Меню сайта

Аналіз фінансового стану підприємства

Показники майнового стану підприємства показують, що в цілому ситуація на підприємстві не є однозначною. Коефіцієнт зносу основних засобів в 2010 р. становить 0,04, порівняно з 2008 р.,а в порівняні з 2009 р. цей коефіцієнт становить 0,02, динаміка зміни цього показника є негативною, що має негативний вплив на діяльність підприємства, адже свідчить про оновлення основних засобів на підприємстві. Коефіцієнт вибуття основних засобів має бути меншим за коефіцієнт оновлення основних засобів. Дана умова в усі роки виконується. Це означає, що на підприємстві вводиться в дію більше обладнання, ніж виводиться. Коефіцієнт оновлення у 2008 р. становив 0 , у 2009 р. - 0, а в 2010 р.-0,0008, тобто можна сказати, що відбувається оновлення основних засобів на підприємстві. Отже, можна говорити про не зовсім задовільний майновий стан підприємства.

Як бачимо на рисунку 2.1 динаміка показників фінансової стійкості є несприятливою і свідчить про погану ситуацію на підприємстві, оскільки, у 2008 році не відповідали нормативним значенням, так як у 2010 році їх значення не набули прийнятних норм, зокрема коефіцієнт автономії становить 0,4, коефіцієнт фінансового ризику - 1,51, коефіцієнт маневреності власного капіталу - 0,7. Тобто підприємство залежить від залучених джерел фінансування, та менше використовує власні кошти для здійснення господарської діяльності.

Рисунок 2.1- Динаміка показників фінансової стійкості ПАТ «Могилів-Подільський завод газового устаткування та приладів»

Рисунок 2.2 показує також, що ПАТ «Могилів-Подільський завод газового устаткування та приладів» є ліквідним, тобто в змозі погашати свої зобов’язання, оскільки динаміка показників ліквідності є вцілому позитивною (коефіцієнт покриття зріс на 20,3%, коефіцієнт абсолютної ліквідності - зменшився, коефіцієнт швидкої ліквідності - зменшився на 50%) та, в свою чергу, значення коефіцієнта покриття є прийнятним, хоча значення коефіцієнта абсолютної ліквідності не зовсім задовольняє норми. Коефіцієнт же швидкої ліквідності мав негативне значення в 2008 році (0,06), а у 2010 році - значно зменшився (0,03), що говорить про недостатність на підприємстві надлишкових грошових коштів та коштів у розрахунках, або ж нераціонального їх використання.

Рисинук 2.2- Динаміка показників ліквідності ПАТ «Могилів-Подільський завод газового устаткування та приладів»

Коефіцієнти ділової активності підприємства в цілому спадають у динаміці (рис. 2.3), оскільки у 2010 р. в порівнянні із 2008 р. коефіцієнт оборотності активів зменшився на 33,3%, коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості -на 18,2%, коефіцієнт оборотності власного капіталу зменшився на 45%, що говорить про зниження ефективності використання підприємством наявних ресурсів, тобто, відповідно усіх активів, власного капіталу та кредиторської заборгованості. Збільшення ж коефіцієнта оборотності дебіторської заборгованості (на 71,02%) свідчить про необачну кредитну політику підприємства стосовно покупців або про збільшення обсягу продажів, або неплатоспроможність і банкрутство частини покупців.

Рисунок 2.3- Динаміка показників ділової активності ПАТ «Могилів-Подільський завод газового устаткування та приладів»

Що ж до аналізу рентабельності підприємства, то, виходячи з рисунку 2.4, можна зробити висновки про невтішну ситуацію. Зважаючи на зниження коефіцієнта рентабельності від операційної діяльності (17,03%), динаміка коефіцієнта рентабельності від звичайної діяльності також є негативною, оскільки його розрахункове значення у 2010 р. в порівнянні з 2008 р. відповідно зменшилось на 18,8%, таку ж тенденцію бачимо в показнику коефіцієнта рентабельності від господарської діяльності зменшився на 18,8%.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Світові фінансові кризи та їх вплив на фінансову безпеку держави
Досвід сьогоднішньої світової кризи підтверджує той факт, що жодна країна не застрахована від кризи, адже постраждали навіть ті країни, фінансові моделі яких вважалися еталоном досконалості. Світова фінансова та економічна криза зумовила виникнення цілого кола проблем та, послабленням фі ...

Оцінювання імовірності банкрутства підприємства в системі управління фінансовою діяльністю (на прикладі ПАТ Могилів-Подільський завод газового устаткування та приладів)
В умовах сучасної економіки України банкрутство вітчизняних підприємств є істотною проблемою. Воно призводить до істотних негативних наслідків окремого суб'єкта господарювання через збитковість підприємства, затримку чи невиплату заробітної плати робітникам, втрату робочих місць у випадк ...