Меню сайта

Перспективи вдосконалення податку на доходи фізичних осіб в Україні

Додатки

Додаток А

Таблиця А.1.

Ставки податку на доходи фізичних осіб з 01. 01.2011 р.

Вид доходу

Ставка податку

Пункт, підпункт Розділу IV Податкового кодека

Доходи, одержані, у тому числі, але не виключно у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які виплачуються (надаються) платнику у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами:

- у розмірі, що за звітний податковий місяць не перевищує 10-тикратний розмір МЗП

15 %

абз. 1 п. 167. 1

- у розмірі, що за звітний податковий місяць перевищує 10-тикратний розмір МЗП

17 %

абз. 2 п. 167. 1

Заробітна плата шахтарів - працівників шахтобудівних підприємств, які зайняті на підземних роботах повний робочий день та 50 % і більше робочого часу на рік, а також працівників державних воєнізованих аварійно-рятувальних служб (формувань) - за Списком N 1

10 %

п. 167. 4

Стипендія, яка виплачується з бюджету учню, студенту, ординатору, аспіранту або ад’юнкту, в сумі перевищення над сумою місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня звітного податкового року, помноженою на 1,4 та округленою до найближчих 10 гривень

15 (17) %

пп. 165. 1. 26

Доходи, отримані фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності

15 (17) %

п. 177. 1

Доходи громадян, отримані протягом календарного року від провадження незалежної професійної діяльності

15 (17) %

п. 178. 2

Суми надміру витрачених коштів, отриманих на відрядження або під звіт, та не повернутих у встановлений строк

15 (17) %

п. 170. 9

Доходи, отримані від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування)

15 (17) %

п. 170. 1

Інвестиційний прибуток від проведення платником податку операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах, крім доходу від операцій, зазначених у підпунктах 165. 1. 2 і 165. 1. 40 ПКУ

15 (17) %

п. 170. 2

60 % суми одноразової страхової виплати за договором довгострокового страхування життя у разі досягнення застрахованою особою певного віку, обумовленого у такому страховому договорі, чи її доживання до закінчення строку такого договору.

15 (17) %

пп. 170. 8. 2

Викупна сума у разі дострокового розірвання страхувальником договору довгострокового страхування життя

Сума коштів, з якої не було утримано (сплачено) податок та яка виплачується вкладнику з його пенсійного вкладу або рахунка учасника фонду банківського управління у зв'язку з достроковим розірванням договору пенсійного вкладу, договору довірчого управління, договору недержавного пенсійного забезпечення

Кошти або вартість майна (послуг), що надаються роботодавцем як допомога на поховання платника податку, в сумі перевищення над сумою подвійного розміру місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня звітного податкового року, помноженою на 1,4 та округленою до найближчих 10 гривень

15 (17) %

пп. "б" пп. 165. 1. 22

Частина благодійної допомоги, що підлягає оподаткуванню з урахуванням норм п. 170. 7 ПКУ

15 (17) %

п. 170. 7

Дохід від здавання брухту чорних або кольорових металів

15 (17) %

абз. 2 пп. 165. 1. 25

Виграші, призи, дарунки

Виграш, приз у державну грошову лотерею в розмірі, що не перевищує 50 МЗП

не оподатковується

пп. 165. 1. 46

Виграш у державну та недержавну грошову лотерею, виграш гравця (учасника), отриманий від організатора азартної гри

15 (17) %

абз. 1 п. 167. 1

Виграші або призи (крім виграшів у державній та недержавній грошовій лотереї та виграшу гравця (учасника), отриманого від організатора азартної гри)

30 %

абз. 1 п. 167. 3

Дарунки (а також призи переможцям та призерам спортивних змагань), якщо їх вартість не перевищує 50 % однієї МЗП (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі

не оподатковуються

пп. 165. 1. 39

Грошові виграші у спортивних змаганнях (крім винагород спортсменам - чемпіонам України, призерам спортивних змагань міжнародного рівня, у тому числі спортсменам-інвалідам, визначених у пп. "б" пп. 165. 1. 1 ПКУ)

15 (17) %

абз. 2 п. 167. 3

Кошти, майно, майнові чи немайнові права, вартість робіт, послуг, подаровані платнику податку, оподатковуються за правилами для оподаткування спадщини (див. розділ "Спадщина")

0 %, 5 %, 15 (17) %

п. 174. 6

Проценти

Процент на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок

5 % (не оподатковується до 01. 01.2015 р.)

абз. 2 п. 167. 2

Процентний або дисконтний дохід за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом

5 % (не оподатковується до 01. 01.2015 р.)

абз. 3 п. 167. 2

Процент на вклад (депозит) члена кредитної спілки у кредитній спілці

5 % (не оподатковується до 01. 01.2015 р.)

