Меню сайта

Аналіз надходжень податку на доходи фізичних осіб у дохідну частину державного бюджету

Податок з доходів фізичних осіб є прямим податком, тобто самостійно сплачується громадянином безпосередньо з отриманого доходу. Відповідно до Бюджетного кодексу України (стаття 65 глава 11):

. До доходів бюджетів міст Києва та Севастополя зараховується 50% і 100% відповідно загального обсягу податку з доходів фізичних осіб, що сплачується згідно з Податковим кодексом України на території цих міст.

. До доходів бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення зараховується 75% загального обсягу податку з доходів фізичних осіб, що сплачується згідно з Податковим кодексом України на території цих міст.

. До доходів бюджетів сіл, їх об’єднань, селищ, міст районного значення зараховується 25% загального обсягу податку з доходів фізичних осіб, що сплачується згідно з Податковим кодексом на цій території. [1, c. 48]

У структурі доходів Зведеного бюджету податок з доходів фізичних осіб займає значну частку і становить в середньому за 2002-2010 роки 15,52%. Податок з доходів фізичних осіб у структурі податкових надходжень становить в середньому 21,48 % усіх податкових надходжень. [11; 8]

Табл. 2.1.

Податок на доходи фізичних осіб у доходах Зведеного бюджету, у податкових надходженнях та у ВВП

доходи

рік

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Податок на доходи фізичних осіб у абсолютному вимірі, млрд. грн

10,82

13,52

13,21

17,32

22,79

34,78

45,89

44,48

45,32

Доходи Зведеного бюджету, млрд. грн

61,83

75,111

91,737

164,27

171,354

220,127

297,987

272,89

281,491

Частка ПДФО у доходах бюджету, %

17,5

18,0

14,4

12,9

13,3

15,8

15,4

16,3

16,1

Податкові надходження до бюджету, млрд. грн

45,46

54,30

63,21

97,85

125,91

161,02

227,18

207,85

182,74

Частка ПДФО у податкових надходженнях до бюджету, %

23,8

24,9

20,9

17,7

18,1

21,6

20,2

21,4

24,8

ВВП, млрд. грн

225,82

267,34

345,113

441,45

544,15

720,73

948,06

913,345

1094,61

Частка ПДФО у ВВП, %

4,8

5,1

3,8

3,9

4,2

4,9

4,8

4,9

4,2

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Склад і формування бухгалтерської звітності
Програма реформування бухгалтерського обліку в Україні передбачає збереження стабільності бухгалтерського обліку і створення умов для еволюційного його розвитку без руйнування накопиченого досвіду його ведення в народному господарстві. У 2000 році сталися принципові зміни в організ ...

Особливості оподаткування бюджетних установ
Актуальність роботи. Діяльність держави у сфері встановлення і стягнення податків ґрунтується на застосуванні широкого арсеналу інструментів, знання яких необхідні, з одного боку, майбутнім фінансистам підприємницьких структур для нарахування і сплати податків, з іншого - майбутнім фахів ...