Меню сайта

Аналіз фінансового забезпечення соціального захисту населення України

Зростання абсолютного розміру спостерігається і стосовно мінімальної пенсії, і стосовно прожиткового мінімуму. Так прожитковий мінімум на 2011рік становив 1004 грн., а на 2012 рік прогнозується збільшення виплат до рівня 1134 грн. Мінімальна пенсія за віком теж має тенденцію зростання, якщо в 2007 році пенсія сягала 417 гривень то в 2011 вона сягає 800 гривень і на далі планує збільшуватися, так в 2012 році прогнозують, що показник підвищиться до 884 грн.

При аналізі динаміки зростання розмірів цих гарантій стають очевидними певні проблеми у цій сфері навіть коли вони і зростають. Так, темпи зростання мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму останніми роками знизилися, наприклад, на 2011 рік зростання заробітної плати становив8%, тоді як прогнозований показник інфляції - 11%. Така ж само ситуація і з розмірами прожиткового мінімуму, і с мінімальної пенсії. Тобто попри абсолютне зростання соціальних гарантій, фактично у бюджеті закладено зменшення їх розмірів, так як темп їх зростання є меншим за прогнозований рівень інфляції. В 2012 році ситуацію обіцяють покращити, так як наприклад підвищення заробітної плати прогнозують на рівні 12% а прогнозована інфляція повинна становити 7% [24].

До того ж, розрахувавши відношення мінімальної пенсії до прожиткового мінімуму [див. таблицю 2.2], ми бачимо, що пенсії є на 20 - 30 % нижчими за мінімальну суму коштів, необхідну для прожиття. Причому у 2012 році зміна ситуації не прогнозується. Також бачимо, що мінімальна заробітна плата була нижчою за прожитковий мінімум у 2008 та 2009 році, проте у 2010 та 2011 році ситуація покращилася, і тепер мінімальна зарплата встановлюється на рівні прожиткового мінімуму 992 грн. і 1004 грн. відповідно. За прогнозами такі тенденції будуть зустрічатися і в 2012 році і повинні становити 1134 грн.

Спробуємо зрозуміти, чому розмір пенсії за віком значно менший за прожитковий мінімум. Причин такої ситуації, на мою думку, є декілька: по-перше, це велика кількість пенсіонерів: так, у 2009 році на 10 працюючих припадало 9 пенсіонерів, видатки на пенсійне забезпечення вже сягнули 16,3% ВВП у 2010 році [див. Рис 2.2]. Ситуація дещо стала гіршою в 2011 році приблизно кількість працюючих зрівнялася з кількістю пенсіонерів [див. 29].

При цьому не слід забувати, що розмір пенсійних внесків в 2011 становив34,7 % відсотків [див. 20], що набагато вище, ніж в інших країнах Європи: Угорщина - 26,5, Франція -24%, Чехія - 28%, Швеція - 18,9%. Проте й цього недостатньо для покриття пенсійних видатків. Бюджет Пенсійного Фонду відчуває хронічний дефіцит, який компенсується за рахунок Державного Бюджету. Як бачимо [див Рис. 2.1], у доходах Пенсійного Фонду власної частки стає все менше - з 76% у 2007 році вона зменшилася і в 2010 році становила 64%, - решта доходів - це трансферти з Державного Бюджету. Тобто, Пенсійний Фонд не в змозі забезпечити виплату пенсій пенсіонерам за рахунок податкових надходжень та внесків, і потребує відчуження на свою користь все більших і більших сум з Державного Бюджету.

Аналізуючи соціальний захист варто зазначити і недержавне соціальне забезпечення. Недержавні пенсійні фонди(НПФ)діють в Україні з 2004 року. Станом на 30.06.2011 року в державному реєстрі фінансових установ існує 97 пенсійних фондів, та 41 адміністратор НПФ що обслуговували їх діяльність. На цю дату було укладено 69 712 пенсійних контрактів з 58 180 вкладниками, з яких 2931 вкладник, або 4.1% були юридичними особами, на яких припадало 965.7 млн. грн. пенсійних внесків(95.5% від загального обсягу пенсійних внесків за системою НПЗ), а 55 789 вкладників, або 95.9% - фізичні особи. Кількість учасників Недержавних Пенсійних Фондів (НПФ) відповідно до укладених контрактів на початку другої половині 2011 року становила 557 176 осіб [див. Рисунок 2.3].

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Фінансові результати діяльності підприємств, їх зміст і склад, порядок розрахунку, та використання
В наш час багато які економісти схильні бачити головну причину нинішньої економічної кризи в Україні у непослідовності проведення економічних реформ, частих змінах економічного курсу та складу уряду. Безумовно, така точка зору не позбавлена об'єктивності, однак на мою думку, сучасна еко ...

Фінансовий аналіз діяльності ВО Жданiвська тепломережа ОКП Донецьктеплокомуненерго за 2010-2011 роки
Економічний аналіз - це розчленування окремих складових економічних категорій (узагальнюючих показників) на складові частини (первинні показники) з метою їх подальшого вивчення і узагальнення. Особливого значення набуває економічний аналіз як інструмент пізнання у вивченні широкого кола ...