Меню сайта

Практика використання офшорних територій для оптимізації податкових платежів вітчизняними підприємствами

З юридичної точки зору, на перший погляд, дана схема практично бездоганна, але при проведенні перевірок нерезидентів часто виявляється, що фактичними директорами таких фірм є громадяни України чи Росії, які в своїх поясненнях правоохоронним органам вказують, що дана фірма була зареєстрована ними на прохання маловідомих їм осіб за грошову винагороду. Ніякого товару вони не одержували і не відправляли, грошових переказів не здійснювали.

З метою ускладнення виявлення і документування таких схем, використовуються також схеми, що включають додатково ще одне українське підприємство. При цьому Агентська угода №2 розбивається на дві. Розглянемо схему №2.

Кіпрська компанія виступає Принципалом (агентська угода №3) і дає Агенту - підприємству П1 доручення від свого імені, але за рахунок Принципала укласти Договір постачання на придбання товару у Постачальника за ціною Ц1 (у тому числі ПДВ) - (Договір постачання №1) і передачу цього товару підприємству П2;

По агентській угоді №2 Агенту-підприємству П2 дається доручення здійснити від свого імені на користь Принципала постачання цього товару Покупцю за ціною Ц2 (у тому числі ПДВ) - (Договір постачання №2), одержати гроші на свій рахунок і перерахувати їх Принципалу після отримання своєї комісійної винагороди.[19,ст. 77]

У практиці роботи правоохоронних органів зустрічаються також ще більш завуальовані схеми такі,як схема 3. Відмінність її від схеми 2 полягає в тому, що, придбаний підприємством ПІ, товар передається Принципалу на умовах самовивозу. Далі, на підставі агентської угоди №1 товар передається кіпрській компанії, а та за агентською згодою передає товар підприємству П2, що реалізує його і перераховує виторг за винятком агентської винагороди кіпрській компанії. При цьому не відбувається будь-яких змін у діяльності підприємств П1 і П2, перехід на пільговий режим оподатковування здійснюється тільки завдяки оформленню відповідних договорів. А тому що управління всією структурою здійснюється однією-двома особами, то і реалізація ними цієї схеми відбувається одночасно, не виходячи з українського офісу.

Розглянемо схему 3.

Компанія в США укладає Агентську угоду №1 з Агентом - кіпрською компанією з дорученням від свого імені здійснити постачання товару Покупцю за ціною Ц2, одержати гроші на свій рахунок і перерахувати їх Принципалу після відрахування своєї комісійної винагороди. За агентською угодою №3 деліверська компанія виступає Принципалом і дає Агенту - підприємству П1 доручення від свого імені, але за рахунок Принципала укласти Договір постачання на придбання товару у Постачальника за ціною Ц1 (у тому числі ПДВ) - (Договір постачання №1) і передати товар Принципалу на умовах самовивозу. За агентською угодою №2, по якій кіпрська компанія дає доручення Агенту-підприємству П2 від свого імені на користь Принципала одержати товар, що належить Принципалу, зі складу П1 і здійснити постачання цього товару Покупцю за ціною Ц2 (у тому числі ПДВ) - (Договір постачання №2), одержати гроші на свій рахунок і перерахувати їх Принципалу після отримання своєї комісійної винагороди.

Розглянемо схему №4.

Договір комісії №1 - це договір комісії на закупівлю товару А й передачу його підприємству П3. Договір комісії №2 - це договір комісії на закупівлю товару Б у підприємства П3 і передачу його підприємству П2. У різних варіаціях ця схема ускладнюється аналогічно схемі 3.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Удосконалення системи оплати праці персоналу підприємства
Основне значення системи оплати праці − полягає в тому, щоб стимулювати виробничу поведінку співробітників компанії, направивши їх на досягнення стратегічних завдань, що стоять перед нею, іншими словами, з'єднати матеріальні інтереси працівників із стратегічними ...

Податкові пільги і їх вплив на розвиток підприємства
Актуальність поданої теми полягає у розширеному розкритті ролі податкових пільг у розвитку підприємства. В першу чергу, потрібно звернути увагу що ж собою являє сама пільга. Пільга - це звільнення (повне або часткове) платника податків, що враховує його особливості, від сплати подат ...