Меню сайта

Сутність спрощеної системи оподаткування та нарахування Єдиного соціального внеску

з 1 січня - 326,53 грн. (941 грн. х 34,7%);

з 1 квітня - 333,12 грн. (960 грн. х 34,7%);

з 1 жовтня - 341,80 грн. (985 грн. х 34,7%);

з 1 грудня - 348,39 грн. (1004 грн. х 34,7%).

За 2011 рік це складатиме 4049,52 грн.

Підприємці сплачують єдиний внесок у вигляді авансового платежу до 20-го числа, наступного за місяцем за який він сплачує. Сума єдиного внеску, сплачена у вигляді авансових платежів, ураховується платником при остаточному розрахунку, який здійснюється ним не пізніше 20 січня року наступного за звітним, тобто за 2011 рік - остаточний розрахунок до 20.01.2012 року. Базовим звітним періодом для таких підприємців є рік. Отже, при щомісячній сплаті терміни складаються у наступний ланцюжок: за січень 2011 року потрібно сплатити до 20-го лютого, за лютий - до 20-го березня, і так далі.

До 1 січня 2011 року сплата внесків до соціальних фондів залежала від системи оподаткування підприємців. Тобто підприємці на загальній системі в обов'язковому порядку сплачували внески до Пенсійного фонду та добровільно - до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, єдиноподатники здійснювали обов'язкові доплати до Пенсійного фонду, у Фонді «нещасного випадку» вони могли реєструватися добровільно, а до решти фондів внесок сплачувався за рахунок розподілу єдиного податку; фікспатентники були зобов'язані провадити пенсійні доплати, а решту внесків сплачувати добровільно.

Тепер же підприємцями на будь-якій системі замість 4 внесків до вищезазначених фондів сплачується єдиний соціальний внесок(ЄСВ). Принцип обов'язкових і добровільних внесків зберігся за рахунок різних ставок ЄСВ незалежно від системи оподаткування підприємця.

Розмір «обов'язкової» ставки ЄСВ для підприємців установлено на рівні 34,7% бази оподаткування. При цьому підприємець є особою, застрахованою в Пенсійному фонді та Фонді загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Отже, застосування спрощеної системи оподаткування сприяє створенню сприятливих умов для започаткування власної справи та веденню бізнесу, зменшенню витрат та здійсненню підприємницької діяльності.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 

Читайте більше

Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів ТОВ Лагуна м. Суми
Актуальність теми дослідження. В умовах ринкових трансформацій, функціонування підприємств усе більше ускладнюється під впливом динамічних змін різних факторів навколишнього середовища. Критично оцінюючи загальну тенденцію позитивних зрушень за останні роки, слід зазначити, що реальний с ...

Діагностика фінансово-економічного потенціалу підприємства
У нестабільному зовнішньому середовищі підприємства повинні спрямовувати свої зусилля на утримання конкурентної позиції на ринку. За таких умов вони змушені постійно шукати нові, більш ефективні методи господарювання, відшукувати наявні резерви розвитку, знаходити нові ринки збуту власної ...