Меню сайта

Відповідальність за ухилення від сплати податків

Відповідальність за ухилення від сплати податків регламентується Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 21 грудня 2000 року № 2181-III, Кримінальним кодексом та деякими іншими законодавчими актами.

Закон України № 2181-ІІІ є спеціальним законом з питань оподаткування, який установлює порядок погашення зобов'язань юридичних або фізичних осіб перед бюджетами та державними цільовими фондами з податків і зборів (обов'язкових платежів), нарахування і сплати пені та штрафних санкцій, що застосовуються до платників податків контролюючими органами, у тому числі за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності, та визначає процедуру оскарження дій органів стягнення.

У разі порушення податкового законодавства передбачені адміністративні, кримінальні та фінансові заходи, які застосовуються до платників податків з боку контролюючих органів.

Висновки та пропозиції

Підсумовуючи викладений в дипломній роботі матеріал, можна зробити такі висновки.

Молода Українська держава розпочала створення власної податкової системи, яка не є простим копіюванням досвіду інших країн і не останнє місце в цій податковій системі належить податку на прибуток підприємств.

Розглянувши теоретичні основи податку на прибуток підприємств, можна зробити висновок, що система прибуткового оподаткування підприємств має ряд суттєвих недоліків і невідкладних проблем та потребує вдосконалення не в близькому майбутньому, а вже сьогодні. На даному етапі поки що не сформовано ще однозначних підходів до цих проблем; підприємства так і продовжують працювати в умовах сильного податкового навантаження та тиску збоку податкових органів, відбуваються постійні зміни в законодавстві, які, з одного боку, заважають стабільній діяльності вітчизняних підприємств, а з другого - мають на меті боротьбу з негативними процесами в житті суспільства, такими як ухилення від сплати податків.

Проблеми України в галузі побудови податкової системи насамперед пов’язані саме з відсутністю чіткої економічної доктрини, визначеної виходячи з тієї чи іншої економічної теорії. Це не дає змогу проводити чітку стратегічну лінію, призводить до нестабільності податкової політики, що, у свою чергу, негативно впливає на стан економіки. Саме вироблення цієї доктрини є першочерговим завданням.

Податкове законодавство в Україні сформовано на основі нормативної бази, успадкованої від командно-адміністративної системи. Основи Української національної податкової політики розроблялись під тиском обставин без належного наукового обгрунтування та аналізу макро- і мікроекономічних наслідків запровадження різних податків і розміру їх ставок, без урахування світового та історичного досвіду формування й розвитку податкових систем. Більшість рішень щодо формування податкової системи в Україні приймалась відповідно до особистих знань, інтуіції або інтересів керівництва держави та її організаційних структур.

Створення нової законодавчої бази у сфері оподаткування повинно віддзеркалювати традиції існуючої податкової системи та відповідати світовим тенденціям розвитку податкових систем.

Проблем, які стосуються прибуткового оподаткування підприємств багато. Але особисто я виділяю дві, які, на мою думку, на сьогоднішній день є найголовнішими: перша - це надмірне податкове навантаження на підприємства; друга - ухилення від оподаткування. Перша проблема негативно впливає на розвиток економіки, друга - як на економіку, так і на рівень надходжень до бюджету.

Один із методів попередження негативних наслідків ухилення підприємствами від сплати податку - виховання фіскальної свідомості платників. Лише з усвідомленням усієї соціально-економічної значущості податкових платежів до державного бюджету та неприйнятності порушень податкового законодавства з погляду моралі власні податкові зобов’язання сприйматимуться підприємствами, як фіскальний обов’язок перед суспільством.

На основі проведеного дослідження можна запропонувати наступні напрямки проведення податкової реформи в Україні:

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7

Читайте більше

Оцінка ефективності лізингу як форми фінансування діяльності підприємства
Система фінансового забезпечення інвестиційного процесу складається з органічної єдності джерел фінансування інвестиційної діяльності та методів фінансування. Метод фінансування інвестицій - це механізм залучення інвестиційних ресурсів з метою фінансування інвестиційного процесу. До ме ...

Національна депозитарна система проблеми становлення та розвитку
Інфраструктура фондового ринку в кожній країні має свої особливості. Вони обумовлені рівнем розвитку економіки країни, характером діючої моделі ринку, специфікою системи державного регулювання ринку. Неодмінним елементом організації ринку цінних паперів є депозитарна система, яка виступ ...