Меню сайта

Податкова система України: формування та етапи розвитку

Податки можна класифікувати за різними ознаками.

За формою оподаткування всі податки поділяються на прямі і непрямі. Прямі податки встановлюються безпосередньо щодо платників, їх розмір прямо залежить від розміру об’єкта оподаткування (податок на прибуток підприємств, прибутковий податок з громадян, податок з власників транспортних засобів, податок на майно). Прямі податки сприяють такому розподілу податкового тягаря, при якому більше платять ті члени суспільства, які мають більші доходи. Разом з тим їх головним недоліком є складний механізм їх стягнення і обчислення об’єкта оподаткування, а також можливість ухилення від їх сплати. Непрямі податки встановлюються в цінах товарів та послуг, їх розмір для окремого платника прямо не залежить від його доходів. При цьому більше платить той, хто більше споживає (податок на додану вартість, акцизний збір).

За економічним змістом об’єкта оподаткування виділяють три групи податків: податки на доходи, податки на споживання, податки на майно.

Залежно від рівня встановлення податки поділяються на загальнодержавні і місцеві.

За способом стягнення розрізняють два види податків: розкладні і окладні. Розкладні податки спочатку встановлюються в загальній сумі, залежно від потреб держави, а потім розкладаються між платниками. Окладні податки передбачають встановлення спочатку ставок, а відтак і розміру податку для окремого платника. Загальна сума надходжень до держави складається із внесків окремих платників.

Податкова система - це сукупність встановлених у країні податкових платежів.

Вимога системності полягає в тому, що всі податки мають бути пов’язані між собою, одночасно доповнювати один одного, не заходити в суперечність з системою в цілому та іншими її елементами. При цьому обов’язково мають реалізовуватись обидві функції податків - фіскальна і регулююча. Виконуючи фіскальну функцію податки мають забезпечити надійне, стабільне, рівномірне надходження податків. З позиції регулюючої функції - здійснювати вплив на різні сторони діяльності платників. Виходячи з двох зазначених функцій очевидно, що держава повинна мати достатню кількість податків різного призначення.

Основою для побудови податкової системи країни має бути обсяг видатків. Податки є вторинним явищем по відношенню до кількості грошових коштів, необхідних державі для здійснення її функцій. Залежно від обсягу витрат держави і має встановлюватись рівень оподаткування.

Податкова система будь-якої країни має будуватись на загальних принципах, до яких належать наступні.

- Сума сплачених податків завжди має дорівнювати вартості отримуваних від держави благ та послуг. Платники обов’язково мають бути проінформовані урядом, куди використано сплачені ними податки. Нові податки мають вводитися тільки для покриття відповідних витрат бюджету, а не для подолання бюджетного дефіциту.

Об’єктом оподаткування має бути тільки доход, а не його джерело і не розмір витрат. Податок має бути пропорційним доходові, прогресія оподаткування при зростанні доходу повинна дотримуватись оптимального розміру, тобто не перевищувати третини доходу.

Умови оподаткування мають бути простими і зрозумілими платникові, податок слід стягувати в зручний для платників час і прийнятним для них методом, при цьому має враховуватись дешевизна стягнення податку.

Податкова система України, що формується нині, з одного боку сягає своїм корінням у систему доходів державного бюджету колишнього СРСР, з іншого боку потребує змін і реформ, що відповідали б вимогам становлення в країні ринкової економіки. Таким чином, починаючи з 1991 року в державі постала проблема проведення кардинальної податкової реформи. Проте в ході її здійснення загострилися суперечності: необхідно було підвищувати економічну ефективність господарюючих суб’єктів і в той же час - збільшувати надходження до бюджету. Тобто для стимулювання економічного розвитку необхідно було знизити податковий тягар, що неминуче спричинило б значне скорочення податкових надходжень і в кінцевому рахунку - бюджетних видатків.

Становлення системи оподаткування в Україні почалося з ухваленням 25 червня 1991 року Закону «Про систему оподаткування». Цим Законом визначалися принципи побудови податкової системи, її призначення, давався перелік податків та зборів, визначались платники і об’єкти оподаткування. Таким чином було закладено основи існування податкової системи та передумови її розвитку.

У 1997 році був прийнятий Закон України «Про внесення змін у Закон України «Про систему оподаткування», у якому була викладена нова редакція Закону «Про систему оподаткування». Відповідно до даного Закону в Україні стягуються:

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Соціальний захист населення та його фінансове забезпечення
На сучасному етапі економічного та соціально-політичного розвитку забезпечення належного функціонування системи соціального захисту населення країни входить до першочергових завдань держави. Адже в умовах, ще не сформованої ринкової економіки, відсутності стабільного економічного зростан ...

Грошова система України
Грошова система України функціонує відповідно до закону про Національний банк України. Офіційною грошовою одиницею (валютою) є гривня. Співвідношення між гривнею і золотом Законом не встановлено. Офіційний курс гривні до іноземних грошових одиниць визначається НБУ і публікується в пресі. ...