Меню сайта

Фінансування заходів з охорони праці на ПОСП «Зірка»

На ПОСП «Зірка» за 2008-2010 рр. впроваджено 6 проектів з оздоровлення умов праці, на що витрачено 1915 грн. на 7 робочих місцях з шкідливими факторами. На 2011 рік передбачено фінансування в сумі 2100 грн. на впровадження 2 проектів, а саме:

встановлення витяжної вентиляції у цехах зберігання продукції;

впровадження проекту побутового комплексу в старому виробничому корпусі.

Стан фінансування заходів з охорони праці можна проаналізувати за допомогою таблиці 4.3.1

Таблиця 4.3.1 Витрати на заходи з охорони праці на ПОСП «Зірка», грн

Показники

2 008р.

2 009р.

2 010р.

2010 р. до 2008р.

+,-

%

Витрати на охорону праці

5455,0

5550,0

5065,0

-390,0

92,9

в т .ч. на медогляди

960,0

974,0

912,0

-48,0

95,0

на спецодяг

1155,0

1150,0

1006,0

-149,0

87,1

на спец. харчування

555,0

572,0

548,0

-7,0

98,7

на миючі засоби

350,0

364,0

259,0

-91,0

74,0

компенсація за несприятливі умови праці

1325,0

1360,0

1300,0

-25,0

98,1

на заходи з оздоровлення праці

660,0

665,0

590,0

-70,0

89,4

по регресу та за нещасні випадки, профзахворювання

450,0

465,0

450,0

0,0

100,0

Аналізуючи дану таблицю, можна зробити висновки, що за 2008-2010рр. фінансове забезпечення заходів з охорони праці трохи погіршилось, загальні витрати на охорону праці зменшились на 7,1%.

Аналізуючи стан охорони праці в ПОСП «Зірка» слід зазначити, що підприємство за єдиною державною системою показників обліку умов і безпеки праці, затвердженою наказом від 31.03.94р. №27, подає 2-ві форми звітності:

форма №1-ПВ «Звіт про стан умов праці, та компенсації за роботу в шкідливих умовах»;

форма №1-УБ (відомча) «Звіт про стан умов та безпеки праці».

Отже, підсумовуючи вище наведену інформацію, можна сказати, що стан охорони праці в ПОСП «Зірка» задовільний. А тому, для поліпшення стану охорони праці необхідно:

· суворо дотримуватись правил безпеки на робочих місцях;

· згідно графіку проводити інструктажі з охорони праці, проводити навчання працівників;

· створити фонд грошових коштів на витрати по охороні праці згідно Закону України «Про охорону праці» 0,5% від суми реалізованої продукції;

· замінити шкідливі речовини та матеріали нешкідливими, а також герметизувати шкідливі процеси;

· знизити рівень шуму та вібрації;

· організовувати планово-попереджувальний ремонт устаткування, технічні огляди та випробування транспортних та вантажопідіймальних засобів, посудин, що працюють під тиском та ін.

Але, нажаль, на даний момент підприємство переживає для себе не найкращі часи і тому, виділяти кошти на заходи щодо охорони праці, в такому об’ємі як потрібно, немає можливості.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Шляхи вдосконалення управління фінансами акціонерних товариств
Господарські функції і права акціонерного товариства як суб'єкта права у правовідносинах реалізують його органи управління. Акціонерне товариство є підприємством з найбільш складною управлінською структурою, що обумовлено так званою акціонерною власністю, тобто тим, що акціонерне товарист ...

Моделювання фінансових потоків підприємства ЗАТ ТЕТЗ-Інвест
Будь-який вид підприємницької діяльності чітко орієнтований на одержання прибутку, але будь-який вид діяльності не виключає ризику збитків і банкрутств. Забезпечення стабільності і ефективності функціонування підприємств України в мінливих ринкових умовах в першу чергу залежить від якості ...