Меню сайта

Проблеми та напрями реформування системи прибуткового оподаткування юридичних осіб в Україні

Ні для кого не секрет, що система прибуткового оподаткування юридичних осіб в Україні має ряд суттєвих недоліків і проблем та потребує вдосконалення. Ідеальної системи оподаткування, звичайно, не існує. Тому найголовнішим завданням, яке стоїть перед державою є не створення ідеальної системи оподаткування, а вирішення найактуальніших питань і усунення найсуттєвіших прогалин у системі прибуткового оподаткування підприємств. Адже, на превеликий жаль, у цій системі існують реальні проблеми, які гальмують розвиток українських підприємств та економіки країни в цілому. Основні недоліки податкової системи зображені на рисунку 3.1.

Рис. 3.1. Основні недоліки податкової системи

Відзначимо кілька основних задач удосконалювання оподаткування прибутку, які необхідно вирішити в найближчий час.

Одним із напрямів вдосконалення є необхідність цілісної системи оподаткування підприємств і законодавства, яке її регулює. Зараз складається враження, що про цілісність системи оподаткування юридичних осіб в Україні та податкової системи в цілому не може бути й мови. Вже досить довгий час йде мова про прийняття Податкового Кодексу. Але поки що реальним кроком у цьому напрямку є лише його проект. Основним напрямом при розробці податкового кодексу повинна бути не більш жорстока відповідальність і тотальна перевірка, а шлях спрощення податкового законодавства, загальнодоступності і зрозумілості норм, що використовуються. Також необхідно уникати частих змін податкового законодавства. Адже Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств” з моменту його прийняття зазнав понад 7 тисяч змін і доповнень [29, с. 37].

Важливим завданням є зниження реального податкового навантаження на товаровиробників у сполученні з безумовним забезпеченням необхідними фінансовими ресурсами бюджетів усіх рівнів. Дана проблема може розв'язатися шляхом визначення оптимальної ставки (шкали) податку на прибуток.

Необхідно забезпечити максимально рівномірний розподіл податкового навантаження по податку на прибуток організацій шляхом вирівнювання податкової бази.

Наявність надмірного податкового навантаження гальмує економічне зростання. Безумовно, підприємствам буде набагато легше працювати за умов меншого податкового тиску і скоріше за все це призведе до більш успішного їх функціонування. І держава, на мою думку, перш за все, повинна працювати саме в цьому напрямку, адже гармонізація прибуткового оподаткування юридичних осіб просто необхідна для забезпечення підприємствам належних умов для здійснення своєї діяльності.

На сьогоднішній день існує проблема з регламентацією податкових пільг. Суть у тім, що цивілізована податкова система повинна припускати наявність мінімальної кількості економічно обґрунтованих податкових пільг. Визначити оптимальний перелік таких пільг на практиці досить складно. Найчастіше пільги створюють стимули для розвитку всякого роду посередницьких напівкримінальних структур, що надають послуги по легальним (з формальної точки зору) схемам заниження податкових платежів у бюджет. Дохідна частина бюджету через це несе колосальні втрати. Потрібно пам’ятати з досвіду зарубіжних країн, що правильно організована система наданих пільг по податку на прибуток не зменшує надходження цього податку до бюджету, а навіть збільшує його.

Необхідно чітко сформулювати основні поняття, зокрема доходів і витрат, що використовуються при визначенні прибутку, який підлягає оподаткуванню [6, с. 432].

Податкове законодавство намагається спростити податковий облік у платників податків та надто часті зміни у законодавстві навпаки призводять до ускладнення адміністрування податку на прибуток. Необхідно визначити систему регістрів для обробки і систематизації даних первинного обліку, без чого за наявності досить великого масиву даних неможливо обійтись. Декларація з податку на прибуток не може слугувати як система, що забезпечує накопичення, аналіз та підготовку відповідних даних для визначення об’єкта оподаткування. Тому в багатьох випадках податковий облік здійснюється хаотично. А отже, необхідні уніфіковані підходи до узагальнення з метою оподаткування даних первинного обліку. Це дасть можливість уникати конфліктних ситуацій, зниження оперативного контролю, зменшити випадки ухилення від оподаткування.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Державний бюджет та державний борг в Україні
Актуальність даної теми полягає в тому, що зараз в Україні гостро стоїть питання про державне фінансування. Зараз окрім того, що існує значний брак коштів у державному бюджеті, Україна має досить великий державний борг. Сучасний розвиток України показує, що саме державний бюджет потребує ...

Проблеми та перспективи розвитку кредитних спілок в Україні
Актуальність теми. Принципово новим в Україні в умовах трансформації економіки є створення поряд з банками небанківських фінансово-кредитних інститутів. Закордонний досвід свідчить про те, що небанківські фінансово-кредитні інститути відіграють дуже важливу роль в економічному розвитку к ...