Меню сайта

Аналіз сучасної податкової політики України

З 2013 року набуває чинності новий порядок визначення і застосування звичайних цін. До того часу діятиме принцип, встановлений Законом "Про оподаткування прибутку підприємств", який до радості підприємців фактично не працює. А ось через два роки податківці матимуть куди ширші повноваження і підстави для самостійного визначення бази оподаткування.

Загалом, нововведення набуватимуть чинності достатнього динамічно. Тільки податку на прибуток не торкнеться період "пільгових" штрафів. У офіційному листі ДПСУ повідомила, що такі "стягнення" (в 1 грн.) застосовуються за порушення законодавства виключно при розрахунку податкових зобов`язань за період з 1 січня 2011 р. по 30 червня 2011. Таким чином, платників податку на прибуток, які зіткнутися в масою неточностей і суперечностей в базовому документі, штрафувати будуть "по повній". А штрафи навіть за технічні помилки достатньо значні. В умовах дефіциту бюджету надходження від таких "покарань" для влади дуже доречне, тому штрафувати, будуть з ентузіазмом… [стаття Максима Соколова (для УНІАН)]

Начальник відділу масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян Ольга Кшемінська розповіла про зміни, які відбулись у застосуванні штрафних санкцій. Вона зауважила, що, наприклад, з 1 січня 2011 року, звітність про нараховані доходи, нараховані та сплачені до бюджету податки на доходи фізичних осіб прирівнюється до податкової декларації і за її неподання або несвоєчасне подання до платників податків тепер будуть застосовуватись штрафні санкції. Також було поінформовано присутніх про те, що з 2011 року у системі органів Державної податкової служби України буде функціонувати дворівнева система апеляцій замість трирівневої.

Ольга Кшемінська підкреслила, що позитивним моментом для українських суб’єктів господарювання є обмеження повноважень органів податкової служби щодо арешту майна. Тепер він може бути накладеним тільки згідно з рішенням керівника органу державної податкової служби, обґрунтованість якого протягом 96 годин має бути перевірена судом. Також для суб’єктів малого підприємництва скорочені строки проведення планової та позапланової перевірок - до 10 та 5 робочих днів відповідно. А штрафні санкції за порушення податкового законодавства за період з 1 січня по 30 червня 2011 року будуть застосовуватися у розмірі не більше 1 грн. за кожне порушення.

Ольга Кшемінська зауважила, що тепер за порушення вимог Закону до суб'єктів підприємницької діяльності, у разі встановлення протягом календарного року в ході перевірки факту:

проведення розрахункових операцій з використанням реєстраторів розрахункових операцій або розрахункових книжок на неповну суму вартості проданих товарів (наданих послуг);

не проведення розрахункових операцій через реєстратори розрахункових операцій з фіскальним режимом роботи;

невідповідності суми готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, зазначеній у денному звіті, а в разі використання розрахункової книжки - загальній сумі продажу за розрахунковими квитанціями, виданими з початку робочого дня;

не роздрукування відповідного розрахункового документа, що підтверджує виконання розрахункової операції, або проведення її без використання розрахункової книжки на окремому господарському об'єкті такого суб'єкта господарювання будуть застосовуватись фінансові санкції:

за вчинене вперше - 1 гривня;

за вчинене вдруге - 100% вартості проданих з порушеннями, встановленими цим підпунктом, товарів (послуг);

за кожне наступне вчинене порушення, у п’ятикратному розмірі вартості проданих з порушеннями, встановленими цим підпунктом, товарів (послуг)".

Регіони в 2011 році можуть додатково отримати 23 млрд. грн., адже на місцевий рівень передаються 8 загальнодержавних податків і зборів та 5-та частина надходжень податку на прибуток підприємств. Бізнес відчує суттєве зменшення податкового навантаження: кількість податків скорочується на третину, ставка податку на прибуток - з 25% до 20%, ПДВ - з 20% до 17%. [Додаток 2] Малий бізнес вперше отримає п’ятирічні податкові канікули.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Iнвестицiйнi ризики та iх оцiнка
Зіткнення з різноманітними ризиками – звичайна загроза для будь-якого інвестора в умовах сучасної ринкової економіки. Здебільшого, вкладаючи свої кошти в виробництво тих чи інших товарів чи послуг, інвестор не може мати цілковитої впевненості в суспільному визнанні резуль ...

Світові фінансові кризи та їх вплив на фінансову безпеку держави
Досвід сьогоднішньої світової кризи підтверджує той факт, що жодна країна не застрахована від кризи, адже постраждали навіть ті країни, фінансові моделі яких вважалися еталоном досконалості. Світова фінансова та економічна криза зумовила виникнення цілого кола проблем та, послабленням фі ...