Меню сайта

Міжнародний досвід фінансування соціально - економічних програм

* Джерело: «Фінанси України»№11 2010p. с.27

З наведених даних видно, що питома вага витрат на соціально-культурні заходи хоча й підвищується, але залишається незначною, особливо на охорону здоров’я. Соціальний стан пенсіонерів залежить від економічного стану країни, обсягу ВВП. Формування Пенсійного фонду України поставлено у пряму залежність від фонду оплати праці. Варто зазначити, що останніми роками в Україні темпи зростання заробітної плати випереджають темпи ВВП, якщо у 2008 році середня заробітна плата зросла на 18,4%, то ВВП - лише на 4,1%, а у 2009 році вони становили відповідно 27,5% і 12,1%. Однак і за цих умов у Пенсійному фонді відчувається брак фінансових ресурсів для виплати пенсій, що пов’язано з невідрегульованністю заробітної плати. Зауважимо, що у 2009 році мінімальна заробітна плата була меншою від мінімальної пенсії на 47 грн. Такого не знає жодна країна.

Починаючи з 1 - го січня мінімальна заробітна плата й мінімальна пенсія зрівняються і становитимуть 332 грн. на місяць. У бюджеті на 2010 рік передбачено зміцнення Пенсійного фонду за рахунок випереджального рівня зростання мінімальної заробітної плати щодо пенсій. При цьому мінімальна заробітна плата зростатиме на 40%, а заробітна плата у бюджетній сфері - на 57%.

В Україні діє налагоджений соціальний захист населення, який є комплексом заходів законодавчо закріплених соціальних норм, які гарантує держава окремим верствам населення, а також певних економічних умов для усіх членів суспільства. Особливість його полягає у тому, що він має адресну спрямованість і надається громадянам, які його потребують, й у визначених обсягах. Система соціального захисту населення інтегрує фонди: соціального страхування, соціальної допомоги і соціальних гарантій.

В Україні спостерігаються наближення обсягу соціальної допомоги до рівня заробітної плати. Питома вага Пенсійного фонду до фонду заробітної плати, станом на 1 січня 2010 року, становила 60%. Такого немає в жодній іншій країні. У бюджеті (після уточнення) 2010 рік його питома вага становитиме 48%. Ситуацію, що склалася, можна пояснити наявністю численних пільг, допомог, встановлених різними верствами населення у попередні роки. Нині їх налічується понад 20 видів. Кількість громадян, які користуються пільгами, досить динамічна, що утруднює формування в бюджеті соціальної спрямованості. Потрібно звернути увагу й на те, що кількість учасників Великої Вітчизняної війни становить 3972 тис. осіб, у тому числі учасників бойових дій - 352 тис., інвалідів війни 277 тис. Кількість громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 2647 тис.осіб.

Особливість соціальної сфери виявляється ще й у тому, що вона досить гостро реагує на коливання гривні як у бік зниження її вартості, так і навпаки - у бік підвищення. За оцінкою банкірів гроші «люблять» тишу. Тому інформація, з яких би джерел вона не надходила, про стан курсу валюти, породжує невпевненість юридичних і фізичних вкладників банків. Необґрунтована заява державних чиновників, а також ЗМІ про падіння курсу долара зумовила шалений відплив грошей. За кілька днів листопада з рахунків було знято близько 2 млрд. грн. Деякі експерти падіння курсу долара пов’язують з проведенням фінансової спекуляції - купівля долара упродовж 2009 року за максимальним курсом, а його продаж - за мінімальним курсом. Аналітики - експерти оцінюють ситуацію по-іншому. Вони вважають, що на ситуацію вплинуло різке зміцнення гривні. Офіційний курс долара у 2009 році становив 531, 92 грн. Зростання цін у середньому за 2009 рік становило 9,0%, яке відбулося в останньому місяці третього й упродовж усього четвертого кварталу. За ці чотири місяці інфляція сягнула 7,7%, а збитки банків від знецінення гривні, за даними Президента АУБ О. Сугоняка, становили 1,2 млрд. грн. Значних втрат зазнали також владники банків, особливо власники валютних депозитів. Адже вклади населення у банках нині становлять у національній валюті понад 24 млрд. грн. і 16 млрд. Грн. В іноземній валюті. 4

Перейти на сторінку: 3 4 5 6 7 8 9

Читайте більше

Державний кредит та державний борг
На сьогоднішній день видатні вчені всього світу досягли надзвичайно великого розвитку фінансової системи, ідеально вивчивши всі сторони, аспекти, принципи, методи функціонування та покращення її діяльності. Великим досягненням економіки є виникнення державного боргу та державного кред ...

Еволюція дизайну гривні в період незалежності України
Паперові грошові знаки - об’єктивні свідки багатьох історичних подій, відіграють важливу роль у системі соціально-економічних, політичних відносин як всередині країни, так і між державами. В усі часи наявність власної грошової одиниці вважалась символом державності, атрибутом визнання кр ...