Меню сайта

Аналіз проблем, які виникають при створенні інформаційних систем управління фінансами (ІСУФ)

Сучасне ефективне управління фінансами державних та приватних підприємств характеризується глибокою інтеграцією в інформаційний простір суспільства, а оточуюче середовище має високі темпи змін. Особливе місце в інформаційному просторі посідають інформаційні системи управління фінансами (ІСУФ). За принципом створення ІСУФ діляться на шаблонні та створені на замовлення. Шаблонні системи покривають базовий або найтиповіший набір функціональності певної області але потребують значних фінансових витрат на адаптацію та не завжди задовольняють потреби лідерів. В деяких випадках адаптувати шаблонну систему до особливостей діяльності підприємства взагалі неможливо.

Системи, які створюють на замовлення за допомогою високорівневих мов програмування, коштують дуже дорого. При цьому залишаються актуальними проблеми зменшення термінів розробки та постійної підтримки адекватності системи. Так, дослідна організація «Aberdeen Group» опублікувала статистичні дані результатів досліджень сукупної вартості володіння інформаційною системою в залежності від багатьох параметрів [1], аналогічні дослідження проведені організацією «Meta Group». За наведеними даними вартість володіння ERP-системою дуже велика - мільйони доларів для підприємств середнього та крупного бізнесу і підприємств державного сектору. В літературі наводяться дані про результати дослідження вартості володіння ERP-систем різних виробників: «Oracle», «Microsoft» тощо, які підтверджують велику вартість володіння ІСУФ. Також наводяться параметри вартості володіння та їх частка в сукупній вартості, зазначається, що співвідношення вартості до ефективності при впровадженні MRP/ERP-систем коливається в межах 2-2,25. Мінімальне відношення в випадку швидкого впровадження складає 1,5-2.

Тільки 16% впроваджень проектів автоматизації є успішними, у 30% випадків впровадження призупиняють, у 54% - переробляють бюджет та відсувають терміни впровадження. За даними дослідження «Panorama Consulting Group» 51,4% оцінених проектів було завершено зі значним перевищенням планованого бюджету, 35% - з затриманням термінів ви - конання. Причини невдач впровадження ERP-систем пов’язані з недостатньою взаємодією із замовником під час розробки та із невідповідністю розроблених бізнес-процесів існуючим на підприємстві, через опір персоналу впровадженню системи. Окремо слід зазначити проблеми зменшення швидкодії системи на стадії пізньої експлуатації при внесенні змін, яких вимагають зміни оточуючого середовища.

Отже, основними факторами впливу на вартість ERP-системи є такі:

. Більша частка (> 60%) вартості володіння інформаційною системою припадає на впровадження та узгодження бізнес-процесів організації та системи, що розробляється.

. Оптимізація швидкодії роботи всієї ERP-системи проводиться вручну без використання спеціальних механізмів і здебільшого на стадії впровадження та промислової експлуатації. Складність змін на стадії впровадження системи призводить до зменшення швидкодії системи.

Проблема здешевлення сукупної вартості володіння ІСУФ, пришвидшення адаптації існуючих систем до нових вимог є актуальною проблемою сьогодення.

Читайте більше

Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України
На сучасному етапі розвитку склалося важке економічне становище для всього народного господарства України і особливо для харчової промисловості, так як ця галузь дуже залежить від інших галузей – машинобудівної, хімічної, нафтопереробної, і особливо платоспроможності населення. Харчо ...

Фінансові аспекти управління капітальними інвестиціями
Україна сьогодні знаходиться на шляху всебічних економічних перетворень. За таких умов, налагодження стабільного інвестиційного процесу є справою особливого значення. Становлення і розвиток ринкової системи господарювання потребують принципово нових підходів до організації управління ...