Меню сайта

Аналітичні методи фінансового контролю операцій з основними засобами Комунальне підприємство "Ямпільський райсільгоспкомунгосп"

Аудитори під час роботи з комп'ютерним обладнанням на комунальному підприємств1 формують автоматизовані робочі місця. АРМ аудитора на базовому комунальному підприємстві - "Ямпільський райсільгоспкомунгосп" дає змогу вирішити завдання, поставлені перед контролем і аудитом у регламентному і запитному режимах (у діалозі з користувачем), контролювати результати обчислень, здійснювати повторний розрахунок тощо. Цим самим забезпечується економія витрат часу та трудових ресурсів, а також скорочення трудомісткості.

Одним із визначальних напрямів поліпшення організації внутрішнього контролю основних засобів є організація та планування, яке створює можливість так організувати перевірку на об'єкт, щоб результати її проведення буди якісними та ефективними.

Для проведення контролю за цими операціями рекомендується також створити службу внутрішнього аудиту, яка не є діючою на базовому комунальному підприємстві.

Отже, аудит основних засобів може бути лише частиною перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства або бути чітко поставленим перед аудитором завданням. Аудит є незалежним видом фінансового контролю, тому він надає достовірну, об'єктивну та правдиву нформацію про стан господарського об'єкта, в чому і полягає його суттєва необхідність.

Перейти на сторінку: 7 8 9 10 11 12 

Читайте більше

Аналіз фінансової звітності ПрАТ Коростенський завод ЗБШ
Проходження переддипломної практики є важливим етапом практичної підготовки висококваліфікованих спеціалістів. Вона дає можливість пошуку матеріалу для написання дипломної роботи, а також допомагає здобути практичні навички для подальшої роботи та навчання. Метою проходження практики ...

Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України
На сучасному етапі розвитку склалося важке економічне становище для всього народного господарства України і особливо для харчової промисловості, так як ця галузь дуже залежить від інших галузей – машинобудівної, хімічної, нафтопереробної, і особливо платоспроможності населення. Харчо ...