Меню сайта

Аналітичні методи фінансового контролю операцій з основними засобами Комунальне підприємство "Ямпільський райсільгоспкомунгосп"

Нормативне регулювання аудиту в умовах комп'ютерних інформаційних систем здійснюється шляхом використання відповідного Міжнародного нормативу аудиту, Національних нормативів аудиту та Положень з міжнародної аудиторської практики [83, 98].

Аудит у комп'ютерному середовищі, або аудит в умовах комп'ютерних інформаційних систем, являє собою процес використання комп'ютерної техніки при плануванні аудиту, оцінці аудиторського ризику та виконанні аудиторських процедур і передбачає використання такої техніки клієнтом при здійсненні обліково-економічних функцій (веденні суб'єктом аудиту бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності) (Рис. З.4.).

Впровадження комп'ютерної техніки значно підвищує ефективність аудиторських послуг, аудиторська перевірка набуває якісно нового змісту, охоплює всі операції і процеси, які здійснюються на підприємстві.

Для використання комп'ютерної техніки в процесі аудиту необхідно розробити типові програми та передбачити рішення, що забезпечують виконання завдань аудиту. Для цього потрібні знання технології обробки інформації на комп'ютері, а технічні носії інформації мають набути юридичної сили. Для розробки нової системи комп'ютеризованого контролю потрібно не лише скласти програми дій, а й забезпечити його практичне здійснення.

При здійсненні аудиту із застосуванням комп'ютерів показники в обліково-економічній системі розглядаються на таких рівнях. Перший рівень пов'язаний із перевіркою знаків (символів), літер, чисел та іншої інформації, забезпечує глибоку перевірку змісту операції, другий ґрунтується на вивченні змістової значущості даних, на їх логічності і узгодженості, на третьому досліджуються помилки в даних, що впливають на ефективність роботи підприємства.

Аудиторський контроль в умовах комп'ютеризації дає змогу виявити недоречності в первинних бухгалтерських документах, які допущені перед уведенням даних в комп'ютер внаслідок неправильних дій під час попередньої обробки бухгалтерських даних, незаконності застосування окремих символів у кодуванні облікової інформації. Для посилення аудиторського контролю за змістом фінансово-господарських операцій в умовах комп'ютеризації важливо в автоматичному режимі співвіднести таю показники: код господарських операцій зі змістом операції, типові коди для аналогічних підприємств, типову кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку, коди форм первинного облікового документа зі змістом і складом інформації, введеної до комп'ютера, тощо.

Аудитори при наданні аудиторських послуг використовують комп'ютери для здійснення аналітичних, розрахункових та інших необхідних аудиторських процесів. Однак прикладна програма може поставити аудитора перед необхідністю використання комп'ютера як засобу контролю.

Ці різноманітні варіанти використання комп'ютера відомі як "Методи аудиту при сприянні комп'ютера (MACK)". Метою цього нормативу є забезпечення використання MACK. Ці методи можна використовувати із залученням усіх відомих типів і конфігурацій комп'ютерів.

- MACK може використовуватися для виконання різноманітних процедур перевірки:

- тестування подробиць обробки інформації в системі обліку клієнта; аналітичний огляд процедур для виявлення невизначених випадків;

Перейти на сторінку: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Читайте більше

Оцінювання імовірності банкрутства підприємства в системі управління фінансовою діяльністю (на прикладі ПАТ Могилів-Подільський завод газового устаткування та приладів)
В умовах сучасної економіки України банкрутство вітчизняних підприємств є істотною проблемою. Воно призводить до істотних негативних наслідків окремого суб'єкта господарювання через збитковість підприємства, затримку чи невиплату заробітної плати робітникам, втрату робочих місць у випадк ...

Фінансові результати діяльності підприємств, їх зміст і склад, порядок розрахунку, та використання
В наш час багато які економісти схильні бачити головну причину нинішньої економічної кризи в Україні у непослідовності проведення економічних реформ, частих змінах економічного курсу та складу уряду. Безумовно, така точка зору не позбавлена об'єктивності, однак на мою думку, сучасна еко ...