Меню сайта

Аналіз сучасної податкової політики України

З 2013 року набуває чинності новий порядок визначення і застосування звичайних цін. До того часу діятиме принцип, встановлений Законом "Про оподаткування прибутку підприємств", який до радості підприємців фактично не працює. А ось через два роки податківці матимуть куди ширші повноваження і підстави для самостійного визначення бази оподаткування.

Загалом, нововведення набуватимуть чинності достатнього динамічно. Тільки податку на прибуток не торкнеться період "пільгових" штрафів. У офіційному листі ДПСУ повідомила, що такі "стягнення" (в 1 грн.) застосовуються за порушення законодавства виключно при розрахунку податкових зобов`язань за період з 1 січня 2011 р. по 30 червня 2011. Таким чином, платників податку на прибуток, які зіткнутися в масою неточностей і суперечностей в базовому документі, штрафувати будуть "по повній". А штрафи навіть за технічні помилки достатньо значні. В умовах дефіциту бюджету надходження від таких "покарань" для влади дуже доречне, тому штрафувати, будуть з ентузіазмом… [стаття Максима Соколова (для УНІАН)]

Начальник відділу масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян Ольга Кшемінська розповіла про зміни, які відбулись у застосуванні штрафних санкцій. Вона зауважила, що, наприклад, з 1 січня 2011 року, звітність про нараховані доходи, нараховані та сплачені до бюджету податки на доходи фізичних осіб прирівнюється до податкової декларації і за її неподання або несвоєчасне подання до платників податків тепер будуть застосовуватись штрафні санкції. Також було поінформовано присутніх про те, що з 2011 року у системі органів Державної податкової служби України буде функціонувати дворівнева система апеляцій замість трирівневої.

Ольга Кшемінська підкреслила, що позитивним моментом для українських суб’єктів господарювання є обмеження повноважень органів податкової служби щодо арешту майна. Тепер він може бути накладеним тільки згідно з рішенням керівника органу державної податкової служби, обґрунтованість якого протягом 96 годин має бути перевірена судом. Також для суб’єктів малого підприємництва скорочені строки проведення планової та позапланової перевірок - до 10 та 5 робочих днів відповідно. А штрафні санкції за порушення податкового законодавства за період з 1 січня по 30 червня 2011 року будуть застосовуватися у розмірі не більше 1 грн. за кожне порушення.

Ольга Кшемінська зауважила, що тепер за порушення вимог Закону до суб'єктів підприємницької діяльності, у разі встановлення протягом календарного року в ході перевірки факту:

проведення розрахункових операцій з використанням реєстраторів розрахункових операцій або розрахункових книжок на неповну суму вартості проданих товарів (наданих послуг);

не проведення розрахункових операцій через реєстратори розрахункових операцій з фіскальним режимом роботи;

невідповідності суми готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, зазначеній у денному звіті, а в разі використання розрахункової книжки - загальній сумі продажу за розрахунковими квитанціями, виданими з початку робочого дня;

не роздрукування відповідного розрахункового документа, що підтверджує виконання розрахункової операції, або проведення її без використання розрахункової книжки на окремому господарському об'єкті такого суб'єкта господарювання будуть застосовуватись фінансові санкції:

за вчинене вперше - 1 гривня;

за вчинене вдруге - 100% вартості проданих з порушеннями, встановленими цим підпунктом, товарів (послуг);

за кожне наступне вчинене порушення, у п’ятикратному розмірі вартості проданих з порушеннями, встановленими цим підпунктом, товарів (послуг)".

Регіони в 2011 році можуть додатково отримати 23 млрд. грн., адже на місцевий рівень передаються 8 загальнодержавних податків і зборів та 5-та частина надходжень податку на прибуток підприємств. Бізнес відчує суттєве зменшення податкового навантаження: кількість податків скорочується на третину, ставка податку на прибуток - з 25% до 20%, ПДВ - з 20% до 17%. [Додаток 2] Малий бізнес вперше отримає п’ятирічні податкові канікули.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Особливості системи податкових пільг в оподаткуванні доходів фізичних осіб
Система оподаткування доходів фізичних осіб є регулятором взаємовідносин між державою та громадянами - платниками податків. В умовах соціальної диференціації населення, що об’єктивно супроводжує функціонування економіки на ринкових засадах, особливої гостроти набувають питання, пов’язані ...

Державний бюджет як інструмент державного регулювання економіки
Провідне місце в системі регулювання економіки держави, створення сприятливого фінансового середовища для швидкого розвитку ринкових відносин, забезпечення макроекономічної рівноваги в економіці належить бюджету. Державний бюджет представляє собою річний план державних видатків і джере ...