Меню сайта

Нормативно-правове забезпечення податку на доходи фізичних осіб

Основним документом, який регламентує оподаткування доходів фізичних осіб, є Податковий кодекс України, прийнятий 2 грудня 2010 р. №2755-VI. Іншими нормативно-правовими актами є:

· Закон України "Про податок з доходів фізичних осіб" від 22. 05.2003 р. за №889-IV у частині оподаткування доходів громадян-підприємців;

Постанова КМ України від 29. 12. 10 № 1227 "Про затвердження Порядку подання документів для застосування податкової соціальної пільги" ;

Постанова КМ України від 27. 12. 10 № 1243 "Про затвердження Порядку отримання довідки про сплату податку на доходи фізичних осіб платником податку - резидентом, який виїжджає за кордон на постійне місце проживання, та про відсутність податкових зобов'язань з такого податку" ;

Постанова КМ України від 27. 12. 10 № 1226 "Про затвердження Порядку оподаткування доходів з джерелом їх походження в Україні, що виплачуються фізичній особі - нерезиденту іншим нерезидентом " >

Наказ ДПА України від 31. 01. 11 № 58 "Про затвердження форми Податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб "

· Наказ Головної державної податкової інспекції України від 21. 04.1993 № 12 "Про затвердження Інструкції "Про оподаткування доходів фізичних осіб від зайняття підприємницької діяльності

Наказ ДПА України від 31. 01. 11 № 58 "Про затвердження форми Податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб "

Наказ ДПА України від 24. 12. 10 №1025 "Про затвердження форми Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи - підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та Порядку її ведення"

’’Наказ ДПА України від 24. 12. 10 № 1024 "Про затвердження форми надання Інформації субєктами господарювання, які провадять посередницьку діяльність, повязану з наданням послуг з оренди нерухомості (ріелтери), про укладені за їх посередництвом цивільно-правові договори (угоди)"

Наказ ДПА України від 24. 12. 10 № 1023 "Про затвердження Порядку інформування роботодавців платника податку про наявність порушень застосування податкової соціальної пільги, позбавлення платника податку або про відновлення його права на податкову соціальну пільгу та форми Повідомлення про наявність зазначених порушень "

Наказ ДПА України від 24. 12. 10 № 1022 "Про затвердження форми Книги обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу та Порядку ведення обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу "

Наказ ДПА України від 24. 12. 10 № 1020 "Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку "

Наказ ДПА України від 24. 12. 10 № 1003 "Про затвердження Порядку оформлення результатів документальних перевірок щодо дотримання податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, платниками податків - фізичними особами "

Наказ ДПА України від 23. 12. 10 № 996 "Про затвердження форми Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, та Порядку його складання"

Наказ ДПА України від 23. 12. 10 № 995 "Про затвердження форм повідомлень про зареєстровані та зняті з обліку транспортні засоби, що надаються органами, які здійснюють державну реєстрацію транспортних засобів "

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Франчайзинг як ефективна система бізнесу
рaнчaйзинг бізнес договір Нaжaль нe вci мoжуть бути вдaлими пiдприємцями. Для цьoгo нeoбхiднo йти нa ризик, пocтiйнo шукaти нoвaтoрcькi iдeї, a тaкoж нeвeликa дoля aвaнтюризму. Бaгaтo хтo з людeй oбeрeжнi i нe йдуть нa ризик, a вiддaють пeрeвaгу фoрмi пiдприємницькoї дiяльнocтi, щo нaд ...

Аналіз фінансового стану та фінансових результатів діяльності підприємства на прикладі ВАТ ПМК-68
майно кошти фінансовий Економічний аналіз (англ. Economic Analysis, від грец. analysis - розкладання, розчленування) - взаємопов’язані й взаємозумовлені методи вивчення і наукового дослідження певних явищ, процесів, дій, результатів. У економіці застосовується з метою виявлення законом ...