Меню сайта

Загальна характеристика доходів бюджетів, методів їх формування та джерел. Правове регулювання процесу формування доходів бюджетів

податки (для чого?) як плата суспільства державі за виконання нею певних функцій, як відрахування частини валового внутрішнього продукту на суспільні цілі та потреби.

Мобілізація коштів до бюджету здійснюється на підставі правових норм. Правовими нормами регулюються відносини, що виникають при: встановленні та введенні податків, неподаткових доходів до бюджету; визначенні санкцій за порушення порядку та строків внесення платежів; здійсненні контролю за надходженням коштів до бюджету.

Принципи мобілізації грошових коштів, бюджетний склад і структур доходів бюджету значною мірою залежать від форм, методів господарювання та тих економічних і соціальних завдань, які вирішуються суспільством. Перехід до ринкових відносин вимагає змін у системі формування доходів бюджету, вдосконалення управління цим процесом.

Сучасний етап соціально - економічного розвитку країни потребує поглиблення розуміння ролі бюджету в реалізації соціально-економічних функцій держави. Ефективність розвитку економіки, зростання темпів нарощування ВВП залежить від вибору і реалізації фінансової політики адекватної сучасному етапу розвитку держави.

На сьогодні очевидним є те, що побудова ефективної системи доходів - справа дуже складна. Насамперед потрібна науково обґрунтована політика відносно джерел формування доходів фінансових ресурсів і, зокрема, державного бюджету, яка б враховувала сучасне економічне становище в Україні, ті функції, які покладені на неї Конституцією в галузі економічного й соціального життя суспільства. Без усебічно продуманої та концептуально вивіреної політики доходів держави важко здійснити податкову реформу.

Тому основними принципами формування системи доходів держави є:

- мобілізація доходів до бюджетної системи завдяки впровадженню прямих податків;

використання непрямих податків лише у формі акцизів із метою обмеження споживання окремих видів товарів, можливостей виробника-монополіста в одержанні необґрунтовано високих доходів, а також для оподаткування виробництва предметів розкоші, захисту власного виробника;

застосування при оподаткуванні обґрунтованої диференціації ставок податків залежно від виду діяльності та розміру одержуваного прибутку чи доходу;

ліквідація податкових пільг, які сприяють не справедливому розподілу доходів, деформують вартісні показники в економіці й знижують конкурентоспроможність товаровиробників;

надходження повинні бути з багатьох різних джерел - чим різноманітніші джерела, тим менша ймовірність того, що бюджету не будуть надходити необхідні кошти у зв’язку із несподіваним зниженням надходжень, із погіршенням становища в економіці;

зростання видатків пропорційно зі зростанням доходів бюджету (це гарантуватиме збалансованість бюджету за будь-яких економічних умов у державі);

прогнозована й стійка система надходжень, що, в свою чергу, потребує застосування економічно доцільних автоматизованих систем збирання статистичної інформації, застосування обчислювальної техніки, сучасних комп’ютерних технологій, створення автоматизованих інформаційних баз і банків даних.

Роль держави найповніше виявляється у процесі розроблення і реалізації бюджетної політики з метою виконання відповідних функцій та зобов’язань. Регулювання здійснюється прямо і безпосередньо через бюджет як головний інструмент державної політики та фінансовий план країни і його складові - доходи й видатки бюджету.

Бюджетна політика в 2010 році, як зазначено у відповідному законі, насамперед буде спрямована на стабілізацію фінансово-економічної ситуації в країні, проведення структурних реформ, розв’язання найважливіших соціально-економічних проблем, підвищення соціальних стандартів та рівня життя людей, відновлення інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки.

Доходи зведеного бюджету України на 2010 рік плануються у сумі близько 180 млрд. грн., що на 14% більше від плану на 2009 рік. Прогноз видатків зведеного бюджету становить близько 197 млрд. грн., що також на 14% більше за планові показники на 2009 рік. 2010й - рік податкових напрацювань. Якщо в січні - липні 2009 року приріст надходжень до держбюджету становив 12,3%, то у вересні - вже 31,7%, у жовтні - 43,2%, у листопаді - 36,7%. За 2009 рік державний бюджет по доходах (з урахуванням взаємовідносин з місцевими бюджетами) виконано у сумі 118,7 млрд. грн.(90,3% річних призначень), або 26,2% до ВВП.

В умовах побудови дійового, ринкового економічного середовища та формування прогресивних засад з мобілізації податків, зборів і обов’язкових платежів важливу роль має відігравати запровадження єдиної системи формування доходів бюджету.

Прогнозування, планування, виконання, звітування, контроль і моніторинг доходів бюджету й чинного законодавства мають відбуватися у межах єдиного механізму формування та функціонування доходів бюджету. За таких умов функціонування податкових зобов’язань, їх нарахування та мобілізація має стати основою мобілізації доходів бюджету як єдиного неподільного процесу формування доходів бюджету.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Грошова система України
Грошова система України функціонує відповідно до закону про Національний банк України. Офіційною грошовою одиницею (валютою) є гривня. Співвідношення між гривнею і золотом Законом не встановлено. Офіційний курс гривні до іноземних грошових одиниць визначається НБУ і публікується в пресі. ...

Банкiвська система Украiни
Поняття банку органічно пов’язане з поняттям ризику, через те, що банки виконують функцію перерозподілу ризиків фінансового ринку. Найскладнішим і наібільш важко прогнозованим з фінансових ризиків є кредитний. Його складність пояснюється великою кількістю факторів, що чинять вплив на йо ...