Меню сайта

Акт ревізії

5. «Дебіторська заборгованість» (рядок180) є алгебраїчною сумою рядків від 181 до 187.Оскільки дебіторська заборгованість виникла лише в розрахунках із страхування (на початок 2011 року -10621,66, на кінець 2011 і відповідно на початок 2012 - 561351,89 в річному балансі, а на кінець звітного періоду 01.10.2012), то дані значення без підрахунків переносяться у відповідні графи рядка 180.

6. Рахунки в казначействі спеціального фонду є сумою спеціальних реєстраційних рахунків для обліку коштів, отриманих як плата за послуги, а також за іншими джерелами власних надходжень.

Рахунки в казначействі спец.фондуна поч. 01.01.2012року = 67544,38+811289,44 = 878833,82

Рахунки в казначействі спец.фондуна кін. 01.01.2012року = Рахунки в казначействі спец. фондуна поч. 01.10.2012 року = 16474,27+478591,96=495006,23

Рахунки в казначействі спец. фондуна кін.01.10.2012 року = 14050,35 + 15382,90 = 29433,25

7. По рядку 310 «Баланс» наводиться алгебраїчна сума 1 - 7 розділівактиву. Ця сума дорівнює сумі рядків 120, 130, 150, 160, 180, 220 та 260, а також повинна бути рівною рядку 470пасиву балансу.Даний підсумок на початок 2011 року становить92485683,33, щовідповідає рядку 470, та співпадає з розрахунком . На кінець 2011 і відповідно на початок 2012- 97310261,47 співпадає з розрахованою сумою і відповідним рядком пасиву, та на кінець звітного періоду 01.10.2012 = 97310261,47, що відповідає рядку 470.

8. Кредиторська заборгованість (рядок 420) є алгебраїчною сумоюрядків від 421 до 429. Відповідно до показників балансу кредиторська заборгованість склала на кінець 2011 і відповідно на початок 2012 року 172450,30 і розрахована як сума розрахунків з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги, розрахунки із податків та платежів, розрахунки із страхування, розрахунки з підзвітними особами та розрахунки за іншими операціями (, та в квартальному балансі на кінець звітного періоду складала 102429,49 як сума розрахунків із податків та платежівта за іншими операціями.

9. Підсумок усіх розділів пасиву (рядок470) складає:

на початок 2011 року =92485683,33

на початок 2012 і як залишок на кінець 2012 року = 97310261,47

на кінець 01.10.2012= 207802250,01

В статті «Видатки та надання кредитів спеціального фонду» (рядок 300) балансу на 01.10.2012 року розраховується як алгебраїчна сума рядків від 301 до 304 на кінець звітного періоду і дорівнює згідно балансу 15330467,31.

Видатки та надання кредитів спец. фонду = 15330467,31

Розрахунки співпадають із записом в балансі. Можна зробити висновок, що до суми за видатками спеціального фонду включені видатки та надання кредитів за іншими надходженнями спеціального фонду, адже в підсумку за всіма розділами активу на кінець звітного періоду сума є правильною.

10. В статті «Доходи спеціального фонду» (рядок 460) балансу на 01.10.2012 року розраховується як алгебраїчна сума рядків від 461 до 464 на кінець звітного періодуі дорівнює згідно балансу 23159681,18.

Доходи спеціального фонду = 23159681,18.

Розрахунки співпадають із записом в балансі . Можна зробити висновок, що до суми за доходами спеціального фонду включені доходи за іншими надходженнями спеціального фонду.

В статті «Інші кошти» балансу на 01. 01. 2012 велична коштів збільшились на суму 6424,92, та на 01. 10. 2012 залишки збільшились 10527,19 .

Дебіторська заборгованість на початок 2011 року складала 10621,66 і до кінця року збільшилась до 561351,89, залишки на 2012 рік навпаки зменшились до суми 408442,39, що є позитивною стороною. Це зменшення позитивно характеризує стан розрахункової дисципліни в Чорнобаївській центральній районній лікарні.

Мною звірені квартальні звітні форми 2012 року з аналогічними даними балансу: «Звіт про надходження та використання коштів загального фонду» та звіти про надходження та використання коштів спеціального фонду.

Так, у балансі за 1 квартал 2012 року «Видатки та надання кредитів загального фонду» відображаються у формі 2м в рядку «Видатки - усього» в графі «Фактичні видатки за звітний період» і дорівнює 54018183,86.

«Видатки за коштами, отриманими, як плата за послуги» відповідного рядка балансу за 1 квартал 2012 року відображається в рядку «Видатки - усього» в графі «Фактичні видатки за звітний період» форми 4-1м і дорівнює 58663601,44.

«Видатки за іншими джерелами власних надходжень» балансу за 1 квартал 2012 року відповідає фактичним видаткам за кодом рядка «Видатки - усього» форми 4- 2м та дорівнює 11684703,30.

Cтаття «Доходи загального фонду» (рядок балансу 450) на 01. 10. 2012 відповідає показнику «Надійшло коштів за звітний період» у статті «Видатки усього» форми № 2м і має дорівнювати 54048402,86,і в балансі. При додаванні всіх розділів пасиву кварталного балансу (рядок 470) розрахований підсумок перевищував показник в балансі на цю ж суму. Можна зробити висновок, що помилка зроблена в балансі в статті «Доходи загального фонду», і тоді правильний показник має становити 5984493 (6052596,7 - 68103,7).

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Діагностика фінансово-економічного потенціалу підприємства
У нестабільному зовнішньому середовищі підприємства повинні спрямовувати свої зусилля на утримання конкурентної позиції на ринку. За таких умов вони змушені постійно шукати нові, більш ефективні методи господарювання, відшукувати наявні резерви розвитку, знаходити нові ринки збуту власної ...

Податкова політика України на сучасному етапі
Темою дослідження даної курсової роботи є податкова політика України на сучасному етапі. Ця тема є дуже актуальною зараз, оскільки податкова політика України порівняно з іншими державами має ряд недоліків, критикується багатьма фахівцями, вона на даний момент змінюється, і точаться бурхл ...