Меню сайта

Охорона праці

Крім того, підприємство понесло збитки внаслідок виплати заробітної плати працівникам у період простою виробництва. Оскільки річний фонд оплати праці ПАТ «Могилів-Подільський завод газового устаткування та приладів» становить 376000 тис. грн., то в даному випадку втрати підприємства будуть наступні:

Також внаслідок тижневого простою виробництва, підприємство не виконало свої зобов’язання з поставки продукції покупцям. Тому ПАТ «Могилів-Подільський завод газового устаткування та приладів» доведеться сплатити неустойку контрагентам у розмірі 20 тис. грн.

Таким чином, загальний розмір неотриманого прибутку підприємства в період простою становить:

Отже, в процесі виконання дипломної роботи було проведено розрахунки збитків від наслідків надзвичайної ситуації - вибуху. Таким чином було розраховано збитки від втрати життя та здоров’я населення, руйнування та пошкодження основних фондів, знищення майна та продукції, а також від невироблення продукції внаслідок припинення виробництва. В результаті було з’ясовано, що загальна сума збитків у разі пожежі на ПАТ «Могилів-Подільський завод газового устаткування та приладів» становитиме:

Висновок до четвертого розділу

Охорона праці відіграє важливу роль, як суспільний чинник, оскільки,

встановлює певні норми та правила для захисту працівників при виконанні своїх обов’язків. Роботодавець зобов’язаний створити в кожному структурному підрозділі підприємства і на кожному робочому місці умови праці відповідно до вимог нормативно-правових актів про охорону праці.

У дипломній роботі було проведено характеристику професії «Менеджер (управитель) з підбору, забезпечення та використання персоналу», а також проаналізовано приміщення відділу управління персоналом й схематично зображено його план.

Крім того, було проведено аналіз стану охорони праці в приміщенні відділу управління персоналом, санітарно-гігієнічних умов праці, досліджено метеорологічні умови на робочих місцях, рівень шуму.

Таким чином в ході дослідження було виявлено, що температура не відповідає нормативним значенням.

Таким чином, можна зробити висновок, що стан охорони праці на підприємстві є не зовсім задовільним.

ВИСНОВКИ

. В умовах сучасної економіки України банкрутство вітчизняних підприємств є істотною проблемою. Воно призводить до істотних негативних наслідків окремого суб'єкта господарювання через збитковість підприємства, затримку чи невиплату заробітної плати робітникам, втрату робочих місць у випадку ліквідації підприємства та ін. Кількість неплатоспроможних підприємств та підприємств-банкрутів в Україні досить значна, вони є в кожному регіоні країни.

. Визначено, що банкрутство - це неспроможність підприємства фінансувати свою діяльність, а також нездатність повернути борги кредиторам через недостатність активів у ліквідній формі. Суб'єктом банкрутства або банкрутом виступає боржник, неспроможність якого виконати свої грошові зобов'язання встановлена арбітражним судом. Суб'єктами банкрутства не можуть бути відокремлені структурні підрозділи юридичної особи (філії, представництва, відділення тощо). Відповідно, боржник - це суб'єкт підприємницької діяльності, неспроможний виконати свої грошові зобов'язання перед кредиторами, у тому числі зобов'язання щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), протягом трьох місяців після настання встановленого строку їх сплати. Банкрутство наступає в разі неспроможності суб'єкта підприємницької діяльності після настання встановленого строку сплатити грошові зобов'язання перед кредиторами, в тому числі по заробітній платі, а також виконати зобов'язання щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) не інакше як через відновлення платоспроможності.

. Розглянуто поняття фінансова діяльність - це система використання різних форм і методів для фінансового забезпечення функціонування підприємств та досягнення ними поставлених цілей, тобто це та практична фінансова робота, що забезпечує життєдіяльність підприємства, поліпшення її результатів.

Завданням управління фінансовою діяльністю є вироблення і практичне застосування методів, коштів та інструментів для досягнення мети діяльності підприємства в цілому або його окремих виробничо-господарських ланок. Подібними цілями можуть бути: максимізація прибутку; досягнення стійкої норми прибутку в плановому періоді; збільшення доходів керівною складу і вкладників (або власників) підприємства; підвищення курсової вартості акцій підприємства тощо. Зрештою всі ці цілі орієнтовані на підвищення доходів вкладників (акціонерів) або власників (власників капіталу) підприємства.

Перейти на сторінку: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Читайте більше

Бюджетування та контролінг на підприємстві
Останнім часом підприємства найчастіше застосовують систему бюджетного планування, яка впроваджується з метою економії фінансових ресурсів, скорочення невиробничих витрат, більшої гнучкості в управлінні і контролі за собівартістю продукції, а також підвищення точності планових показників. ...

Податок на доходи фізичних осіб
Податки - це фінансова категорія, яка впливає на економічні явища та процеси розвитку суспільства. Вони, як знаряддя перерозподілу доходів юридичних та фізичних осіб, є обов'язковим атрибутом держави незалежно від моделі та політики її розвитку. Це дуже небезпечний інструмент у розпорядже ...