Меню сайта

Аналітичні методи фінансового контролю операцій з основними засобами Комунальне підприємство "Ямпільський райсільгоспкомунгосп"

Аудитори під час роботи з комп'ютерним обладнанням на комунальному підприємств1 формують автоматизовані робочі місця. АРМ аудитора на базовому комунальному підприємстві - "Ямпільський райсільгоспкомунгосп" дає змогу вирішити завдання, поставлені перед контролем і аудитом у регламентному і запитному режимах (у діалозі з користувачем), контролювати результати обчислень, здійснювати повторний розрахунок тощо. Цим самим забезпечується економія витрат часу та трудових ресурсів, а також скорочення трудомісткості.

Одним із визначальних напрямів поліпшення організації внутрішнього контролю основних засобів є організація та планування, яке створює можливість так організувати перевірку на об'єкт, щоб результати її проведення буди якісними та ефективними.

Для проведення контролю за цими операціями рекомендується також створити службу внутрішнього аудиту, яка не є діючою на базовому комунальному підприємстві.

Отже, аудит основних засобів може бути лише частиною перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства або бути чітко поставленим перед аудитором завданням. Аудит є незалежним видом фінансового контролю, тому він надає достовірну, об'єктивну та правдиву нформацію про стан господарського об'єкта, в чому і полягає його суттєва необхідність.

Перейти на сторінку: 7 8 9 10 11 12 

Читайте більше

Основні напрямки реалізації видатків державного бюджету України
Бюджет та бюджетна система загалом відноситься до тієї сфери суспільного життя, що безпосередньо стосується інтересів всіх і кожного. В бюджеті будь-якої країни відбиваються важливі економічні, соціальні, політичні проблеми життя суспільства і людини. Актуальність обраної для дослід ...

Сутність поняття «фінансова стійкість підприємства», її види та завдання аналізу
Фінансова стійкість підприємства є однією з головних умов життєдіяльності, розвитку й забезпечення високого рівня конкурентоспроможності підприємства. Саме фінансова стійкість підприємства характеризує ефективність операційного, фінансового та інвестиційного розвитку, містить необхідну інформаці ...