Меню сайта

Вітчизняний досвід оподаткування доходів фізичних осіб

У 1993 році у сфері прибуткового оподаткування відбулося декілька суттєвих змін. По-перше, впроваджена нова шкала ставок, побудована у відносних величинах. За відносний показник було прийнято "неоподатковуваний мінімум”. Він встановлювався в розмірі однієї або кількох мінімальних заробітних плат. Слід зазначити, що в умовах швидких темпів інфляції побудова шкали ставок у відносних величинах є доцільнішою, ніж в абсолютних, оскільки зі зростанням заробітної плати необхідно змінювати абсолютні розміри інтервалів доходу в шкалі ставок. По-друге, відбувся перехід до обчислення податку за сукупним річним доходом. Поточні розрахунки проводилися для робітників і службовців за місячним доходом, а по закінченні року складався пере розрахунок, який включав як доходи за місцем основної роботи, так і інші доходи. Необхідність такого порядку пов’язана з тим, що доходи в умовах ринкових відносин можуть суттєво коливатися протягом року. Річне обчислення доходів нівелювало коливання і вирівнює рівень оподаткування. По-третє, була встановлена єдина ставка для оподаткування доходів, одержаних не за місцем основної роботи, - 20%. Це значно спростило утримання податку з цих доходів. Ставки оподаткування протягом 1993 року змінювалися тричі за схемою: жорстка, відносно полегшена, ще жорсткіша. Так, з 1 січня 1993 року застосовувалися ставки 10, 20, 35, 50%, із 1 червня 1993 року - 10, 20, 30, 40 і 50 %, а з 1 грудня 1993 року - 10, 20, 30, 40, 60, 90%. [27, с. 327-333]. Ставки прибуткового податку за основним місцем роботи станом на 1994 - 1997 рр. наведено у таблиці 1.1.

Табл. 1.1. Ставки прибуткового податку за основним місцем роботи станом на 1994-1997 рр.

Місячний сукупний Оподатковуваний дохід

Ставки і розміри податку

До 17 грн. (з доходу в розмірі одного неоподатковуваного мінімуму)

Не оподатковується

18 грн. - 170 грн. (від 1 до 10 неоподатковуваних мінімумів)

10 % суми доходу, що перевищує розмір одного неоподатковуваного мінімуму

171грн. - 340 грн. (від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів)

15 грн. 30 коп. + 20 % з суми, що перевищує 170 грн.

341грн. - 510 грн. (від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів)

49 грн. 30коп. + 35 % з суми, що перевищує 340 грн.

510 і вище (понад 30 неоподатковуваних мінімумів)

108 грн. 80коп. + 50 % з суми, що перевищує 510 грн.

Із сум доходів, одержаних громадянами не за місцем основної роботи та громадянами, які не мають постійного місця проживання в Україні, податок нараховувався за ставкою 20 %.

Ставки прибуткового податку за основним місцем роботи станом на 1998 - 2003 рр. наведено у таблиці 1. 2.

Табл. 1.2. Ставки прибуткового податку за основним місцем роботи станом на 1998-2003 рр.

Місячний сукупний Оподатковуваний дохід

Ставки і розміри податку

До 17 грн. (з доходу в розмірі одного неоподатковуваного мінімуму)

Не оподатковується

18 грн. - 85 грн. (від 1 до 5 неоподатковуваних мінімумів)

10 % суми доходу, що перевищує розмір одного неоподатковуваного мінімуму

86 грн. - 170 грн. (від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів)

6 грн. 80коп. + 15 % з суми, що перевищує 85 грн.

171грн. - 1020 грн. (від 10 до 60 неоподатковуваних мінімумів)

19 грн. 55 коп. + 20 % з суми, що перевищує 170 грн.

1021грн. - 1700 грн. (від 60 до 100 неоподатковуваних мінімумів)

189 грн. 55коп. + 30 % з суми, що перевищує 1020 грн.

1701 і вище (понад 100 неоподатковуваних мінімумів)

393 грн. 55коп. + 40 % з суми, що перевищує 1700 грн.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Основні напрямки реалізації видатків державного бюджету України
Бюджет та бюджетна система загалом відноситься до тієї сфери суспільного життя, що безпосередньо стосується інтересів всіх і кожного. В бюджеті будь-якої країни відбиваються важливі економічні, соціальні, політичні проблеми життя суспільства і людини. Актуальність обраної для дослід ...

Особливості системи податкових пільг в оподаткуванні доходів фізичних осіб
Система оподаткування доходів фізичних осіб є регулятором взаємовідносин між державою та громадянами - платниками податків. В умовах соціальної диференціації населення, що об’єктивно супроводжує функціонування економіки на ринкових засадах, особливої гостроти набувають питання, пов’язані ...