Меню сайта

Сутність спрощеної системи оподаткування та нарахування Єдиного соціального внеску

Відповідно до проекту Податкового кодексу України, що був опублікований у червні 2010, планувалося, що спрощену систему оподаткування не зможуть застосовувати банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії; установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом, громадські організації, суб'єктів господарювання, створених без мети отримання прибутку (неприбуткові організації); страхових (перестрахових) брокерів, страхових агентів; реєстраторів цінних паперів.

Не зможуть застосовувати спрощену систему оподаткування:

Фізичні особи, якізаймаються такими видами діяльності:

роздрібний продаж підакцизнихтоварів (крім діяльності фізичнихосіб, пов'язаної зроздрібним продажем пива);

торгівля виробами з дорогоціннихметалів та дорогоцінногокаміння, - дорогоцінного каміння органогенного утворення;

діяльність у сфері права;

діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту;

діяльність з консультування з питань комерційної діяльності та управління;

діяльність з управління підприємствами, допоміжна діяльність у сфері державного управління;

діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії;

технічні випробування та дослідження;

рекламнадіяльність;

підбір і забезпечення персоналом;

посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна.

Фізичні та юридичні особи, якізаймаються такими видами діяльності:

діяльність у сфер ігрового бізнесу;

обмін іноземної валюти;

виробництво підакцизнихтоварів;

діяльність, пов'язана з експортом, імпортом та оптовим продажем підакцизних товарів;

оптовий та роздрібний продаж пально-мастильнихматеріалів (крім роздрібного продажу пально-мастильних матеріалів (в ємностях до 10 літрів);

видобуток і виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення; оптова, роздрібна торгівля промисловими виробами з дорогоцінних металів, що підлягають ліцензуванню відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»;

діяльність у сфері фінансового посередництва;

організація, створення належних умов для здійснення торгівлі іншими фізичними або юридичними особами та оренди торгових місць на ринках та/або у торговельнихоб'єктах;

спільна діяльність без утворення юридичної особи, визначена пунктом 7.7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»;

видобуток і реалізація корисних копалин;

діяльність з надання в оренду земельних ділянок, житлових та нежитлових приміщень та/або їх частини;

діяльність з надання послуг стільникового зв'язку;

продаж товарів (послуг) через мережу Інтернет із використанням електронних коштів;

діяльність з надання послуг Інтернет-провайдерів;

діяльність з перепродажу предметів мистецтва, колекціонування та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;

діяльність з надання послуг у сфері телерадіомовлення відповідно до Закону України «Про телебачення і радіомовлення»;

діяльність з проведення розслідувань та забезпечення безпеки;

оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі;

зовнішньоекономічна діяльність.

Актуальним є питання переходу на спрощену систему оподаткування суб'єктів господарювання, що мають філії. Необхідно врахувати, що платником єдиного податку може бути лише суб'єкт підприємницької діяльності зі статусом юридичної особи, тому філії без статусу юридичної особи не можуть перейти на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності окремо від юридичної особи.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Особливості оподаткування бюджетних установ
Актуальність роботи. Діяльність держави у сфері встановлення і стягнення податків ґрунтується на застосуванні широкого арсеналу інструментів, знання яких необхідні, з одного боку, майбутнім фінансистам підприємницьких структур для нарахування і сплати податків, з іншого - майбутнім фахів ...

Аналіз фінансової звітності ПрАТ Коростенський завод ЗБШ
Проходження переддипломної практики є важливим етапом практичної підготовки висококваліфікованих спеціалістів. Вона дає можливість пошуку матеріалу для написання дипломної роботи, а також допомагає здобути практичні навички для подальшої роботи та навчання. Метою проходження практики ...