Меню сайта

Нормативно-правове забезпечення податку на доходи фізичних осіб

Наказ ДПА України від 22. 12. 10 № 981 "Про затвердження форми Довідки про сплату податку на доходи фізичних осіб платником податку - резидентом, який виїжджає за кордон на постійне місце проживання, та про відсутність податкових зобов'язань з цього податку"

Наказ ДПА України від 22. 12. 10 "Про затвердження форми Повідомлення про запрошення платника податків до органів державної податкової служби "

Наказ ДПА України від 21. 12. 10 № 975 "Про затвердження Порядку видачі довідки про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку та її форми "

Лист ДПА України від 25. 03. 11 № 8236 /7/17-0217 "Про надання інформації"

Лист ДПА України від 25. 03. 11 № 8235 /7/17-0217 "Про подання Податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб "

Лист ДПА України від 22. 03.2011р. № 2800/л/17-0714 "Про розгляд листа"

Лист ДПА України від 04. 03. 11 № 6326/7/17-0717 "Про направлення листа"

Лист ДПА України від 28. 02. 11 № 2063/т/17-0714 "Про розгляд листа"

Лист ДПА України від 25. 02.2011р. № 4062/6/17-0215 "Про надання відповіді"

Лист ДПА України від 18. 02. 11 № 1734/К/17-0714, № 4705/7/17-0717 "Про розгляд листа"

Лист ДПА України від 18. 02. 11 № 1731/К/17-0714 "Про розгляд листа"

Лист ДПА України від 17. 02. 11 № 4486/7/17-0217 "Про подання Податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб "

Лист ДПА України від 17. 02. 11 № 4485/7/17-0217 "Про заповнення Податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб "

Лист ДПА України від 16. 02. 11 № 4284/7/17-0717, № 3071/6/17-0715 "Щодо порядку оподаткування профспілкових виплат "

Лист ДПА України від 09. 02. 11 № 3618/7/17-0417 "Щодо декларування доходів, отриманих протягом 2010 року фізичними особами - підприємцями на загальній системі оподаткування "

Лист ДПА України від 03. 02. 11 № 2919/7/17-0717 "Про розгляд листа"

Лист ДПА України від 26. 01. 11 № 1984/7/17-0717 "Щодо обліку та звітності самозайнятих осіб " >. [6]

Перейти на сторінку: 1 2 

Читайте більше

Проблеми та перспективи розвитку кредитних спілок в Україні
Актуальність теми. Принципово новим в Україні в умовах трансформації економіки є створення поряд з банками небанківських фінансово-кредитних інститутів. Закордонний досвід свідчить про те, що небанківські фінансово-кредитні інститути відіграють дуже важливу роль в економічному розвитку к ...

Аналіз формування та розміщення фінансових ресурсів кредитної спілки
Сучасний етап розвитку національної економіки України характеризується пошуком найефективніших важелів та інструментів ведення виробничо-господарської діяльності. Підвищення ролі приватної власності, розвиток фондового ринку, активізація зовнішньоекономічної діяльності потребують удоскон ...