Меню сайта

Аналіз динаміки показників рентабельності

Дане підприємство в звітному році, згідно цієї таблиці не змогло забезпечити здобуття всіх видів прибутку. Сума валового прибутку в минулому періоді складає 1131,9 тис. грн., в звітному збиток склав 487,2 тис. грн

Величина чистого збитку в минулому періоді складала 1744,5 тис.грн., у звітному періоді 4120,4 тис. грн. Отже, спостерігається ріст збитку у 2,4 рази протягом року. Відносну міру прибутковості підприємства або вироблюваної продукції. Валовий збиток на 1 грн. реалізованої продукції складає -0,02 грн., що на -0,06 тис.грн., нижче за рівень минулого року і свідчить про негативну динаміку.

На 1 грн. реалізованого доходу отримуємо 0,1 грн. чистого збитку, що на 0,03 грн. нижче за рівень минулого року.

В цілому можна відзначити не ефективну діяльність підприємства за рахунок зниження рівня рентабельності діяльності і рівня рентабельності всіх видів капіталу. Так, рентабельність всього капіталу на початок періоду склала 0,005 грн., на кінець періоду -0,017 грн., що на 0,12 грн. зросла протягом року.

Рентабельність основного капіталу в звітному році складає -0,1 грн., що на 0,06 грн. нижче, ніж торік. Рівень рентабельності необоротного капіталу підвищився на 0,2 грн. протягом року. Рентабельність оборотного і позикового капіталу на початок періоду складає -0,1грн., на кінець періоду -0,3 грн., що на 0,2 грн. вище, ніж в минулому періоді. Рентабельність власного капіталу підвищилася на 0,2 грн. в порівнянні з минулим періодом.

Перейти на сторінку: 1 2 

Читайте більше

Бюджетування та контролінг на підприємстві
Останнім часом підприємства найчастіше застосовують систему бюджетного планування, яка впроваджується з метою економії фінансових ресурсів, скорочення невиробничих витрат, більшої гнучкості в управлінні і контролі за собівартістю продукції, а також підвищення точності планових показників. ...

Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України
На сучасному етапі розвитку склалося важке економічне становище для всього народного господарства України і особливо для харчової промисловості, так як ця галузь дуже залежить від інших галузей – машинобудівної, хімічної, нафтопереробної, і особливо платоспроможності населення. Харчо ...