Меню сайта

Загальна характеристика ПАТ "М’ясокомбінат "Ятрань"

ВАТ "М'ясокомбінат "Ятрань" - підприємство харчової промисловості, що спеціалізується на виготовленні варених, варено-копчених та сирокопчених ковбас, розташоване у місті Кіровограді. Акціонерне товариство виготовляє як продукти за ДСТУ, так і власні оригінальні розробки.

ПАТ "М'ясокомбiнат "ЯТРАНЬ"" є правонаступником ПАТ "Птахокомбiнат", який було створено на базi орендного пiдприємства "Кiровоградський птахокомбiнат". Полiтика товариства спрямована на створення пiдприємства європейського рiвня по виробництву продукцiї iз м'яса iз збереженням українських традицiй, яка конкурентноспроможна на вiтчизняному та мiжнародному ринках. На протязi 15 рокiв iз дня заснування акцiонерного товариства колектив працює над:

удосконаленням системи управлiння якiстю з використанням сучасного вiтчизняного та європейського досвiду;

удосконаленням процесiв виробництва та зберiгання продукцiї;

задоволенням потреб споживачiв та освоєнням нових ринкiв збуту;

збiльшенням обсягiв виробництва за рахунок впровадження новiтнiх технологiй i освоєнням нових видiв продукцiї.

На даний час товариство визначило шляхи удосконалення цiєї дiяльностi, а саме:

постiйний пошук нових технологiй виробництва продукцiї;

аналiз своєї дiяльностi в порiвняннi з конкурентами та вимогами споживачiв;

впровадження iнформацiйних технологiй для вдосконалення виробничих процесiв;

пiдвищення рiвня професiйної квалiфiкацiї персоналу для вдосконалення виробничих процесiв;

пiдвищення рiвня професiйної квалiфiкацiї персоналу, постiйне навчання.

Торгова марка "ЯТРАНЬ" добре вiдома як "Краща торгова марка України" у м'яснiй галузi.

На підприємстві постійно впроваджуються найсучасніші міжнародні системи контролю за якістю і безпекою продукції.

З 2002 року, вперше серед м'ясо-переробних підприємств, функціонує сертифікована система управління якістю відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2000.

року пройдено сертифікацію за стандартом менеджменту безпеки продуктів харчування ISO 22 000, який включає в себе принципи HACCP.

Асортимент ковбасних виробiв складає понад 200 найменувань i постiйно оновлюється у вiдповiдностi з вимогами ринку. Необхiдно вiдмiтити, що значну долю у загальному обсязi ковбасних виробiв займають ковбаси виготовленi за традицiйними технологiями. Серед асортименту продукції підприємства є такі найменування:

• Варені ковбаси: "Докторська", "Любительська", "Молочна", "Шинкова", "Мортаделла", "Докторська смачна", "Пікантна" (вищого гатунку); "Молочна особлива" (першого гатунку)

• Сосиски: "З сиром", "З філе індички", "Молочні", "Франкфуртські", "Віденські", "Шпикачки з сиром" (вищого гатунку); "Кіровоградські", "Молочні особливі", "Студентські" (першого гатунку)

• Сарделі: "Шкільні" (вищого гатунку)

• Сирокопчені ковбаси: "Салямі Домашня", "Брауншвейгська", "Московська", "Салямі Віденська", "Салямі з перцем" (вищого гатунку); "Салямі Празька" (першого гатунку)

• Шинки: "Екстра", "Святкова" (вищого гатунку); "Ароматна", "Тостова" (першого гатунку); "По-царськи"

• Пельмені: "Кіровоградські", "Російські", "Апетитні"

• Равіолі: "Фірмові"

• Вареники: "З сиром", "З картоплею та печінкою"

Крім того, на підприємстві виробляються інші види продукції, такі як:

• Сосиски "Пікнік"

• Сосиски "Ятранчик"

• варено-копчені ковбаси

• напівкопчені ковбаси

• копчення, паштети

• заливні та кров`яні ковбаси

• нарізка, та ін.

Товариство має розгалуджену iнфраструктуру, а саме: фiрмова торгiвля, транспортна дiльниця, будiвельна дiльниця, механiчна i енергодiльницi, компресорний цех, котельня та господарська дiльниця. Маючи такi структурнi пiдроздiли, товариство самостiйно забезпечує завоз сировини, основних та допомiжних матерiалiв, реалiзацiю всiєї продукцiї, проведення будiвництва, капiтальних та поточних ремонтiв та вирiшення всiх господарських питань.

Реалiзацiю готової продукцiї товариство здiйснює через власні фiрмовi магазини, нацiональнi та регiональнi мережi супер- та гiпермаркетiв та роздрiбнi магазини бiльшостi регiонiв України за прямими договорами.

Полiтика товариства спрямована на створення пiдприємства європейського рiвня по виробництву продукцiї iз м'яса iз збереженням українських традицiй, яка конкурентноспроможна на вiтчизняному та мiжнародному ринках.

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Проблеми та перспективи розвитку кредитних спілок в Україні
Актуальність теми. Принципово новим в Україні в умовах трансформації економіки є створення поряд з банками небанківських фінансово-кредитних інститутів. Закордонний досвід свідчить про те, що небанківські фінансово-кредитні інститути відіграють дуже важливу роль в економічному розвитку к ...

Податкова система України та її розвиток в сучасних умовах
Актуальність. Ідеальна податкова система не функціонує в жодній країні світу. Сучасна податкова система України зберігає низку суттєвих недоліків, які є системними. По-перше, витрати платників на виконання вимог податкового законодавства лишаються надмірно високими. По-друге, відсутніс ...