Меню сайта

Міжнародний досвід фінансування соціально - економічних програм

У Законі «Про внесення змін до Закону України про Державний бюджет України на 2010 рік» передбачено обсяг доходів 106,1 млрд.грн. і видатків 114,1 млрд. грн., тоді як у бюджеті, затвердженому 24 грудня 2009 року, доходи й видатки становили відповідно 89,1 млрд. грн. і 97,7 млрд. грн. при дефіциті бюджету 8,6 млрд. грн. У державному бюджеті на 2010 рік, в результаті внесених змін, дефіцит становить 6,8%. Значну частину коштів передбачено виділити в соціальний сектор економіки, де відбулася помітна соціально - економічна перебудова, що зумовило значне зростання економічно активного населення.[2].

В умовах постіндустріальної стадії розвитку країни перше місце посідає особистий чинник. Освіченістю, знаннями, рівнем культури визначається не лише економічний стан виробництва, а й потенційні можливості його подальшого розвитку. Останніми роками помітно змінилося ставлення до нематеріальної сфери виробництва, яка вважається непродуктивною галуззю і тому до неї було відповідне ставлення. Вона непродуктивна лише на перший погляд. Насправді фінансування освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення характеризується як головне джерело економічного зростання держави. Соціальна сфера, як і матеріальна, бере участь у створенні суспільного продукту не прямо, а опосередковано. Підтвердженням цього є дедалі більша кількість зайнятих працівників у галузі, яка в низці країн навіть перевищує кількість робітників, зайнятих у матеріальному виробництві. Зарубіжні держави не шкодують коштів на її подальший розвиток. Вони давно зрозуміли, що попередити захворювання значно дешевше, аніж лікувати хворого.[28].

Політика розвитку інтелектуального капіталу в сучасних умовах розвитку науково - технічного прогресу включає не лише реформування соціальної сфери, а й здійснення довгострокових інвестицій у цю важливу галузь економіки. Фінансування освіти, охорони здоров’я слід розглядати в новій політичній парадигмі, як засіб зростання інтелектуального капіталу. За рівнем економічного ефекту асигнування освіти, як свідчить дослідження, прирівнюються до НДДКР, і тому розвинені країни приділяють цій галузі першочергову увагу.

Збільшення інтелектуального капіталу як фінансового, полягає в тому, що його використовують країни, які мають високий загальний рівень життя. В умовах жорсткої конкуренції капітал прямує туди, де високі ставки і відповідний рівень життя населення. В індустріальному суспільстві головною формою багатства є основний капітал. Відмінність інтелектуального капіталу від основного капіталу визначається лагом отримання прибутку. Інтелектуальний капітал став безпосередньою й головною продуктивною силою розвитку суспільства.[24].

Україна, як суверенна держава, проголосила людину, її життя та здоров’я найвищою соціальною цінністю. Зусилля держави й уряду спрямовані на розв’язання край важливих проблем, серед яких центральною є подолання бідності, хоча остаточно подолати її неможливо, оскільки вона об’єктивна і тому притаманна будь-якому суспільству - чи то індустріальному, чи постіндустріальному.

Сучасна соціально - економічна програма уряду спрямована на підвищення економічної активності населення, зростання заробітної плати, стипендії студентам тощо. Найперше уряд ставить завдання змінити на краще демографічну ситуацію в країні. Для цього у бюджеті на 2010 рік передбачено допомогу матері при народженні дитини в розмірі 8500 грн. Замість 764 грн. У 2009 році, визначена допомога матерям - одиначкам на дитину від 6 років у розмірі 139 грн., або більше ніж учетверо. Дітям - інвалідам від 6 до 18 років вона становить 470 грн. Проти 285 грн. Підвищено таклж державні стипендії учням ПТУ, студентам I - II, III - IV рівнів акредитації на 16,8%.[27].

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Читайте більше

Ціна і цінова політика планування ціни. Мета цінової політики і її роль у маркетингу
Цілеспрямована цінова політика в маркетингу полягає в наступному: треба встановлювати на свої товари такі ціни і так змінювати їх у залежності від ситуації на ринку, щоб опанувати визначеної долю ринку, одержати намічений об’єм прибули і т.д., тобто, по суті, вирішити оперативні завдання ...

Загальна характеристика ТзОВ «Імперія жирів»
«Імперія жирів» - це українська компанія, що займається розробкою, виробництвом та реалізацією споживчих продуктів на основі рослинних жирів. ТМ «Маселко» - це унікальні продукти харчування, створені у поєднанні кращих технологічних досягнень у харчовій промисловості, в яких приховано істину е ...