Меню сайта

Проблеми та напрями реформування системи прибуткового оподаткування юридичних осіб в Україні

На мою думку, необхідним також є спрощення податкового обліку об’єкта оподаткування податку на прибуток, адже на сьогоднішній день він є насправді дуже складним. Поряд з цим паралельно існує ще й система бухгалтерського обліку, яка також досить складна і потребує багато робочого часу. Отже, платник податку сьогодні на складання податкової звітності витрачає вдвічі більше робочого часу, ніж у тих країнах, де за базу для визначення об’єкта оподаткування приймаються дані бухгалтерського обліку, що призводить до підвищення собівартості товарів (робіт, послуг) і негативно впливає на стан економіки в цілому. Тобто, необхідно гармонізувати взаємозв'язок податкового та бухгалтерського обліку.

Також потрібно підвищити регулятивну та стимулюючу ефективність механізму дії податку на прибуток. Основною ідеєю даних реформ з'явився той факт, що яка би високої не була фіскальна функція податків у результаті великого дефіциту бюджету, вона не повинна обмежувати розвитку інших своїх функцій: регулюючої і стимулюючої. Оскільки завдання полягає не просто в тім, щоб зібрати якнайбільше податків, а в тім щоб при цьому розширювалася база податків, ефективно розвивалися підприємства в сфері виробництва й обороту [6, с. 432-433].

Ефективність податкового регулювання підприємницької діяльності за допомогою податку на прибуток прямо зв'язана зі стабільністю податкової ставки і податкової системи взагалі. Порушення стабільності оподатковування в країні стало одним з найважливіших факторів звуження підприємництва у виробничій сфері і перетікання капіталу в сферу невиробничої діяльності, де перекладання прямих податків на споживача за допомогою збільшення цін здійснюється простіше, а контроль за діяльністю цих підприємств - складніше. Оптимальне сполучення принципу стабільності з принципом рухливості податків важка задача. Податкова система в цілому і система оподаткування прибутку зокрема, повинна бути гнучкою й активно реагувати на кон'юнктурні зміни в економіці. Це незаперечний факт, однак створення сприятливих умов для інвестиційної й інноваційної діяльності підприємств у пріоритетних напрямках економіки вимагає наявності стабільного податкового законодавства, що є свого роду гарантом вкладення інвестицій.

Необхідним кроком щодо вдосконалення прибуткового оподаткування юридичних осіб залишається вирішення проблеми ухилення українських підприємств від сплати податку на прибуток. Для цього необхідні наступні методи:

1) Боротьба з фіктивним банкрутством. Кожний випадок ініціювання процедури банкрутства суб'єктів господарювання, які мають заборгованість зі сплати податків, хочуть приховати прибутки, чи в інших випадках, повинен ретельно досліджуватися співробітниками податкової міліції.

) Використання непрямих методів для визначення реальних об’єктів оподаткування. Важливим інструментом для боротьби з ухиленням від сплати податку на прибуток, який отримали податкові органи згідно з Законом України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» є так звані непрямі методи. Якщо контролюючий орган не може самостійно визначити суму податкового зобов'язання платника податку на прибуток у зв'язку з не встановленням фактичного місцезнаходження підприємства чи його відокремлених підрозділів або ухиленням платника податку чи його посадових осіб від надання відомостей, передбачених законодавством, а також якщо неможливо визначити суму податкового зобов'язання у зв'язку з неведенням платником податків податкового обліку або відсутністю визначених законодавством первинних документів, сума податкових зобов'язань платника податків може бути визначена за непрямим методом, тобто за оцінкою витрат платника податків, приросту його активів, кількості осіб, які перебувають з ним у відносинах найму, а також оцінкою інших елементів податкових баз, які приймаються для розрахунку податкового зобов'язання щодо конкретного податку, збору (обов'язкового платежу) відповідно до чинного законодавства.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Бюджетний менеджмент
Бюджет відображає масштаби державної діяльності й водночас обмежує її, оскільки, це кошти, що надходять у розпорядження держави і визначають її фінансовий стан. У ньому зосереджуються грошові фонди суспільного користування, що перебувають у віданні органів державної влади і витрачаються ...

Аналіз формування та розміщення фінансових ресурсів кредитної спілки
Сучасний етап розвитку національної економіки України характеризується пошуком найефективніших важелів та інструментів ведення виробничо-господарської діяльності. Підвищення ролі приватної власності, розвиток фондового ринку, активізація зовнішньоекономічної діяльності потребують удоскон ...