Меню сайта

Аналіз фінансової стійкості підприємства та оцінка запасу фінансової стійкості

Зв.о.к характеризує частку матеріальних оборотних активів, що фінансується за рахунок власних оборотних коштів. Спостерігається його незначне збільшення у 2010 році, що є позитивною ознакою.

Коефіцієнт накопичення зносу збільшився в 2010 порівняно з 2009 р. на 0,05, що свідчить про оновлення основних засобів за рахунок їх зносу.

Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів зменшився у 2010 році на 0,21, що є негативною тенденцією, адже відбувається зменшення власних коштів.

Проаналізуємо загальну оцінку фінансового стану за інтегральним підходом. Для цього використаємо узагальнюючий показник зміни фінансової стійкості підприємства(формула 1.15):

Як ми бачимо з розрахунку відбувається незначне збільшення фінансової стійкості підприємства, що є позитивною тенденцією.

При проведенні фінансового аналізу підприємства важливо визначити запас фінансової стійкості (зони безпечності), під яким розуміють той обсяг реалізації, який забезпечує підприємству стійкість його фінансового становища.[11, с.97]. Результати розрахунків занесемо до таблиці 2.4.

Для цього використовують такі показники:

a. виручка від реалізації (без ПДВ, АЗ);

b. повна собівартість продукції;. прибуток;. постійні витрати;. змінні витрати;. маржинальний дохід;. поріг рентабельності;. запас фінансової стійкості.

Аналіз запасу фінансової стійкості буде проводитися на основі даних форми №2.

Маржинальний дохід підприємства являє собою постійні витрати і прибуток. Поріг рентабельності (Прен) являє собою відношення суми постійних витрат (ПВ) до питомої ваги маржинального доходу у виручці (ПВМД):

.

2009 рік тис.грн.

рік тис.грн.

Економічний зміст цього показника полягає в тому, що визначається та сума виручки, яка необхідна для покриття всіх постійних витрат підприємства. Рентабельність тут дорівнює нулю. За допомогою цього показника розраховують запас фінансової стійкості (ЗФС): є ЗФС = ВР - Прен.

Розрахуємо запас фінансової стійкості ВАТ "М’ясокомбінат " Ятрань" та здійснимо його оцінку (табл. 2.4).

Таблиця 2.6. Аналіз запасу фінансової стійкості

№ пор.

Показник

2009

2010

Відхилення. %

1

Виручка від реалізації за мінусом ПДВ і АЗ, тис. грн.

478267

511186

32919

2

Повна собівартість продукції, тис.грн.

391662

409125

17463

3

Прибуток

86605

102061

15456

4

Сума маржинального доходу, тис. грн.(ряд 3 + ряд 5)

149745

171379

21634

5

Сума умовно-постійних витрат, тис. грн.

63140

69318

6178

6

Частка маржинального доходу у виручці (рядок 4 : рядок 1)

31,3

33,5

2,2

7

Поріг рентабельності, тис. грн.

2017

2069

52

8

Запас фінансової стійкості: - тис. грн.

476250

509117

32867

- %

99,6

99,6

0

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Механізм економічного зростання в ринковій економіці
За досить короткий проміжок часу, що минув з моменту оголошення України незалежною державою, вона стикнулася з безліччю проблем, що зачепили практично усі сфери суспільного життя країни. Та найголовнішою проблемою сучасної України, я вважаю, є її теперішній економічний стан. Макро ...

Фінансова система України
В даній курсовій роботі наводиться коротка характеристика основних теоретичних засад фінансової системи, її складових ланок та основного механізму її функціонування. Узагальнено теоретичні засади функціонування фінансової системи. Надається аналіз проблем фінансової системи України. Розк ...