Меню сайта

Аналіз фінансової стійкості підприємства та оцінка запасу фінансової стійкості

Зв.о.к характеризує частку матеріальних оборотних активів, що фінансується за рахунок власних оборотних коштів. Спостерігається його незначне збільшення у 2010 році, що є позитивною ознакою.

Коефіцієнт накопичення зносу збільшився в 2010 порівняно з 2009 р. на 0,05, що свідчить про оновлення основних засобів за рахунок їх зносу.

Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів зменшився у 2010 році на 0,21, що є негативною тенденцією, адже відбувається зменшення власних коштів.

Проаналізуємо загальну оцінку фінансового стану за інтегральним підходом. Для цього використаємо узагальнюючий показник зміни фінансової стійкості підприємства(формула 1.15):

Як ми бачимо з розрахунку відбувається незначне збільшення фінансової стійкості підприємства, що є позитивною тенденцією.

При проведенні фінансового аналізу підприємства важливо визначити запас фінансової стійкості (зони безпечності), під яким розуміють той обсяг реалізації, який забезпечує підприємству стійкість його фінансового становища.[11, с.97]. Результати розрахунків занесемо до таблиці 2.4.

Для цього використовують такі показники:

a. виручка від реалізації (без ПДВ, АЗ);

b. повна собівартість продукції;. прибуток;. постійні витрати;. змінні витрати;. маржинальний дохід;. поріг рентабельності;. запас фінансової стійкості.

Аналіз запасу фінансової стійкості буде проводитися на основі даних форми №2.

Маржинальний дохід підприємства являє собою постійні витрати і прибуток. Поріг рентабельності (Прен) являє собою відношення суми постійних витрат (ПВ) до питомої ваги маржинального доходу у виручці (ПВМД):

.

2009 рік тис.грн.

рік тис.грн.

Економічний зміст цього показника полягає в тому, що визначається та сума виручки, яка необхідна для покриття всіх постійних витрат підприємства. Рентабельність тут дорівнює нулю. За допомогою цього показника розраховують запас фінансової стійкості (ЗФС): є ЗФС = ВР - Прен.

Розрахуємо запас фінансової стійкості ВАТ "М’ясокомбінат " Ятрань" та здійснимо його оцінку (табл. 2.4).

Таблиця 2.6. Аналіз запасу фінансової стійкості

№ пор.

Показник

2009

2010

Відхилення. %

1

Виручка від реалізації за мінусом ПДВ і АЗ, тис. грн.

478267

511186

32919

2

Повна собівартість продукції, тис.грн.

391662

409125

17463

3

Прибуток

86605

102061

15456

4

Сума маржинального доходу, тис. грн.(ряд 3 + ряд 5)

149745

171379

21634

5

Сума умовно-постійних витрат, тис. грн.

63140

69318

6178

6

Частка маржинального доходу у виручці (рядок 4 : рядок 1)

31,3

33,5

2,2

7

Поріг рентабельності, тис. грн.

2017

2069

52

8

Запас фінансової стійкості: - тис. грн.

476250

509117

32867

- %

99,6

99,6

0

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ М’ясокомбінат Ятрань за даними фінансової звітності
В умовах невизначеності та нестабільності економічних умов господарювання прогнозування фінансового стану за допомогою фінансових показників не дає в повному обсязі інформацію щодо перспектив фінансового розвитку підприємства. За таких обставин виникає необхідність застосування механізму ...

Нацiональний Банк Украiни статус i завдання
Національний банк України – найважливіша ланка всієї банківської системи держави. На відміну від багатьох інших відомств, які постали на грунті колишніх республіканських чи союзних, НБУ являє собою принципово нову структуру. З`явивишися відразу ж після проголошення незалежності, він став ...