачені пенсійні внески.

За 2010 рік надходження пенсійних внесків збільшилось на 11,34% і на кінець року становило 840,2 млн. грн.

Великий вплив на динаміку приросту пенсійних внесків мають КНПФ Національного банку України та Непідприємницьке товариство Відкритий недержавний пенсійний фонд "Перший національний відкритий пенсійний фонд”.

Середній сукупний пенсійний внесок з розрахунку на одного учасника НПФ за 2010 рік склав 338,52 грн. і зменшився проти аналогічного показника за 2009 рік на 5,79%.

Пенсійні виплати станом на кінець 2010 року склали 126,9 млн. грн., станом на кінець 2008 року пенсійні виплати складали 27,3 млн. грн.

Активи накопичувальної пенсійної системи є реальним багатством кожної нації і розглядаються як головне джерело довгострокових інвестицій у національні економіки. Тому, аналізуючи функціонування накопичувальної пенсійної системи України, варто звернутися до світового досвіду, оскільки наша країна значно відстає у цій сфері (табл. № 3.3).

Перейти на сторінку: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Читайте більше

Облік, аналіз і аудит податку на додану вартість
Актуальність дослідження. Податок на додану вартість вважається найбільш досконалою сучасною формою непрямого оподаткування і відіграє важливу роль у системі державних фінансів у більшості розвинених країн світу та країн з перехідною економікою. Сам факт його запровадження в Україні можна ...

Особливості державного фінансового контролю з фінансової та бухгалтерської звітності на прикладі Кіровоградської обласної лікарні
В умовах реалізації адміністративної реформи в Україні здійснюється безперервний пошук шляхів удосконалення форми та змісту державного управління. Порушуються питання не тільки стосовно оптимізації структури тих чи інших державних інституцій, а й переглядаються механізми організації держа ...