Меню сайта

Зарубіжний досвід прибуткового оподаткування підприємств

Наступним важливим аспектом структури податкових систем розвинутих країн є структура прямих податків, яка характеризується певними закономірностями, а саме - співвідношення між податком на прибуток корпорацій і особистим прибутковим податком.

У світовій практиці податок на прибуток є однією з основних частин бюджету будь-якої країни. Прибуток компаній може складатись з двох частин: нерозподілений і розподілений. В залежності від підходу до оподаткування цих компонентів прибутку, система оподаткування поділяється на такі види:

. Класична система, яка не передбачає послаблення подвійного оподаткування. Розподілений прибуток компаній оподатковується корпораційним прибутковим податком. Протягом багатьох років ця система діє в США, Люксембурзі, Нідерландах і Швейцарії. Недавно її прийняла Бельгія і Швеція.

. Система зменшення оподаткування прибутку на рівні компанії може функціонувати в двох варіантах:

Ø на основі різних ставок, при цьому розподілений прибуток оподатковується по більш низькій ставці. Ця система використовується в Австрії, Німеччині, Японія і Португалії;

Ø на основі часткового звільнення від оподаткування розподілений прибутку. Система діє в Фінляндії, Ісландії, Іспанії і Швеції.

. Система зменшення оподаткування прибутку на рівні акціонерів.

. Система повного звільнення від податку з розподіленого прибутку:

Ø на рівні компанії ( в Греції);

Ø на рівні акціонерів (в Австрії, Данії, Італії).

У більшості країн ставка не є єдино визначеною, існують знижені, мінімальні й максимальні ставки податку. Так, максимальні ставки податку становлять в Німеччині - 50%, Греції - 49%, Франції - 42%, Бельгії й Ірландії - 43%, Італії - 36%, Великобританії, Нідерландах, Іспанії, Португалії - 35%, Люксембурзі - 34%.

Така методика оподаткування прибутку спонукає підприємців до збільшення продуктивності праці та максимального одержання прибутку, що зрештою призводить до збільшення надходжень до державного бюджету.

Досить цікаву політику щодо оподаткування прибутку юридичних осіб здійснює США. В цій країні, одній з найрозвиненіших у світі, оподаткування корпорацій здійснюється за певною схемою. Ставки зростають поступово в залежності від отриманого прибутку. Податок на прибуток корпорацій вноситься за такою шкалою: за перші 50 тис. дол. - 15 %, за подальші 25 тис. дол. - 25 % і лише на суму, що перевищує 75 тис. дол. ставка становить 34 %. Оподаткування прибутку підприємств в США має ту особливість, що із загальної суми податку вираховуються суми податку на прибуток, вже внесені в бюджети штату і місцеві бюджети. Крім того, суми, які витрачені з прибутку на інвестиції, науково-технічні розробки, оподатковуються за заниженими ставками. Якщо підприємство використовує сонячну енергію або енергію вітру у виробничому процесі, підприємству надається податковий кредит у розмірі 50 % вартості цього обладнання [81, с. 65].

У Великобританії податок на прибуток корпорацій оподатковується за стандартною ставкою у розмірі 33 %. Передбачено знижки для компаній із прибутком менше 1,25 млн. фунтів стерлінгів на рік. Невеликі компанії з прибутком, що не перевищує 250 тис. фунтів стерлінгів на рік, оподатковуються за ставкою 25 %. З метою стимулювання капіталовкладень у будинки і устаткування, в умовах чинної у Великобританії податкової системи, правила амортизації будинків і устаткування дозволяють робити списання за ставкою 25 % із вартості придбання з урахуванням балансової вартості, що знижується. Для деяких невеликих підприємств відрахуванню може підлягати до 40 % від вартості нових будинків й устаткування. Але мають право на цю пільгу лише підприємства, річний оборот яких не перевищує 11,2 млн. фунтів стерлінгів або вартість активів яких не перевищує 5,6 млн. фунтів стерлінгів. З нерезидентів податок стягується з прибутку, отриманого від операцій у Великобританії.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Податок на доходи фізичних осіб
Податки - це фінансова категорія, яка впливає на економічні явища та процеси розвитку суспільства. Вони, як знаряддя перерозподілу доходів юридичних та фізичних осіб, є обов'язковим атрибутом держави незалежно від моделі та політики її розвитку. Це дуже небезпечний інструмент у розпорядже ...

Сучасна світова фінансова думка
Фінанси - одна з небагатьох економічних категорій, яку досліджують майже всі напрями економічної науки (якщо визначати ці напрями з огляду на фінансові проблеми). Визначення фінансів як багатопланової категорії є стратегічним у їх вивченні. Найчастіше фінанси розглядаються через призму і ...