Меню сайта

Аналітичні методи фінансового контролю операцій з основними засобами Комунальне підприємство "Ямпільський райсільгоспкомунгосп"

Отже, під час аналізу технічного стану показників технічного стану основних засобів були виявлені наступні тенденції. Коефіцієнт оновлення скорочувався протягом досліджуваного періоду. Це може свідчити про зниження темпів оновлення основних виробничих фондів. Коефіцієнт вибуття у 2009 році було розраховувати недоцільно, так як за даними фінансової звітності ніякі групи активів не вибували з базового підприємства. У 2011 році порівняно з 2010 він зріс на 0,03, а порівняно з 2008 роком він скоротився на 0,42, а порівняно з 2007 - на 0,82. Показник знаходиться на низькому рівні, що свідчить про повільні темпи вибуття основних засобів з підприємства. Коефіцієнт зносу у 2011 році порівняно з 2009 зріс на 0,08, а порівняно з 2010 скоротився на 0,01. У порівнянні з 2008 показник зменшився на 0,55, а порівняно з 2007 - на 0,06. Це свідчить, що рівень зносу основних засобів був відносно однаковим на базовому підприємстві протягом досліджуваного періоду. Коефіцієнт придатності у 2010 та 2011 роках залишався на однаковому рівні, а порівняно з 2009 роком скоротився на 0,09. Порівняно з 2008 роком цей коефіцієнт зріс на 0,54, а порівняно з 2007 роком - на 0,06. Коефіцієнт приросту мав тенденцію до скорочення протягом усіх років. Це свідчить про те, що з кожним роком темпи нарощення виробничих потужностей основних засобів уповільнювалися. У 2007 році він був від'ємним, тому основних засобів більше вийшло, ніж надійшло.

Для узагальненої характеристики ефективності використання основних фондів служать показники фондовіддачі та рентабельності основних фондів.

Показник, зворотний фондомісткості - фондовіддача. Він характеризує обсяг продукції, який отримує організація з кожної гривні основних фондів. Фондовіддача служить для визначення економічної ефективності наявних на підприємств1 виробничих фондів. На рівень фондовіддач1 впливають наступні фактори:

- зміна обсягу виробництва у натуральному виразі;

- середня оптова ціна;

- середньорічна вартість основних засобів.

Під рентабельністю основних фондів розуміють показник ефективності використання основних фондів підприємства, який розраховується як відношення прибутку від основної виробничої та невиробничої діяльності підприємства до середньорічної вартості основних виробничих фондів. Тобто даний показник показує скільки прибутку приходиться на 1 гривню основних засобів.

Проаналізуємо дані показники у таблиці 3.5.

Таблиця 3.5. Аналіз ефективності використання основних засобів на комунальному підприємстві "Ямпільський райсільгоспкомунгосп"

Показник

2007

2008

2009

2010

2011

Відхилення 2011 від

2007

2008

2009

2010

1.

Фондовіддача

41,74

169,35

0,20

0,42

0,40

-41,34

-210,7

0,20

-0,02

2.

Рентабельність основних засобів

-

-

0,0003

-

0,009

0,009

0,009

0,0085

0,009

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Читайте більше

Основні аспекти доцільності залучення корпоративних облігацій
Суттєву роль у формуванні фінансових ресурсів підприємства відіграють власні кошти. Проте фінансування діяльності лише за рахунок власного капіталу не завжди є не ефективним для підприємства. Тому доцільно є розглядати варіант залучення додаткових коштів за рахунок емісії корпоративних о ...

Проблеми вдосконалення механізму прямого оподаткування в Україні (історія розвитку та зарубіжний досвід)
Актуальність теми. Податки існують у людському суспільстві майже п'ять століть, але для людини немає більш гнітючої процедури, ніж сплата податків. Великі податки - це завжди неминучі злидні, занепад господарства, шлях до катастрофи і людської трагедії. Там, де великі податки, не може бут ...