Меню сайта

Місце прибуткового оподаткування юридичних осіб в Державному бюджеті

Рис. 2.3. Динаміка надходжень платежів до Зведеного бюджету по ДПІ в Обухівському районі з 2006 по 2009роки

Як видно з рисунку 2.3 надходження за податком з доходів фізичних осіб за період 2006-2009 рр. Динамічно зростають за виключенням 2009 року, в якому надходження за цим податком знизилися, але не суттєво на 1,7 млн. грн. в порівнянні до надходжень 2008 року.

Не стабільними є інші надходження до складу яких входять:

· податок з власників транспортних засобів,

· плата за спеціальне використання природних ресурсів,

· податок на додану вартість,

· єдиний податок з юридичних та фізичних осіб тощо.

За даними додатків Е, Ж та З суттєвий вплив на динаміку інших надходжень в Обухівському районі справили саме вищенаведені платежі.

Аналіз виконання плану надходжень платежів до Державного бюджету (додатки И, К, Л) таблиця 2.4 показали, що в 2009 році за податком на прибуток підприємств план перевиконано на 7609,9 тис. грн., або на 32,6%. Що стосується загальної структури податкових надходжень до Державного бюджету, то за 2009 рік спостерігається зворотна тенденція, зменшення податкових платежів на 4632,1 тис. грн. Загальна динаміка податку на прибуток по Обухівському районі наведена на рисунку 2.4.

Таблиця 2.4

Динаміка виконання плану податку на прибуток підприємств до Державного бюджету за 2007-2009 роки по ДПІ в Обухівському районі, тис. грн.

Показник

Надходження за 2007 рік

Надходження за 2008 рік

Надходження за 2009 рік

Відхилення

План

Факт

План

Факт

План

Факт

(+,-) до 2007 року

(+,-) до 2008 року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Податок на прибуток

65915,9

53537,7

57820,0

65279,2

23331,1

30941,0

11741,5

-34338,2

Всього податкових надходжень

133260,5

122509,0

140804,6

154820,7

110234,9

105602,8

32311,7

-49217,9

Рис. 2.4. Динаміка надходжень податку на прибуток до Державного бюджету по ДПІ в Обухівському районі за 2007-2009 роки

В Обухівському районі найбільшими платниками податку на прибуток є наступні підприємства (таблиця 2.5).

Таблиця 2.5

Найбільші платники податку на прибуток в Обухівському районі за останні роки, тис. грн.

Найбільші платники

Роки

2007

2008

2009

1

2

3

4

5

1

ВАТ ”Трипільська ТЕС”

4863,2

5239,4

4039,6

2

ВАТ ”Київський картонно-паперовий комбінат”

4211,0

5958,6

3146,4

3

ВАТ ”Обухівський завод пористих виробів”

4175,3

4732,5

2658,9

4

ВАТ ”Стіролбіотех”

3896,1

4298,7

1876,3

5

ВАТ ”Завод ”Цегла Трипілля”

3852,7

3557,9

891,7

6

ТОВ ”Інтерфом”

3743,9

3978,6

2876,4

7

АТЗТ ”Обухівський молокозавод”

3721,8

4758,9

2259,4

8

ТОВ «Будівельник»

3621,4

3456,1

1123,8

9

ТОВ «Карма»

3259,6

4986,4

1894,3

10

ТОВ «Омела»

3157,0

2965,8

438,9

11

ЗАТ «ОКТ»

3025,6

4147,2

874,6

12

ТОВ «Ренус»

2657,3

2598,7

864,2

13

ТОВ «Укрпластик»

1836,2

2846,5

2242,9

14

ТОВ «Обухівміськавтомат»

1258,9

1574,9

1854,2

15

Інші платники

6257,7

10179,0

3899,4

Всього

53537,7

65279,2

30941,0

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7

Читайте більше

Сутність поняття «фінансова стійкість підприємства», її види та завдання аналізу
Фінансова стійкість підприємства є однією з головних умов життєдіяльності, розвитку й забезпечення високого рівня конкурентоспроможності підприємства. Саме фінансова стійкість підприємства характеризує ефективність операційного, фінансового та інвестиційного розвитку, містить необхідну інформаці ...

Шляхи підвищення фінансової стійкості ТзОВ «Імперія жирів»
фінансовий стійкість прибуток рентабельність Одним з найбільш суттєвих наслідків переходу України до ринкової економіки стала поява нових механізмів господарювання, які ґрунтуються на принципах повної економічної самостійності підприємств, мінливості зовнішнього середовища, а також високої інт ...