Меню сайта

Шляхи покращення аналізу системи управління банкрутством підприємства

Четвертий етап - виявлення можливих шляхів виходу підприємства з кризи.

Таким чином, особливого значення в сучасних умовах господарювання набуває своєчасна та об'єктивна оцінка кризового стану підприємства, на що ми і пропонуємо звернути увагу ПАТ «Могилів-Подільський завод газового устаткування та приладів», оскільки на даному етапі його розвитку воно не повинно нехтувати, а навпаки втримувати на достатньому рівні та покращувати важливі складові його розвитку, які можна виявити тільки завдяки своєчасній й об'єктивній діагностиці стану підприємства, за рахунок чого можна буде отримати позитивні результати в діяльності (рис. 3.4).

Рис. 3.4- Результати використання діагностики кризового стану підприємства як напрямку підвищення ефективності його функціонування

Отже, послідовність проведення діагностики банкрутства повинна розглядатися залежно від етапів її здійснення. Причому підприємство повинно максимально раціонально та своєчасно підходити до вирішення завдань на кожному етапі.

Кризова ситуацiя подолається з успiхом, коли буде проводитися глибокий причинний аналiз ситуацiї; послiдовно впроваджуватися заходи з удосконалення культури управлiння фiрмою на оперативному i стратегiчному рiвнях; персонал буде задiяний в управлiннi кризою на всiх етапах для забезпечення спiвпрацi i зацiкавленостi; раціонально використовуватимуться страховi фонди подолання кризової ситуацiї.

Висновки до третього розділу

Незважаючи на позитивні зрушення в економіці України, вплив реформування на неї ще недостатній. Теперішній стан розвитку багатьох суб'єктів господарювання та ряду галузей більшість фахівців визначають як кризовий.

Досліджуване нами підприємство, ПАТ «Могилів-Подільський завод газового устаткування та приладів», має не зовсім задовільний фінансовий стан і поки що є стійким до банкрутства, проте економічна ситуація в країні досить нестійка, тому існує необхідність у постійному підвищення ефективності функціонування підприємства.

Для оцінки загрози банкрутства необхідно провести аналіз фінансового стану підприємства. При цьому насамперед слід перевірити його сумарну кредиторську заборгованість. Адже справа про банкрутство порушується арбітражним судом, якщо безспірні вимоги кредитора (кредиторів) до боржника сукупно становлять не менше ніж триста мінімальних розмірів заробітної плати, які не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку.

Оцінка рівня майбутньої загрози банкрутства може здійснюватися за допомогою дослідження динаміки показників структури капіталу, оборотності та прибутковості за ряд періодів. Стабільна тенденція до зниження рівня цих показників свідчить про зростаючу загрозу банкрутства підприємства, що може реалізуватися в майбутньому періоді. Порівняння абсолютних значень показників із середньогалузевим дає можливість встановити, як швидко „відкладена загроза банкрутства" може стати наявною.

Перейти на сторінку: 1 2 3 

Читайте більше

Страхування відповідальності позичальників за неповерненя кредиту
У взаємному зв’язку між кредитором і позичальником предмет їх спільного інтересу - кредит – породжує різні правничо-економічні ситуації: для боржника – зобов‘язання повернути позичені ресурси , а для кредитора право вимагати їх повернення у попередньо узгоджених обсязі і терміні. Неви ...

Роль кредиту в діяльності підприємства
Комерційний кредит - історично перша форма кредитних відносин. Практика відстроченого платежу в обмін на негайно одержувані товари існувала ще на ранніх стадіях розвитку товарного обміну. Комерційний кредит (продаж товарів з відстрочкою платежу) виник й утвердився внаслідок сталого не ...