Меню сайта

Ділова активність та інвестиційна привабливість ПрАТ «Полтавський лікеро-горілчаний завод»

Проведемо аналіз показників, що характеризують ділову активність ПрАТ «Полтавський лікеро-горільчаний завод» використовуючи дані таблиці 2.5.1.

Таблиця 2.5.1. Показники ділової активності ПрАТ «Полтавський лікеро-горільчаний завод» за 2008-2010роки.

Показник

2008 рік

2009 рік

2010 рік

Відхилення(+,-)

2009 від 2008

2010 від 2009

Дебіторська заборгованість, тис.грн.

2477,00

1344,00

656,00

-1133,00

-688,00

Кредиторська заборгованість, тис.грн

3291,00

4186,00

3596,00

895,00

-590,00

Співвідношення кредиторської та дебіторської заборгованості, грн

1,33

3,11

5,48

1,79

2,37

Чистий дохід (виручка від реалізаціїї) тис. грн

8024,00

14480,00

10984,00

6456,00

-3496,00

Середні розмір власного капіталу

909,50

1591,50

904,00

682,00

-687,50

Середній оборотних активів

4926,00

3793,00

2998,00

-1133,00

-795,00

Середній розмір запасів

671,00

574,50

643,00

-96,50

68,50

Середній розмір дебіторської заборгованості

2492,50

1910,50

1000,00

-582,00

-910,50

Середній розмір кредиторської заборгованості

725,50

1213,50

887,00

488,00

-326,50

Середній розмір грошових коштів

309,50

199,50

147,00

-110,00

-52,50

Коефіцієнт оборотнисті сукупного капіталу

1,97

0,88

0,66

-1,10

-0,21

Коефіцієнт оборотності власного капіталу

17,40

7,97

8,06

-9,42

0,09

Коефіцієнт оборотністі оборотних активів

3,21

3,35

2,43

0,13

-0,92

Коефіцієнт оборотності запасів

23,58

22,09

11,33

-1,49

-10,76

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

6,35

6,64

7,29

0,29

0,64

Коефіцієнт оборотності кредитторської заборгованості

21,81

10,46

8,21

-11,35

-2,24

Коефіцієнт оборотності грошових коштів

51,12

63,60

49,56

12,48

-14,05

Період оборотності сукупного капіталу, дні

182,56

410,81

542,79

228,25

131,98

Термін окупності власного капіталу

20,69

45,15

44,67

24,46

-0,48

Період обороту оборотних активів (оборотного капіталу)

112,07

107,61

148,15

-4,46

40,54

преіод обороту запасів

15,27

16,30

31,77

1,03

15,48

Період обороту дебіторської заборгованості

56,71

54,20

49,42

-2,51

-4,79

Період обороту кредиторської заборгованості

16,51

34,43

43,83

17,92

9,40

Період обороту горошових коштів

7,04

5,66

7,26

-1,38

1,6

Період операційного циклу

0,04

0,02

0,40

-0,02

0,37

Період фінансого циклу

0,40

0,23

0,12

-0,17

-0,11

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Фінансова система України
В даній курсовій роботі наводиться коротка характеристика основних теоретичних засад фінансової системи, її складових ланок та основного механізму її функціонування. Узагальнено теоретичні засади функціонування фінансової системи. Надається аналіз проблем фінансової системи України. Розк ...

Податок на доходи фізичних осіб
Податки - це фінансова категорія, яка впливає на економічні явища та процеси розвитку суспільства. Вони, як знаряддя перерозподілу доходів юридичних та фізичних осіб, є обов'язковим атрибутом держави незалежно від моделі та політики її розвитку. Це дуже небезпечний інструмент у розпорядже ...