Меню сайта

Акт ревізії

5. «Дебіторська заборгованість» (рядок180) є алгебраїчною сумою рядків від 181 до 187.Оскільки дебіторська заборгованість виникла лише в розрахунках із страхування (на початок 2011 року -10621,66, на кінець 2011 і відповідно на початок 2012 - 561351,89 в річному балансі, а на кінець звітного періоду 01.10.2012), то дані значення без підрахунків переносяться у відповідні графи рядка 180.

6. Рахунки в казначействі спеціального фонду є сумою спеціальних реєстраційних рахунків для обліку коштів, отриманих як плата за послуги, а також за іншими джерелами власних надходжень.

Рахунки в казначействі спец.фондуна поч. 01.01.2012року = 67544,38+811289,44 = 878833,82

Рахунки в казначействі спец.фондуна кін. 01.01.2012року = Рахунки в казначействі спец. фондуна поч. 01.10.2012 року = 16474,27+478591,96=495006,23

Рахунки в казначействі спец. фондуна кін.01.10.2012 року = 14050,35 + 15382,90 = 29433,25

7. По рядку 310 «Баланс» наводиться алгебраїчна сума 1 - 7 розділівактиву. Ця сума дорівнює сумі рядків 120, 130, 150, 160, 180, 220 та 260, а також повинна бути рівною рядку 470пасиву балансу.Даний підсумок на початок 2011 року становить92485683,33, щовідповідає рядку 470, та співпадає з розрахунком . На кінець 2011 і відповідно на початок 2012- 97310261,47 співпадає з розрахованою сумою і відповідним рядком пасиву, та на кінець звітного періоду 01.10.2012 = 97310261,47, що відповідає рядку 470.

8. Кредиторська заборгованість (рядок 420) є алгебраїчною сумоюрядків від 421 до 429. Відповідно до показників балансу кредиторська заборгованість склала на кінець 2011 і відповідно на початок 2012 року 172450,30 і розрахована як сума розрахунків з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги, розрахунки із податків та платежів, розрахунки із страхування, розрахунки з підзвітними особами та розрахунки за іншими операціями (, та в квартальному балансі на кінець звітного періоду складала 102429,49 як сума розрахунків із податків та платежівта за іншими операціями.

9. Підсумок усіх розділів пасиву (рядок470) складає:

на початок 2011 року =92485683,33

на початок 2012 і як залишок на кінець 2012 року = 97310261,47

на кінець 01.10.2012= 207802250,01

В статті «Видатки та надання кредитів спеціального фонду» (рядок 300) балансу на 01.10.2012 року розраховується як алгебраїчна сума рядків від 301 до 304 на кінець звітного періоду і дорівнює згідно балансу 15330467,31.

Видатки та надання кредитів спец. фонду = 15330467,31

Розрахунки співпадають із записом в балансі. Можна зробити висновок, що до суми за видатками спеціального фонду включені видатки та надання кредитів за іншими надходженнями спеціального фонду, адже в підсумку за всіма розділами активу на кінець звітного періоду сума є правильною.

10. В статті «Доходи спеціального фонду» (рядок 460) балансу на 01.10.2012 року розраховується як алгебраїчна сума рядків від 461 до 464 на кінець звітного періодуі дорівнює згідно балансу 23159681,18.

Доходи спеціального фонду = 23159681,18.

Розрахунки співпадають із записом в балансі . Можна зробити висновок, що до суми за доходами спеціального фонду включені доходи за іншими надходженнями спеціального фонду.

В статті «Інші кошти» балансу на 01. 01. 2012 велична коштів збільшились на суму 6424,92, та на 01. 10. 2012 залишки збільшились 10527,19 .

Дебіторська заборгованість на початок 2011 року складала 10621,66 і до кінця року збільшилась до 561351,89, залишки на 2012 рік навпаки зменшились до суми 408442,39, що є позитивною стороною. Це зменшення позитивно характеризує стан розрахункової дисципліни в Чорнобаївській центральній районній лікарні.

Мною звірені квартальні звітні форми 2012 року з аналогічними даними балансу: «Звіт про надходження та використання коштів загального фонду» та звіти про надходження та використання коштів спеціального фонду.

Так, у балансі за 1 квартал 2012 року «Видатки та надання кредитів загального фонду» відображаються у формі 2м в рядку «Видатки - усього» в графі «Фактичні видатки за звітний період» і дорівнює 54018183,86.

«Видатки за коштами, отриманими, як плата за послуги» відповідного рядка балансу за 1 квартал 2012 року відображається в рядку «Видатки - усього» в графі «Фактичні видатки за звітний період» форми 4-1м і дорівнює 58663601,44.

«Видатки за іншими джерелами власних надходжень» балансу за 1 квартал 2012 року відповідає фактичним видаткам за кодом рядка «Видатки - усього» форми 4- 2м та дорівнює 11684703,30.

Cтаття «Доходи загального фонду» (рядок балансу 450) на 01. 10. 2012 відповідає показнику «Надійшло коштів за звітний період» у статті «Видатки усього» форми № 2м і має дорівнювати 54048402,86,і в балансі. При додаванні всіх розділів пасиву кварталного балансу (рядок 470) розрахований підсумок перевищував показник в балансі на цю ж суму. Можна зробити висновок, що помилка зроблена в балансі в статті «Доходи загального фонду», і тоді правильний показник має становити 5984493 (6052596,7 - 68103,7).

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Організація діяльності Центральної районної поліклініки Деснянського району
фінансування облік поліклініка Інформація про діяльність підприємства необхідна - працівнику, засновнику(учаснику) підприємства, представникам контролюючих органів, і, врешті, просто жителям району, в даному випадку Деснянського, де функціонує центральна поліклініка. Кожному важливо, ...

Застосування акредитиву в мiжнародних формах розрахункiв
Форми безготівкових розрахунків розрізняються між собою видом застовуваних розрахуноквих документів та порядком їх обігу. На сьогоднішній день безготівкові розрахунки між господарюючими органами можуть здійснюватися в таких формах: платіжні доручення, платіжні вимоги-доручення, чеки, ...