Меню сайта

Аналітичні методи фінансового контролю операцій з основними засобами Комунальне підприємство "Ямпільський райсільгоспкомунгосп"

Аудитори під час роботи з комп'ютерним обладнанням на комунальному підприємств1 формують автоматизовані робочі місця. АРМ аудитора на базовому комунальному підприємстві - "Ямпільський райсільгоспкомунгосп" дає змогу вирішити завдання, поставлені перед контролем і аудитом у регламентному і запитному режимах (у діалозі з користувачем), контролювати результати обчислень, здійснювати повторний розрахунок тощо. Цим самим забезпечується економія витрат часу та трудових ресурсів, а також скорочення трудомісткості.

Одним із визначальних напрямів поліпшення організації внутрішнього контролю основних засобів є організація та планування, яке створює можливість так організувати перевірку на об'єкт, щоб результати її проведення буди якісними та ефективними.

Для проведення контролю за цими операціями рекомендується також створити службу внутрішнього аудиту, яка не є діючою на базовому комунальному підприємстві.

Отже, аудит основних засобів може бути лише частиною перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства або бути чітко поставленим перед аудитором завданням. Аудит є незалежним видом фінансового контролю, тому він надає достовірну, об'єктивну та правдиву нформацію про стан господарського об'єкта, в чому і полягає його суттєва необхідність.

Перейти на сторінку: 7 8 9 10 11 12 

Читайте більше

Еволюція дизайну гривні в період незалежності України
Паперові грошові знаки - об’єктивні свідки багатьох історичних подій, відіграють важливу роль у системі соціально-економічних, політичних відносин як всередині країни, так і між державами. В усі часи наявність власної грошової одиниці вважалась символом державності, атрибутом визнання кр ...

Податок на доходи фізичних осіб
Податки - це фінансова категорія, яка впливає на економічні явища та процеси розвитку суспільства. Вони, як знаряддя перерозподілу доходів юридичних та фізичних осіб, є обов'язковим атрибутом держави незалежно від моделі та політики її розвитку. Це дуже небезпечний інструмент у розпорядже ...