Меню сайта

Механізм боротьби з відмивання грошей через офшорні зони

Висновки

В даній курсовій роботі було визначено роль та значення офшорних компаній в системі міжнародного оподаткування, було розглянуто схеми ,які використовують підприємства для оптимізації податкових платежів через офшорні зони та запропоновано шляхи боротьби з відмивання грошей через офшорні зони.

На основі даних досліджень можна зробити такі висновки: офшор являє собою метод податкового планування, при якому в законодавстві країн встановлюється повне або часткове звільнення від оподаткування для підприємств, що належать іноземним особам. Держава або його частина, де діє таке становище для компаній-нерезидентів, називають офшорною зоною.

Під офшорною діяльністю загалом розуміється діяльність комерційної компанії поза юрисдикцією будь-якої держави.

Діяльність на території офшорних зон мають ряд переваг, таких як низьке оподаткування чи взагалі його заміна на одноразовий платіж, анонімність справжніх власників, спрощена документація та багато інших. Однак присутні і недоліки, зокрема підвищена пильність правоохоронних органів. Україна активно використовує офшори для ведення бізнесу, що засвідчується обсягами торгівельних та інвестиційних операцій, де вони використовуються.

Офшорний бізнес не тільки гнучкий і динамічний, але і дуже різноманітний. Постійно виникають пропозиції нових «офшорних послуг», що часто діють лише обмежену кількість часу. Зі свого боку, великі держави та міжнародні організації реалізують цілий набір заходів з протидії офшорним схемам, що впливає на зміну спеціалізації офшорів та їх склад.

Отже, на основі опрацьованого вище матеріалу, можна сформувати рекомендації для виправлення ситуації, що склалася:

міжнародне втручання в національні законодавства деяких офшорних зон, що не виявляють ініціативи до міжнародної співпраці з метою деякого ускладнення їх фінансового законодавства та встановлення стабільної практики міжнародної співпраці. Це допоможе знизити ризик кримінального використання зазначених територій;

чітко організувати міжнародне законодавство та визначити ті його положення що мусять бути обов’язково виконані міжнародною спільнотою, в тому числі і офшорними зонами, під страхом штрафних санкцій з боку міжнародних організацій аж до ембарго на фінансові операції;

створення спеціалізованого, висококваліфікованого міжнародного органу по типу інтерполу, що матиме виняткове право на перегляд та дослідження усіх міжнародних фінансових потоків;

посилення правової бази національних урядів;

Для України можна запропонувати такі рекомендації:

запровадження акредитивної форми розрахунків;

розробка цілісного механізму контролю за рухом інвестицій, кредитів, розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України;

підписання договорів між урядам України та урядами офшорних зон про попередження подвійного оподаткування та повідомлення про реєстрацію українськими громадянами фірм;

вдосконалення валютного контролю зі сторони банків;

поглиблення взаємовідносин між органами валютного контролю;

використання факторингу як методу вирішення проблеми неплатежів у зовнішньоекономічній діяльності та ін.

Перейти на сторінку: 1 2 3 

Читайте більше

Аналіз ліквідності підприємства
Найважливішим показником фінансового стану підприємства є ліквідність, сутність якої полягає в можливості підприємства в будь-який момент розрахуватися за своими зобов'язаннями (пасивам) за допомогою (за рахунок) майна (активів), яке є на балансі, тобто в тому, як швидко підприємство може ...

Шляхи вдосконалення управління фінансами акціонерних товариств
Господарські функції і права акціонерного товариства як суб'єкта права у правовідносинах реалізують його органи управління. Акціонерне товариство є підприємством з найбільш складною управлінською структурою, що обумовлено так званою акціонерною власністю, тобто тим, що акціонерне товарист ...