Меню сайта

Загальна характеристика ДПІ Обухівського району

В районі зареєстровано 2285 малих підприємств різних форм власності з загальною чисельністю працюючих біля 4500 чоловік. Приватних підприємців зареєстровано 2895.

Підприємства малого бізнесу займаються в основному переробкою сільськогосподарської продукції, надають торговельно-посередницькі послуги, займаються будівництвом малих архітектурних споруд, перевезенням пасажирів та вантажів.

Субєктами малого бізнесу району вироблено продукції в 2009 році майже на 50 млн. грн., що складає 7 % від загального обсягу виробництва по району.

Район має розвинуту шляхову мережу, що забезпечує внутрішні і зовнішні зв’язки. На території району знаходяться 4 автотранспортні підприємства та підприємство промислового залізничного транспорту. Перевезенням пасажирів в районі займаються ВАТ ”Обухівське АТП”, Київські автопідприємства та 135 приватних підприємців.

В районі зареєстровано 25 сільськогосподарських підприємств та 37 селянських та фермерських господарств. Структура їх виробництва - зерно-м’ясо-молочна. Основний напрямок рослинництва - зерно, цукрові буряки, тваринництва - м’ясо-молочний.

ДПІ в Обухівському районі безпосередньо підпорядковується державній податковій адміністрації в Київській області. ДПІ забезпечує контроль за правильністю нарахування та своєчасністю надходжень податкових платежів до місцевого бюджету м. Обухова.

ДПІ в Обухівському районі у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про державну податкову службу в Україні» та іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами, розпо-рядженнями, постановами та іншими розпорядчими документами Державної податкової адміністрації України та Київської міської державної податкової адміністрації, а також Положенням про ДПІ в Обухівському районі.

ДПІ в Обухівському районі здійснює свої повноваження безпосередньо. Робота інспекції, її структурних підрозділів є відкритою і гласною за винятком питань, які становлять державну службову таємницю. Гласність роботи забезпечується шляхом підконтрольності та звітності перед ДПА України та ДПА в Київській області, взаємодії з іншими державними органами влади та неурядовими організаціями через роботу ЗМІ, публікації в пресі матеріалів на податкову тематику, трансляції по радіо і телебаченню репортажів, інтерв’ю, виступів керівництва ДПІ, начальників управлінь і відділів.

ДПІ в Обухівському районі очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади Головою ДПА України за поданням голови ДПА в Київській області. Заступники начальника ДПІ призначаються та звільняються з посади головою ДПІ в Київській області за поданням начальника ДПІ в Обухівському районі. Кількість заступників начальника ДПІ визначається головою ДПА в Київській області. В Обухівській ДПІ на сьогоднішній момент два перших заступника начальника інспекції та два заступника начальника інспекції.

Структура ДПІ в Обухівському районі (Додаток Б) затверджена Головою ДПА в Київській області наказом № 80-0 від 24 січня 2006 року «Про розподіл обов`язків по керівництву роботою управлінь і відділів Державної податкової інспекції в Обухівському районі».

ДПІ в Обухівському районі для забезпечення ефективної реалізації своїх повноважень, координації дій структурних підрозділів ДПІ під час виконання завдань ДПА України, а також для вирішення оперативних питань може утворювати постійні і тимчасові робочі органи (комісії, робочі групи тощо).

Загалом штатна чисельність працівників в ДПІ становить 114 чоловік. Робота Обухівської ДПІ відповідає нормам встановленим чинним законодавством. Всі посадові особи відповідають кваліфікаційним вимогам державних службовців органів державної податкової служби та забезпечують дотримання комерційної та службової таємниці.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Оподаткування підприємства
Податки є необхідною ланкою економічних відносин в суспільстві з моменту виникнення держави. Теорія оподаткування оформилася в останній третині вісімнадцятого століття. Її творцем можна назвати шотландського економіста і філософа А. Сміта. З одного боку наука про податки - окрема галуз ...

Франчайзинг як ефективна система бізнесу
рaнчaйзинг бізнес договір Нaжaль нe вci мoжуть бути вдaлими пiдприємцями. Для цьoгo нeoбхiднo йти нa ризик, пocтiйнo шукaти нoвaтoрcькi iдeї, a тaкoж нeвeликa дoля aвaнтюризму. Бaгaтo хтo з людeй oбeрeжнi i нe йдуть нa ризик, a вiддaють пeрeвaгу фoрмi пiдприємницькoї дiяльнocтi, щo нaд ...