Меню сайта

Ділова активність та інвестиційна привабливість ПрАТ «Полтавський лікеро-горілчаний завод»

Проведемо аналіз показників, що характеризують ділову активність ПрАТ «Полтавський лікеро-горільчаний завод» використовуючи дані таблиці 2.5.1.

Таблиця 2.5.1. Показники ділової активності ПрАТ «Полтавський лікеро-горільчаний завод» за 2008-2010роки.

Показник

2008 рік

2009 рік

2010 рік

Відхилення(+,-)

2009 від 2008

2010 від 2009

Дебіторська заборгованість, тис.грн.

2477,00

1344,00

656,00

-1133,00

-688,00

Кредиторська заборгованість, тис.грн

3291,00

4186,00

3596,00

895,00

-590,00

Співвідношення кредиторської та дебіторської заборгованості, грн

1,33

3,11

5,48

1,79

2,37

Чистий дохід (виручка від реалізаціїї) тис. грн

8024,00

14480,00

10984,00

6456,00

-3496,00

Середні розмір власного капіталу

909,50

1591,50

904,00

682,00

-687,50

Середній оборотних активів

4926,00

3793,00

2998,00

-1133,00

-795,00

Середній розмір запасів

671,00

574,50

643,00

-96,50

68,50

Середній розмір дебіторської заборгованості

2492,50

1910,50

1000,00

-582,00

-910,50

Середній розмір кредиторської заборгованості

725,50

1213,50

887,00

488,00

-326,50

Середній розмір грошових коштів

309,50

199,50

147,00

-110,00

-52,50

Коефіцієнт оборотнисті сукупного капіталу

1,97

0,88

0,66

-1,10

-0,21

Коефіцієнт оборотності власного капіталу

17,40

7,97

8,06

-9,42

0,09

Коефіцієнт оборотністі оборотних активів

3,21

3,35

2,43

0,13

-0,92

Коефіцієнт оборотності запасів

23,58

22,09

11,33

-1,49

-10,76

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

6,35

6,64

7,29

0,29

0,64

Коефіцієнт оборотності кредитторської заборгованості

21,81

10,46

8,21

-11,35

-2,24

Коефіцієнт оборотності грошових коштів

51,12

63,60

49,56

12,48

-14,05

Період оборотності сукупного капіталу, дні

182,56

410,81

542,79

228,25

131,98

Термін окупності власного капіталу

20,69

45,15

44,67

24,46

-0,48

Період обороту оборотних активів (оборотного капіталу)

112,07

107,61

148,15

-4,46

40,54

преіод обороту запасів

15,27

16,30

31,77

1,03

15,48

Період обороту дебіторської заборгованості

56,71

54,20

49,42

-2,51

-4,79

Період обороту кредиторської заборгованості

16,51

34,43

43,83

17,92

9,40

Період обороту горошових коштів

7,04

5,66

7,26

-1,38

1,6

Період операційного циклу

0,04

0,02

0,40

-0,02

0,37

Період фінансого циклу

0,40

0,23

0,12

-0,17

-0,11

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Особливості застосування податкових пільг щодо фізичних осіб в Україні
Для виконання своїх функцій держава формує відповідні засоби, що концентруються в бюджетах різноманітних рівнів і цільових фондів. Перехід до ринкових відносин, удосконалення відносин власності визначають податки як основні джерела формування доходної частини бюджету. Проблемне вивчення й ...

Фінансовий аналіз діяльності ВАТ Завод ім. Фрунзе
Фінансовий аналіз - це дослідження фінансового стану й основних результатів фінансової діяльності підприємства з метою виявлення резервів подальшого підвищення його ринкової вартості й забезпечення ефективного розвитку. Проведення фінансового аналізу є актуальним для кожного підприємст ...