Меню сайта

Пропозиції щодо реформування пенсійної системи в Україні

Зниження індексу промислової продукції відбулося за всіма видами промислової діяльності. За 2009 рік в Україні було освоєно 151,8 млрд. грн. інвестицій в основний капітал, які порівняно з відповідним періодом попереднього року скоротилися на 41,5%, темпи зниження інвестицій в основний капітал у 2008 році склали до відповідного періоду попереднього року 2,8%.

Визначальними чинниками відновлення економічного зростання в 2010 році виступали [38] <http://www.niss.gov.ua/articles/297/>:

а) сприятлива зовнішньоекономічна кон'юнктура, що стимулювала розвиток машинобудування (34,5% за рік) та металургії (12,3% за рік);

б) стабільне зростання доходів населення, що стимулювало пожвавлення внутрішнього споживчого попиту. Приріст обороту роздрібної торгівлі становив 7.6% за рік, виробництва легкої промисловості 7.8%, обсягу наданих послуг - 2.9%;

в) суттєве збільшення державного фінансування, як наслідок - пожвавлення внутрішнього інвестиційного попиту в II півріччі позитивно відобразилось на динаміці будівництва (падіння за рік уповільнилось до 5,4%) та інвестицій в основний капітал (зростання в III кварталі на 4,5% в річному вимірі) [39].

2. Дисбаланс в рамках дохідної та видаткової частин бюджету Пенсійного фонду України, що зумовлюється негативними демографічними чинниками. Так, тенденції щодо формування співвідношення чисельності осіб пенсійного віку до осіб працездатного віку, які є визначальними у формуванні показників видаткової частини бюджету Пенсійного фонду, та співвідношення чисельності отримувачів пенсій до кількості платників страхових внесків, що показує навантаження на дохідну частину бюджету ПФУ, мають негативний характер. За даними персоніфікованого обліку, виплати 13,6 млн пенсіонерів здійснюють 19,5 млн. працюючих, що сплачують внески в Пенсійний фонд.

Рис.3.1 Фінансові результати діяльності підприємств України

3. Низька якість управлінських рішень. Виконання бюджету Пенсійного фонду у 2008-2010 роках супроводжувалося прийняттям Кабінетом Міністрів України управлінських рішень, що порушували норми Закону України № 1058 "Про загальнообов‘язкове державне пенсійне страхування" та поглиблювали його розбалансування. На порушення вимог статей 9, 28 та 73 Закону України № 1058 постановами Кабінету Міністрів України від 16.07.2008 р. № 654 та від 11.03.2009 р. № 198 підвищено мінімальні пенсійні виплати понад розміри, встановлені ст.28 зазначеного Закону, замість врегулювання цих питань у законодавчому порядку. Це зумовило додаткове навантаження на бюджет Пенсійного фонду в сумі 4,1 млрд гривень.

У порушення п.6 ст. 19 і п.6 ст.20 Закону України № 1058, ст.25 Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік”, частини другої ст.52 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" протокольним рішенням Уряду від 23.07.2009 р. № 48 відстрочено майже на 3 місяці сплату страхових внесків до Пенсійного фонду державними вугледобувними підприємствами. Як наслідок, за цей період Пенсійним фондом недоотримано страхових внесків обсягом 1,1 млрд гривень.

. Наявність пільг зі сплати страхових внесків. Пенсійним фондом у 2009 році недоотримано 5,3 млрд грн внаслідок законодавчої невизначеності фіксованого розміру страхового внеску для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності та членів їх сімей, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності, з числа платників єдиного та фіксованого податків (1,5 млрд грн); законодавчого встановлення часткової сплати страхових внесків за окремі категорії застрахованих осіб (1,7 млрд грн) та наявності пільг зі сплати страхових внесків підприємствами всеукраїнських громадських організацій інвалідів, де кількість інвалідів сткладає не менше 50 % загальної чисельності працюючих (2,1 млрд грн).

Підприємства всеукраїнських громадських організацій інвалідів, де кількість інвалідів складає не менше 50 % загальної чисельності працюючих, збір на обов’язкове державне пенсійне страхування сплачують за ставкою 4 % від об’єкта оподаткування для всіх працюючих на підприємстві. Виходячи з фонду оплати праці цих підприємств (7 млрд 172,7 млн грн), у 2009 році недоотримано страхових внесків в сумі 2,1 млрд гривень [41] <http://www.niss.gov.ua/articles/297/>.

. Здійснення ПФУ низки невластивих йому видатків, передбачених законодавством [41] <http://www.niss.gov.ua/articles/297/>:

згідно зі ст.73 Закону України № 1058, управлінські видатки Пенсійного фонду здійснюються за рахунок власних коштів ПФУ. Отже, Пенсійний фонд, який на сьогодні є центральним органом виконавчої влади, утримується за рахунок власних коштів, а не за рахунок коштів державного бюджету, як всі інші центральні органи виконавчої влади. До 2005 року обсяги цих видатків встановлювалися законами про державний бюджет на відповідний рік та обмежувалися у відсотковому відношенні до передбачених доходів ПФУ. З 2005 року обсяги законодавчо не обмежуються. У 2008-10 роках на здійснення управлінських видатків ПФУ спрямовано 1,9 млрд грн;

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Особливості застосування податкових пільг щодо фізичних осіб в Україні
Для виконання своїх функцій держава формує відповідні засоби, що концентруються в бюджетах різноманітних рівнів і цільових фондів. Перехід до ринкових відносин, удосконалення відносин власності визначають податки як основні джерела формування доходної частини бюджету. Проблемне вивчення й ...

Аналіз фінансового стану та фінансових результатів діяльності підприємства на прикладі ВАТ ПМК-68
майно кошти фінансовий Економічний аналіз (англ. Economic Analysis, від грец. analysis - розкладання, розчленування) - взаємопов’язані й взаємозумовлені методи вивчення і наукового дослідження певних явищ, процесів, дій, результатів. У економіці застосовується з метою виявлення законом ...