Меню сайта

Аналіз видатків бюджету країни на здійснення соціальних програм за 2007-2010 роки

ØВведення з 1 січня 2010 року в дію нових відповідних норм Закону України від 9 липня 2008 р. «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» - понад 2 млрд. гривень (щодо компенсації для сільсько господарських підприємств та дострокового виходу на пенсію шахтарів).

ØПоетапного врегулювання питання пенсійного забезпечення військовослужбовців - 0,9 млрд. грн, на першому етапі більше ніж удвічі зростає пенсія осіб рядового та начальницького складу;

ØПідвищення в 2,3 раза з 1 липня 2009 року стипендій студентам вищих навчальних закладів та учням професійно-технічних навчальних закладів - понад 0,5 млрд. гривень;

ØПідвищення вдвічі соціальних гарантій ветеранам війни і праці, а саме: підвищення розмірів щорічної допомоги до Дня Перемоги, збільшення витрат на санаторно - курортне лікування та інші, перед бачені Законом України «Про статус ветеранів війни гарантії їх соціального захисту» пільги, запровадження державних довічних стипендій особам, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною - 0,3 млрд. гривень;

ØЗбільшення в півтора раза розрахункового розміру, що застосовується при визначенні обсягу державної соціальної допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» - 150 грн. проти 100 грн. у 2009 році.

Збільшення рівня забезпеченості прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги непрацездатним особам та інвалідам відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям»: для непрацездатних осіб - 120 грн. проти 110 грн. у 2004 році та інвалідів - 130 грн. проти 115 гривень у 2009 році.

ØВведення в дію норм законодавства в частині соціальних гарантій (безкоштовного харчування учнів 1-4 класів, заробітної плати педагогам, працівникам музеїв, разових виплат науковцям та допомоги дітям-сиротам), які щорічно призупинялися Законом про Державний бюджет України - близько 1 млрд. гривень;

ØІнші пріоритетні видатки відповідно до законодавства.

Підтвердженням позитивних змін у реалізації державної політики у частині оплати праці працівників бюджетної сфери є такі кількісні та якісні показники та їх характеристики:

за останні роки суттєво збільшено обсяги видатків на оплату праці працівників бюджетної сфери. Щорічно ці обсяги зростають більш ніж на 20%;

у 2010 році з метою підвищення рівня оплати праці працівників установ і органів, що фінансуються за рахунок бюджету, обсяги видатків на оплату їх праці передбачено збільшити порівняно з відповідними обсягами 2007 року майже у 2 рази;

сталим є підвищення мінімальних гарантій в оплаті праці. Мінімальна заробітна плата, яка з грудня 2008 року становить 205 грн., становить 44,3% від її середнього рівня по економіці за 2008 рік - 462,33 грн. (за 7 місяців 2009 року - 607,97 грн. ), що відповідає європейським підходам (у країнах, що входять до Європейського співтовариства, частка мінімальної заробітної плати у середньому становить від 40% до 60%). Зазначена вище державна гарантія мінімальної заробітної плати у доларовому еквіваленті є найвищою серед країн СНД - сталими темпами зростає номінальна і реальна заробітна плата працюючих. У 2008 році номінальна заробітна плата в цілому по економіці зросла на 22,8% і становила за рік 462,33 грн., а за 8 місяців 2009 року індекс росту мінімальної заробітної плати до відповідного місяця попереднього року сягнув 24,2%;[9].

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8

Читайте більше

Фінансовий аналіз комерційного банку
Аналіз банківської діяльності є логічним продовженням банківської справи та необхідною передумовою прийняття обґрунтованих управлінських рішень. В банківській сфері аналіз відіграє особливо важливу роль, бо діяльність банку як фінансового посередника заснована на довірі, котра формується ...

Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України
На сучасному етапі розвитку склалося важке економічне становище для всього народного господарства України і особливо для харчової промисловості, так як ця галузь дуже залежить від інших галузей – машинобудівної, хімічної, нафтопереробної, і особливо платоспроможності населення. Харчо ...