Меню сайта

Особливості фінансування суб’єкта підприємництва ПрАТ «Полтавський лікеро-горілчаний завод»

Законом України «Про акціонерні товариства» визначається, що акціонерне товариство - це господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

Акціонерні товариства за типом поділяються на публічні акціонерні товариства та приватні акціонерні товариства.

Кількісний склад акціонерів приватного акціонерного товариства не може перевищувати 100 акціонерів.

Приватне акціонерне товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій. [1, c.1]

Товариство «Полтавський лікеро-горілчаний завод» було створено відповідно до рішення членів трудового коллективу державного підприємства «Полтавський лікеро-горілчаний завод», установчого договору про створення Товариства, рішення установчий зборів акціонерів Товариства від 17 липня 2002 року та було правонаступником всіх прав та обов’язків реорганізованого Заводу шляхом приєднання до Товариства відповідно до договору оренди цілісного майнового комплексу державного підприємства «Полтавський лікеро-горілчаний завод» від 29.12.2002. р. №2-Ц/2002 і наказу державного департаменту продовольства Мінагрополітики України від 10.01.2003 р. №1.

Товариство є приватним акціонерним Товариством, акції якого згідно статуту та установчого договору про його створення, розповсюджені шляхом розподілу між засновниками.

Товариство створене на невизначений термін і діє без обмеженого строку діяльності.

Найменування Товариства:

Повна офіційна назва:

Українською мовою - Приватне акціонерне товариство «Полтавський лікеро-горілчаний завод».

Російською мовою - Частное акционерное общество «Полтавский ликеро-водочный завод».

Скорочена назва:

Українською мовою - ПрАТ «Полтавський лікеро-горілчаний завод».

Російською мовою - ЧАО «Полтавский ликеро-водочный завод».

Юриидична адреса 36009, Україна, м.Полтава, вул Зінківська, 3.

Основною метою діяльності Товариства є довгострокова прибуткова діяльність за видами, що є предметом діяльності Товариства, іншої діяльності, дозволеної законодавчими актами України та задоволення потреб та інтересів споживачів, соціально-економічних інтересів акціонерів, трудового колективу, прискорення соціально-економічного розвитку і забезпечення на цій підставі зростання добробуту, поліпшення житлових, культурно-побутових умов, забезпечення безпеки праці.

Предметом діяльності Товариства є :

– Виготовлення та реалізація горілки, лікеро-горілчаних виробів, міцних напоїв, напівфабрикатів лікеро-горілчаного виробництва, виноматеріалів, вина, вермуту, шампанського, коньяку, бренді, соків плодово-ягідних заброджених, спиртованих, заброджено спиртованих, слабоалкогольних тихих та газованих напоїв, інших слабоалкогольних напоїв та пива, безалкогольних напоїв;

– Виготовлення та реалізація води питної;

– Оптова, роздрібна та інші види торгівлі продукцією Товариства;

– Імпорт та експорт продукції;

– Надання послуг в зазначених вище напрямах, в тому числі: виробничих, транспортно-експедиційних, консультаційних, маркетингових, експортних, посередницьких, брокерських, агентських, консигнаційних, юридичних та інших;

– Навчання та підготовка спеціалістів у зазначених вище нормах;

– Організацію та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів та інших заходів, в тому числі на комерційній основі;

– Закупівля та реалізація, перевезення паливно-мастильних матеріалів;

– Торгово-закупівельна та торгово-посередницька діяльність;

– Створення, оренда та експлуатація закладів громадського харчування;

– Виконання посередницьких, комерційних, дилерських та дистриб’юторських послуг, виробничого та невиробничого характеру;

– Створення, реорганізація філій, відділень та представництв з метою розширення ринків збуту та представлення інтересів товариства в інших регіонах;

– Створення оптово-роздрібних підприємств і надання ними послуг населенню;

– Створення та комплексна експлуатація власної мережі багатопрофільних магазинів;

– Організація виробництва, переробки та реалізації різноманітних видів екологічно чистої сільськогосподарської продукції - рослинництва, тваринництва, рибальства, бджільництва та іншої продукції;

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Національна депозитарна система проблеми становлення та розвитку
Інфраструктура фондового ринку в кожній країні має свої особливості. Вони обумовлені рівнем розвитку економіки країни, характером діючої моделі ринку, специфікою системи державного регулювання ринку. Неодмінним елементом організації ринку цінних паперів є депозитарна система, яка виступ ...

Механізм оподаткування банків
В умовах ринкових відносин та насамперед в перехідний до ринку період податкова система є одним з найважливіших економічних регуляторів, основою фінансово-кредитного механізму державного регулювання економіки. У системі прямих податків, діючих в Україні і стягуваних з підприємств, зна ...