Меню сайта

Організаційно - економічна характеристика підприємства

експедиційні та складські послуги;

автосервісне обслуговування Підприємств та населення, ремонт автотранспортних засобів;

виробництво та придбання автотранспортних засобів їх вузлів, агрегатів, тощо;

зовнішньоекономічна діяльність, здійснення прямих виробничих, науково-технічних та товарообмінних зв'язків в зовнішньоекономічній діяльності;

науково-технічна діяльність;

лізинг;

операції з цінними паперами та іншими фінансовими документами;

інвестиційна та інноваційна діяльність;

придбання та реалізація енергонасосів, вугілля, мазуту, природного газу, тощо;

розробка, виробництво, придбання та реалізація продукції виробничо-технічного призначення та надання послуг виробничого характеру;

організація та реалізація побутових послуг населенню;

розробка, виробництво, придбання та реалізація товарів народного споживання, предметів домашньої утворі та інших товарів;

організація оптової та роздрібної торгівлі продукцією власного виробництва, товарами народного споживання вітчизняного та імпортного виробництва;

комерційна, торгово-закупівельна діяльність;

організація об'єктів громадського харчування;

гарантійне та післягарантійне сервісне обслуговування технічних засобів, товарів виробничого призначення та народного споживання;

інша діяльність, що не суперечить законодавству України.

Види діяльності, які вимагають ліцензії або спеціального дозволу, здійснюються лише після їх отримання.

Таблиця 2.1

Економічний паспорт КП «Макіївтепломережа»

Показники

Роки

Відхилення

2008

2009

(+,-)

%

1

Чистий дохід від реалізації продукції, тис.грн

33460,6

40847,3

+7386,7

+22,0

2

Собівартість реалізованої продукції, тис.грн

45288,4

46728,6

+1440,2

+3,2

3

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування, тис.грн

8728,9

4598,0

-4130,9

-47,3

4

Чистий збиток, тис.грн

8728,9

4598,0

-4130,9

-47,3

5

Вартість майна підприємства,тис.грн в тому числі: - основних фондів; - оборотних коштів.

98562,3 48417,6 50140,6

105268,5 49093,1 56170,7

+6706,2 +675,5 +6030,1

+6,8 +1,4 +12,0

6

Чисельність робітників, осіб

1365

1854

+489

+35,8

7

Фонд оплати праці,тис.грн

6703,2

8635,7

+1932,5

+28,8

8

Рентабельність продукції, %

-74

-87

-13

9

Продуктивність праці, грн./особа

24,5

22,0

-2,5

-10,2

10.

Наявність вл обігових коштів

19867,6

23849,5

3981,9

20,0

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Шляхи підвищення фінансової стійкості ТзОВ «Імперія жирів»
фінансовий стійкість прибуток рентабельність Одним з найбільш суттєвих наслідків переходу України до ринкової економіки стала поява нових механізмів господарювання, які ґрунтуються на принципах повної економічної самостійності підприємств, мінливості зовнішнього середовища, а також високої інт ...

Державний бюджет та державний борг в Україні
Актуальність даної теми полягає в тому, що зараз в Україні гостро стоїть питання про державне фінансування. Зараз окрім того, що існує значний брак коштів у державному бюджеті, Україна має досить великий державний борг. Сучасний розвиток України показує, що саме державний бюджет потребує ...