Меню сайта

Аналітичні методи фінансового контролю операцій з основними засобами Комунальне підприємство "Ямпільський райсільгоспкомунгосп"

Отже, під час аналізу технічного стану показників технічного стану основних засобів були виявлені наступні тенденції. Коефіцієнт оновлення скорочувався протягом досліджуваного періоду. Це може свідчити про зниження темпів оновлення основних виробничих фондів. Коефіцієнт вибуття у 2009 році було розраховувати недоцільно, так як за даними фінансової звітності ніякі групи активів не вибували з базового підприємства. У 2011 році порівняно з 2010 він зріс на 0,03, а порівняно з 2008 роком він скоротився на 0,42, а порівняно з 2007 - на 0,82. Показник знаходиться на низькому рівні, що свідчить про повільні темпи вибуття основних засобів з підприємства. Коефіцієнт зносу у 2011 році порівняно з 2009 зріс на 0,08, а порівняно з 2010 скоротився на 0,01. У порівнянні з 2008 показник зменшився на 0,55, а порівняно з 2007 - на 0,06. Це свідчить, що рівень зносу основних засобів був відносно однаковим на базовому підприємстві протягом досліджуваного періоду. Коефіцієнт придатності у 2010 та 2011 роках залишався на однаковому рівні, а порівняно з 2009 роком скоротився на 0,09. Порівняно з 2008 роком цей коефіцієнт зріс на 0,54, а порівняно з 2007 роком - на 0,06. Коефіцієнт приросту мав тенденцію до скорочення протягом усіх років. Це свідчить про те, що з кожним роком темпи нарощення виробничих потужностей основних засобів уповільнювалися. У 2007 році він був від'ємним, тому основних засобів більше вийшло, ніж надійшло.

Для узагальненої характеристики ефективності використання основних фондів служать показники фондовіддачі та рентабельності основних фондів.

Показник, зворотний фондомісткості - фондовіддача. Він характеризує обсяг продукції, який отримує організація з кожної гривні основних фондів. Фондовіддача служить для визначення економічної ефективності наявних на підприємств1 виробничих фондів. На рівень фондовіддач1 впливають наступні фактори:

- зміна обсягу виробництва у натуральному виразі;

- середня оптова ціна;

- середньорічна вартість основних засобів.

Під рентабельністю основних фондів розуміють показник ефективності використання основних фондів підприємства, який розраховується як відношення прибутку від основної виробничої та невиробничої діяльності підприємства до середньорічної вартості основних виробничих фондів. Тобто даний показник показує скільки прибутку приходиться на 1 гривню основних засобів.

Проаналізуємо дані показники у таблиці 3.5.

Таблиця 3.5. Аналіз ефективності використання основних засобів на комунальному підприємстві "Ямпільський райсільгоспкомунгосп"

Показник

2007

2008

2009

2010

2011

Відхилення 2011 від

2007

2008

2009

2010

1.

Фондовіддача

41,74

169,35

0,20

0,42

0,40

-41,34

-210,7

0,20

-0,02

2.

Рентабельність основних засобів

-

-

0,0003

-

0,009

0,009

0,009

0,0085

0,009

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Читайте більше

Основні показники фінансового стану підприємства та їх розрахунок на прикладі ДП ПАТ Київхліб
Базою проведення практики є дочірнє підприємство ПАТ «Київхліб» Булочно-кондитерському комбінаті в місті Києві, на вул. Чорновола, 41, який здійснює свою економічну діяльність в галузі виробництва хліба та хлібобулочних виробів. Відповідно до Статуту основними видами діяльності є : в ...

Франчайзинг як ефективна система бізнесу
рaнчaйзинг бізнес договір Нaжaль нe вci мoжуть бути вдaлими пiдприємцями. Для цьoгo нeoбхiднo йти нa ризик, пocтiйнo шукaти нoвaтoрcькi iдeї, a тaкoж нeвeликa дoля aвaнтюризму. Бaгaтo хтo з людeй oбeрeжнi i нe йдуть нa ризик, a вiддaють пeрeвaгу фoрмi пiдприємницькoї дiяльнocтi, щo нaд ...