Меню сайта

Аналіз видатків бюджету країни на здійснення соціальних програм за 2007-2010 роки

Середній рівень, на якому були профінансовані видатки державного бюджету порівняно з планом у 2009 році, становив 87,3%. При цьому видатки за розділами культури і мистецтва були профінансовані лише на 58,8%, фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу - на 66,4%, що значно нижче за середній рівень по державному бюджету.

Що стосується аналізу проекту бюджету 2010 року, то він передбачає підвищення рівня інвестування у людський капітал територій шляхом збільшення видатків на освіту та охорону здоров'я як пріоритетних галузей, у тому числі через удосконалення механізму розподілу міжбюджетних трансфертів.

Найбільш важливим питанням є забезпечення підвищення рівня мінімальної заробітної плати, розмір якої у наступному році має становити 262 грн. на місяць, забезпечивши при цьому збереження міжпосадових та міжкваліфікаційних співвідношень з початку року.

Такий захід оцінюється досить позитивно, оскільки він:

¯ підвищить доходи населення;

¯ поліпшить наповнюваність дохідної частини місцевих бюджетів;

¯ матиме позитивний економічний ефект. Саме тому на його реалізацію для місцевих бюджетів передбачається спрямувати 3,3 млрд. гривень. При розрахунку витримана структура фонду оплати праці у розрізі відповідних галузей з урахуванням категорій працівників.

Забезпечено приріст розрахункового фонду заробітної плати з нарахуваннями до 2004 року (з урахуванням внесених змін) на 23,7 відсотка; приріст до фонду при мінімальній заробітній платі 237 грн. у розрахунку на повний рік (вводиться з 1 вересня 2004 року.) становитиме 10,5 відсотка.При формуванні показників на 2010 рік

Міністерством фінансів проаналізовано видатки місцевих бюджетів на інші статті, та винайдено кошти на їх збільшення, а саме:

& Забезпечення медикаментами установ охорони здоров'я, соціального забезпечення, освіти - 150 млн. грн.

& Продуктами харчування - навчальних та лікувально - профілактичних закладів та інші першочергові видатки - 296,1 млн. грн.

На цю мету для місцевих бюджетів додатково враховано в обсязі трансферту з державного бюджету майже 450 млн. гривень. Вказані видатки було розподілено між галузями соціально - культурної сфери:

& Для Освіти додатково враховано на видатки із забезпечення продуктами харчування дітей дошкільного віку та дітей - сиріт у сумі 196,1 млн. грн., що становить більше 35 відсотків затвердженого обсягу таких видатків у поточному році місцевими радами;

& Для Охорони здоров’я в цілому - 100 млн. грн., що становить майже 35 відсотків затверджених місцевими радами рівня поточного року.

Тільки додаткові кошти на медикаменти становили 25 відсотків обсягу видатків цього року, з яких для закладів охорони здоров’я - 1,45,7 млн. грн., решта для установ освіти, соціального забезпечення та фізичної культури і спорту.

Крім того, вперше для поліпшення матеріальної бази бюджетних установ враховано додаткові кошти на поточні і капітальні ремонти - 200 млн. грн.

Підготовка проекту державного бюджету на 2005 рік здійснювалась виходячи із необхідності вирішення найважливіших соціальних питань:

ØЗбільшення на 20,6 % фонду оплати праці працівників бюджетних установ з метою запровадження з 1 січня 2010 року мінімальної заробітної плати працівників бюджетних установ у розмірі 262 гривні із збереженням міжпосадових співвідношень - 5 млрд. гривень.[6].

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8

Читайте більше

Прибуток та механізм його розподілу
Поняття прибутку в економічній системі існує у зв'язку з наявністю товарно-грошових відносин, появою і розвитком інституту власності, особливо приватної. Перші визначення прибутку збігалися зі значенням валового доходу, який за індивідуалістичною системою розподілу поділявся на три катего ...

Аналіз фінансового стану торгового підприємства ТОВ Агрохімресурс
Фінансовий стан є важливою характеристикою фінансової діяльності підприємства. Він визначає конкурентоспроможність підприємства і його потенціал в діловому партнерстві, є гарантом ефективної реалізації економічних інтересів усіх учасників фінансових відносин : як самого підприємства, так ...