Меню сайта

Організаційно - економічна характеристика підприємства

Комунальне Підприємство “Макіївтепломережа” засноване на комунальній власності територіальної громади міста на базі виробничої одиниці ОКП “Донецьктеплокомуненерго” “Макіївкатепломережа”. Засновником Підприємства є Макіївська міська рада. З питань основної діяльності Підприємство підпорядковане, підзвітне та підконтрольне органам місцевого самоврядування міста. Підприємство здійснює свою діяльність згідно чинного законодавства України та цього Статуту. Повна назва Підприємства - комунальне підприємство “Макіївтепломережа”, скорочена назва - КП “Макіївтепломережа”. Юридична адреса та місцезнаходження Підприємства: Україна. 86156 м. Макіївка Донецької обл. вул. Лебедева, Госпблок. Підприємство є юридичною особою і правонаступником усіх прав та обов'язків виробничої одиниці ОКП “Донецьктеплокомуненерго” “Макіївкатепломережа”. Підприємство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїми найменуванням і штамп. Підприємство є самостійним господарським суб'єктом, може від свого імені набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в арбітражному суді, укладати угоди. Участь Підприємства в асоціаціях, корпораціях, концернах та інших об'єднаннях здійснюється на добровільних засадах, за згодою засновника, якщо це не суперечить антимонопольному законодавству та іншим нормативним актам України. Підприємство несе відповідальність за своїми забов'язаннями в межах майна, яке йому належить, згідно з чинним законодавством. До складу підприємства входять структурні підрозділи: служби, дільниці, цеха, теплові райони та інші господарства. Метою діяльності Підприємства є надання комунальних платних послуг, що до забезпечення постачання теплової енергії, пара та гарячої води споживачам власного виробництва; забезпечення економічних та соціальних інтересів трудового колективу Підприємства за рахунок отриманого прибутку. Основними напрямками діяльності підприємства є:

- організація роботи теплопостачальних, ремонтних, налагоджувальних виробництв, підрозділів, ділянок, бригад, які входять до складу Підприємства,

- виконання проектних, монтажних та налагоджувальних робіт , які пов'язані з енерговикористанням та енергоспоживанням на підставі договорів,

науково-дослідні розробки, дослідно-конструкторські роботи,

забезпечення ремонту котельного обладнання та теплових мереж, виготовлення нестандартизованого обладнання, яке експлуатується на об'єктах теплового господарства;

забезпечення виконання завдань, щодо капітального будівництва, введення в дію основних виробничих потужностей;

виконання капітального та профілактичного ремонту основних фондів, реконструкції та технічного переозброєння виробництва, будівництво житла та об'єктів соціально-культурного комплексу за рахунок власних коштів або кредитів банку, проведення робіт по обстеженню об'єктів котлонагляду з видачею висновків про можливість їх подальшої експлуатації;

технічне обслуговування, ремонт, монтаж контрольно-вимірювальних приладів і автоматики котелень;

надання консультативних, експертно-аналітичних, інформаційних, маркетингових, рекламних, науково-дослідних, проектно-конструкторських та технологічних послуг;

розробка, придбання, реалізація та супроводження програмного забезпечення засобів обчислювальної техніки та зв'язку;

здійснення торгово-закупівельної діяльності, спрямованої на забезпечення підприємства матеріалами та обладнаннями

автотранспортні послуги в галузі вантажних і пасажирських перевезень, в тому числі міжнародні перевезення;

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Інституційні інвестори
Інституційні інвестори відіграють важливу роль поряд з корпоративними та індивідуальними в забезпеченні країни інвестиційними ресурсами. Якщо корпоративні та індивідуальні інвестори є основними постачальниками ресурсів в економіці країни, то інституційні інвестори витупають в ролі фінанс ...

Робота Управління статистики в Сумській області
Звіт по переддипломній практиці містить характеристику управління статистики в Сумській області вцілому та відділу статистики фінансів, опис специфіки його роботи. Під час проходження практики в фінансовому статистичному відділі я ознайомилась з основами фінансової звітності підприємств, ...