Меню сайта

Фінансування заходів з охорони праці на ПОСП «Зірка»

На ПОСП «Зірка» за 2008-2010 рр. впроваджено 6 проектів з оздоровлення умов праці, на що витрачено 1915 грн. на 7 робочих місцях з шкідливими факторами. На 2011 рік передбачено фінансування в сумі 2100 грн. на впровадження 2 проектів, а саме:

встановлення витяжної вентиляції у цехах зберігання продукції;

впровадження проекту побутового комплексу в старому виробничому корпусі.

Стан фінансування заходів з охорони праці можна проаналізувати за допомогою таблиці 4.3.1

Таблиця 4.3.1 Витрати на заходи з охорони праці на ПОСП «Зірка», грн

Показники

2 008р.

2 009р.

2 010р.

2010 р. до 2008р.

+,-

%

Витрати на охорону праці

5455,0

5550,0

5065,0

-390,0

92,9

в т .ч. на медогляди

960,0

974,0

912,0

-48,0

95,0

на спецодяг

1155,0

1150,0

1006,0

-149,0

87,1

на спец. харчування

555,0

572,0

548,0

-7,0

98,7

на миючі засоби

350,0

364,0

259,0

-91,0

74,0

компенсація за несприятливі умови праці

1325,0

1360,0

1300,0

-25,0

98,1

на заходи з оздоровлення праці

660,0

665,0

590,0

-70,0

89,4

по регресу та за нещасні випадки, профзахворювання

450,0

465,0

450,0

0,0

100,0

Аналізуючи дану таблицю, можна зробити висновки, що за 2008-2010рр. фінансове забезпечення заходів з охорони праці трохи погіршилось, загальні витрати на охорону праці зменшились на 7,1%.

Аналізуючи стан охорони праці в ПОСП «Зірка» слід зазначити, що підприємство за єдиною державною системою показників обліку умов і безпеки праці, затвердженою наказом від 31.03.94р. №27, подає 2-ві форми звітності:

форма №1-ПВ «Звіт про стан умов праці, та компенсації за роботу в шкідливих умовах»;

форма №1-УБ (відомча) «Звіт про стан умов та безпеки праці».

Отже, підсумовуючи вище наведену інформацію, можна сказати, що стан охорони праці в ПОСП «Зірка» задовільний. А тому, для поліпшення стану охорони праці необхідно:

· суворо дотримуватись правил безпеки на робочих місцях;

· згідно графіку проводити інструктажі з охорони праці, проводити навчання працівників;

· створити фонд грошових коштів на витрати по охороні праці згідно Закону України «Про охорону праці» 0,5% від суми реалізованої продукції;

· замінити шкідливі речовини та матеріали нешкідливими, а також герметизувати шкідливі процеси;

· знизити рівень шуму та вібрації;

· організовувати планово-попереджувальний ремонт устаткування, технічні огляди та випробування транспортних та вантажопідіймальних засобів, посудин, що працюють під тиском та ін.

Але, нажаль, на даний момент підприємство переживає для себе не найкращі часи і тому, виділяти кошти на заходи щодо охорони праці, в такому об’ємі як потрібно, немає можливості.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Іпотечний кредит
Розвиток ринкових відносин в Україні створив передумови для формування та розвитку іпотечного ринку. Важливість його для вітчизняної економіки визначається тим, що він досить активно формує інвестиційні процеси, створює умови для цілеспрямованого та комплексного розвитку окремих галузей ...

Особливості формування власного капіталу акціонерними товариствами
Одним із найважливіших напрямків фінансового аналізу, що має проводитися керівництвом або спеціальними підрозділами суб’єкта підприємництва, є аналіз формування власного капіталу та ефективність його використання як головне джерело фінансування його діяльності. Саме на основі результатів ...