Меню сайта

Фінансування підприємства ПрАТ «Полтавський лікеро-горілчаний завод» за рахунок запозичених ресурсів

За аналізований період поточні зобов’язання зменшилися на 373 тис.грн. Значну частину позикових коштів займають зобов’язання з терміном погашення до 1-го року. У структурі позикових коштів за останні три роки відбулися такі зміни:

- Збільшення частини короткострокових кредитів банків на 7,64 тис. грн у порівнянні 2009 року з 2008 та на 20,1 тис.грн у порівнянні 2010 року з 2009.

- Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги загалом зменшилася на 1276 тис. грн, що становить майже 27% усіх позикових коштів.

Поточні зобов’язання зменшилися на 1027 тис.грн. Така зміна відбулася загалом за рахунок зменшення заборгованості по оплаті праці (на 84 тис.грн) та зі страхування (на 53 тис. грн).

Інші поточні зобов’язання у період з 2008 по 2010 роки зросли на 5,95%, що становить 251 тис. грн.

Здійснюючи свою господарську діяльність дуже часто підприємство потребує залучення додаткових коштів у форму кредиту. Перебуваючи у центрі сучасного грошово-фінансового господарства, обслуговуючи інтереси господарюючих суб’єктів, кредит опосередковує зв’язки між державою, банком, підприємством та населенням. Опосередковуючи всі стадії відтворювального процесу, кредит сприяє досягненню вищої рентабельності виробництва та прибутковості капіталу.

У результаті цього процесу виникає об’єктивна економічна суперечність між потребами підприємства в грошових коштах та їх наявністю. Поряд з необхідністю кредитних відносин внаслідок утворення тимчасово вільних коштів та їх руху формується можливість надання кредиту. Однак, надані кредити передбачають не лише матеріальне забезпечення. Головною умовою гарантії повернення кредиту є фінансовий стан позичальника, його кредитоспроможність. Саме тому, в оцінці кредитоспроможності підприємства кредиторам приділяється особлива увага.

Щоб проаналізувати кредитоспроможність підприємства ми використовуємо метод визначення класу кредитоспроможності підприємства, на основі якого підприємству буде присвоєно певний рейтинг на основі рейтингової шкали ( табл. 1.4.2), за яким можна буде прийняти попереднє рішення про можливість надання позики та умови кредитування ( табл. 1.4.3).

Таблиця 1.4.2 Рейтингова шкала кредитоспроможності позичальника

Значення інтегрального показника

Клас

понад 200

А

160-200

Б

135-160

В

110-135

Г

менше 110

Д

Таблиця 1.4.3 Залежність можливостей і умов надання кредиту від рейтингу позичальника

Клас

Кредитний рейтинг

Можливість і умови на дання кредиту

А

Дуже високий

Пільговий відсоток за користування кредитом. Надання кредиту без забезпечення. Контроль за фінансовим станом не обов’язковий.

Б

Високий

Відсоток встановлюється на рівні середньої ставки, що діє на ринку. Зменшення форм забезпечення, контроль за фінансовим станом не є обов’язковим.

В

Задовільний

Кредит може біти наданий на загальних умовах і здійснюється поточний контроль за фінансовим станом

Г

Низький

Кредит може бути наданий за більш високою ставкою, що включає премії за ризик; під кілька видів забезпечення, в обмеженій сумі. Здійснюється контроль за документооборотом угоди,що кредитується.

Д

Неприйнятний

Кредит не видається.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Механізм оподаткування банків
В умовах ринкових відносин та насамперед в перехідний до ринку період податкова система є одним з найважливіших економічних регуляторів, основою фінансово-кредитного механізму державного регулювання економіки. У системі прямих податків, діючих в Україні і стягуваних з підприємств, зна ...

Бюджетування та контролінг на підприємстві
Останнім часом підприємства найчастіше застосовують систему бюджетного планування, яка впроваджується з метою економії фінансових ресурсів, скорочення невиробничих витрат, більшої гнучкості в управлінні і контролі за собівартістю продукції, а також підвищення точності планових показників. ...