абз. 4 п. 167. 2

Дохід, який виплачується компанією, що управляє активами інституту спільного інвестування, на розміщені активи

5 %

абз. 5 п. 167. 2

Дохід за іпотечними цінними паперами (іпотечними облігаціями та сертифікатами)

5 %

абз. 6 п. 167. 2

Дохід у вигляді відсотків (дисконту), отриманий власником облігації від їх емітента

5 %

абз. 7 п. 167. 2

Дохід за сертифікатом фонду операцій з нерухомістю та дохід, отриманий платником податку внаслідок викупу (погашення) управителем сертифікатів фонду операцій з нерухомістю в порядку, визначеному в проспекті емісії сертифікатів

5 %

абз. 8 п. 167. 2

Проценти (у т. ч. дисконтні доходи), нараховані (виплачені) на користь фізичних осіб з будь-яких інших підстав, ніж ті, що зазначені у п. 167. 2

15 (17) %

пп. 170. 4. 3

Дивіденди, роялті

Дивіденди, нараховані на користь платника податку у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юрособою-резидентом, за умови, що таке нарахування не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента, та в результаті якого збільшується статутний фонд емітента на сукупну номінальну вартість нарахованих дивідендів

не оподатковуються

пп. 165. 1. 18

Дивіденди, нараховані платнику податку емітентом корпоративних прав - резидентом, що є юрособою (крім дивідендів, вказаних нижче)

5 %

абз. 9 п. 167. 2

Дивіденди, нараховані на користь фізичних осіб (у т. ч. нерезидентів) за акціями або іншими корпоративними правами, які мають статус привілейованих або інший статус, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів чи суми, яка є більшою за суму виплат, розраховану на будь-яку іншу акцію (корпоративне право), емітовану таким платником податку

15 (17) %

пп. 170. 5. 3

Роялті

15 (17) %

пп. 170. 3. 1

Продаж нерухомості

Дохід від продажу (обміну) не частіше 1 разу протягом звітного податкового року житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку, а також земельної ділянки та за умови перебування такого майна у власності платника податку понад 3 роки

не оподатковується

п. 172. 1

Дохід від продажу протягом звітного податкового року більш як одного з об'єктів нерухомості, зазначених у п. 172. 1. Дохід від продажу об'єкта нерухомості, не зазначеного в п. 172. 1

5 %

абз. 1 п. 172. 2

Дохід від продажу (обміну) об’єкта незавершеного будівництва

5 %

абз. 2 п. 172. 2

Продаж рухомого майна

Дохід від продажу (обміну) об’єкта рухомого майна (крім зазначених нижче)

5 %

п. 173. 1

Дохід від продажу одного з об'єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля, мотоцикла, моторолера не частіше 1 разу протягом звітного податкового року

1 %

п. 173. 2

Спадщина

Вартість власності, що успадковується членами сім'ї спадкодавця першого ступеня споріднення

0 %

пп. 174. 2. 1

Вартість власності, зазначеної в пп. "а", "б", "ґ" п. 174. 1 ПКУ, що успадковується особою, яка є інвалідом I групи або має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування. Вартість власності, зазначеної в пп. "а", "б" п. 174. 1 ПКУ, що успадковується дитиною-інвалідом

0 %

пп. 174. 2. 1

Грошові заощадження, поміщені до 02. 01. 92 р. в установи Ощадбанку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України, а також у державні цінні папери, та грошові заощадження громадян України, поміщені в установи Ощадбанку України та колишнього Укрдержстраху протягом 1992-1994 років, погашення яких не відбулося, що успадковуються будь-яким спадкоємцем

0 %

пп. 174. 2. 1

Вартість будь-якого об’єкта спадщини, отриманого у спадщину спадкоємцями, що не є членами сім'ї спадкодавця першого ступеня споріднення

5 %

пп. 174. 2. 2

Спадщина, отримана будь-яким спадкоємцем від спадкодавця-нерезидента, та будь-який об'єкт спадщини, що успадковується спадкоємцем-нерезидентом від спадкодавця-резидента

15 (17) %

пп. 174. 2. 3

Доходи нерезидентів та іноземні доходи

Доходи з джерелом їх походження в Україні, що нараховуються (виплачуються, надаються) на користь нерезидентів

за ставками, визначеними для резидентів

пп. 170. 10. 1

Іноземні доходи

15 (17) %

пп. 170. 11. 1

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7

Читайте більше

Фінансово-господарська діяльність ТОВ Чернівці Поліхімбуд
На сьогодні в Україні відбувається інтенсивний і досить стрімкий розвиток ринкових механізмів, що вимагає від підприємств та фірм детального дослідження впливу всіх елементів системи господарювання та їх впливу на розвиток підприємництва загалом в державі. Виявлення ключових аспекті ...

Побудова моделі вибору фінансової стратегії підприємства
В умовах перехідної економіки діяльність підприємств вимагає адаптації до специфічних умов зовнішнього середовища, забезпечення стабільності фінансового стану, загальної ринкової стійкості. В даний час економічна ситуація в Україні ускладнюється платіжною кризою, зниженням прибутковості ...