Меню сайта

Правові аспекти випуску і обігу корпоративних облігацій

Основною нормативно-правовою базою випуску та обігу корпоративних облігаційних позик є:

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р., зі змінами і доповненнями;

Закон України “Про цінні папери і фондову біржу” від 18 червня 1991 р. зі змінами і доповненнями;

Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 22 травня 1997 р. №283/97-ВР;

Положення про порядок випуску корпоративних облігацій, затверджене рішенням ДКЦПФР від 17 липня 2003 року. №№322, зі змінами; - Положення про надання регулярної інформації відкритими акціонерними товариствами і підприємствами - емітентами облігацій, ухвалене рішенням ДКЦПФР від 9 червня 1988 р. №72;

Положення про надання особливої інформації відкритими акціонерними товариствами і підприємствами - емітентами облігацій, ухвалене рішенням ДКЦПФР від 10 лютого 2000 р. №5;

Рішення ДКЦПФР №542 від 8 грудня 2004 р. “Про запровадження системи обов’язкового рейтингування суб’єктів та інструментів фондового ринку”.

Основа регулювання українського ринку корпоративних облігацій покладена в Законі України “Про цінні папери і фондову біржу” (Закон), прийнятому в 1991 р. [3]

За ознакою забезпечення корпоративні боргові цінні папери поділяються на наступні три типи:

) забезпечені облігації, емітенти яких надають в заставу власну нерухомість, пакети акцій дочірніх підприємств або виробниче обладнання в обмін на більш низьку відсоткову ставку по облігаціям, ніж у випадку, коли такий випуск не мав би забезпечення;

) незабезпечені облігації - випускаються емітентами з настільки високим кредитним рейтингом, що він дозволяє їм продавати інвесторам облігації з відносно низькими відсотковими ставками без залучення додаткового забезпечення; крім того, незабезпечені облігації випускаються також компаніями, які раніше випустили облігації із забезпеченням, але боргові цінні папери таких компаній продаються з більш високими процентними ставками;

) гарантовані облігації - випускаються компаніями, виконання боргових зобов’язань яких гарантується іншою компанією або групою компаній. Втім, важливо розуміти, що ні забезпечення, ні високий правовий статус прав на майно емітента стовідсотково не вберігають держателів облігацій від фінансових втрат у випадку, коли здатність емітента до створення грошового потоку достатнього для виплати боргу є серйозно підірваною. Тому, ii найкращим забезпеченням виплати боргу за облігаціями є висока кредитоспроможність емітента, який здатний за рахунок прибутку повернути борг вчасно і в повному обсязі. [4]

Ринок облігацій в нашій державі зростає поступово. Корпоративні облігації в Україні домінуються комерційними банками, як покупцями, так і основними посередниками корпоративних облігацій. Згідно із законодавством, облігації підприємств випускають підприємства усіх форм власності, організаціями, акціонерними товариствами. Так, корпоративні облігації - це емісійні боргові цінні папери із встновленою дохідністю, засвідчують внесення власником грошей, визначають відносини позики між власниками облігацій та емітентами (юридичними особами), що є суб’єктами підприємницької діяльності, підтверджують зобов’язання емітента повернути власникові облігації її номінальну вартість у передбачених умовами розміщення облігації строк та виплатити доходів за облігацією.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Фінансові результати діяльності підприємств, їх зміст і склад, порядок розрахунку, та використання
В наш час багато які економісти схильні бачити головну причину нинішньої економічної кризи в Україні у непослідовності проведення економічних реформ, частих змінах економічного курсу та складу уряду. Безумовно, така точка зору не позбавлена об'єктивності, однак на мою думку, сучасна еко ...

Фінансова діяльність суб’єкта підприємництва
В умовах трансформаційної ринкової економіки перед підприємствами постає питання вирішення проблем фінансового забезпечення власної виробничо-господарської та інвестиційної діяльності. Тому необхідна підготовка висококваліфікованих, конкурентоздатних фінансистів. Це можливо за поєднанням ...