Меню сайта

Податкова система України: формування та етапи розвитку

· загальнодержавні податки і збори (обов’язкові платежі);

· місцеві податки і збори (обов’язкові платежі).

Загальнодержавні податки і збори установлюються Верховною Радою України і стягуються на всій території України.

До 1 січня 2011 року в Україні діяли такі види загальнодержавних податків і зборів:

· податок на додану вартість (ПДВ);

· акцизний збір;

· податок на прибуток підприємств;

· прибутковий податок із громадян;

· мито;

· державне мито;

· податок на нерухоме майно (не регламентований);

· плата за землю;

· рентні платежі;

· податок із власників транспортних засобів і інших самохідних машин і механізмів;

· податок на промисел;

· збір за геологорозвідувальні роботи;

· збір за спеціальне використання природних ресурсів;

· збір за забруднення навколишнього природного середовища;

· збір на обов’язкове соціальне страхування;

· збір на обов’язкове державне пенсійне страхування;

· плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності.

Місцеві податки і збори, механізм їх стягування і порядок сплати встановлюються сільськими, селищними, міськими Радами народних депутатів відповідно до переліку й у межах граничних розмірів ставок, установлених законами України. При цьому комунальний податок, збір за паркування автотранспорту, ринковий збір, збір за видачу ордера на квартиру, збір за дозвіл на розміщення об’єктів торгівлі і сфери послуг, збір із власників собак є обов’язковими для встановлення при наявності об’єктів оподаткування чи умов, зв’язаних із введенням цих податків і зборів.

Основними місцевими податками і зборами до 1 січня 2011 року були:

· податок з реклами;

· комунальний податок;

· готельний збір;

· збір за паркування автотранспорту;

· ринковий збір;

· збір на видачу ордера на квартиру;

· курортний збір;

· збір за участь у бігах на іподромі;

· збір за виграш в бігах на іподромі;

· збір з осіб, що беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі;

· збір за право використання місцевої символіки;

· збір за право проведення кіно-і телезйомок;

· збір за проведення місцевого аукціону, конкурсного розпродажу і лотерей;

· збір на проїзд по території прикордоних областей автотранспорту, що спрямовується за кордон;

· збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі сфери послуг;

· збір із власників собак.

З 1 січня 2011 року набрав чинності новий Податковий кодекс України, який значно змінює систему оподаткування в Україні. З прийняттям нового кодексу втратили чинність ряд Законів України, декретів Кабінету Міністрів України, постанов Верховної Ради України та указів президента України. У новому кодексі змінено кількість та склад загальнодержавних і місцевих податків та зборів. Згідно Податкового кодексу в Україні на даний час діють 23 податки та збори, з них 19 загальнодержавних та 5 місцевих.

З 1 січня 2011 року до загальнодержавних податків та зборів належать такі податки та збори [1, с. 3]:

1. податок на прибуток підприємств;

2. податок на доходи фізичних осіб;

. податок на додану вартість;

. акцизний податок;

. збір за першу реєстрацію транспортного засобу;

. екологічний податок;

. рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України;

. рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні;

. плата за користування надрами;

. плата за землю;

. збір за користування радіочастотним ресурсом України;

. збір за спеціальне використання води;

. збір за спеціальне використання лісових ресурсів;

. фіксований сільськогосподарський податок;

. збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;

. мито;

. збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками;

. збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності.

Що стосується місцевих податків та зборів, з 1 січня 2011 року до них належать [1, с. 3]:

1. податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

2. єдиний податок;

. збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності;

. збір за місця для паркування транспортних засобів;

. туристичний збір.

Згідно з рейтингом «PayingTaxes2010», складеним Світовим банком, українська система оподаткування є однією з найбільш обтяжливих у світі. Підприємцям в Україні доводиться платити 147 податків і зборів та витрачати на це більш ніж 736 годин. Таким чином, у рейтингу податкових систем Україна займає 181 місце із 183 (гірше справи йдуть тільки у Венесуелі та Білорусі).

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Iнвестицiйнi ризики та iх оцiнка
Зіткнення з різноманітними ризиками – звичайна загроза для будь-якого інвестора в умовах сучасної ринкової економіки. Здебільшого, вкладаючи свої кошти в виробництво тих чи інших товарів чи послуг, інвестор не може мати цілковитої впевненості в суспільному визнанні резуль ...

Державний бюджет і бюджетна політика
Із визначенням України самостійною ринковою орієнтованою державою з усією важливістю постають проблеми створення і функціонування власної бюджетної системи, що передбачають: · виділення ланок бюджетної системи; · наповнення бюджетів, розподіл податків і зборів між ...